Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 75–НС
София, 22.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Лозенец“

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Лозенец, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 15-01-110 # 1/27.02.2023 г. на Прокуриста и Изпълнителния директор на „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и Заповед № 8/23.02.2023 г. на Управителя на МБАЛ „Вита“ ЕООД, с които ръководителите на посочените лечебни заведения са образували избирателни секции на територията на заведенията, постъпили с писмо с вх. № 87/02.03.2023 г. на Секретаря на район „Лозенец“.

Със заповед №СОА23-РД09-601/23.02.2023г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения и Заповеди № РД09-047/28.02.2023 г. и РД09-048/28.02.2023 г. на Кмета на район „Лозенец”, с която са определени следните номера на служебни секции, а именно: 234609080 -служебна секция в „АДЖАБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД /бул. „Никола Вапцаров“ № 51-Б/ и 234609081 -служебна секция в МБАЛ „Вита“ ЕООД /ул. „Филип Кутев“ 10/.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка Заповед № 15-01-110 # 1/27.02.2023 г. на Прокуриста и Изпълнителния директор на „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД и Заповед № 8/23.02.2023 г. на Управителя на МБАЛ „Вита“ ЕООД и Решение № 1700-НС/23.02.2023 г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ФОРМИРА следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район „Лозенец“, Столична община, както следва:

 

№ 234609080 - „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД /бул. „Никола Вапцаров“ № 51-Б/,

и

№ 234609081 - МБАЛ „Вита“ ЕООД /ул. „Филип Кутев“ 10/

 

където:

 

23 е номерът на района-за район 23-София

 

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ е 46

 

09 е номерът на административния район Лозенец, съгласно ЕКАТТЕ

 

080 и 081 са номерата на служебните секции в административния район.

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба от Цветелина Пенева

  • № 140-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

  • № 139-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения