Архив избори:
13.11.2016

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София напомня на всички членове СИК, че предварителното откъсване на бюлетини от кочана е забранено. Бюлетината за гласуване се откъсва от кочана пред  избирател, допуснат до гласуване.

11.11.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район - София публикува като приложение сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 13 ноември 2016 г.

Образец на бюлетина

10.11.2016

Съобщение

Издадените удостоверения на членове на СИК за 06.11.2016 г. важат и за избора за ПВР на 13.11.2016 г. Новите удостоверения, издавани след 09.11.2016 г., ще бъдат само за избора за ПВР на 13.11.2016 г.

09.11.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за четвъртък,  10 ноември  2016 г., от 17.00 часа.

09.11.2016

График за предаване на изборни книжа и материали

График за предаване на изборни книжа и материали от упълномощени членове на РИК 23-София и от упълномощени служители районните администрации на СИК на 12.11.2016 г. за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на РБ на 13.11.2016 г.

02 Красно село

08 Изгрев

09 Лозенец

10 Триадица

15 Младост

16 Студентски

17 Витоша

23 Панчарево

06.11.2016

Съобщение

РИК 23 – София указва на всички СИК  и на районните администрации:

 1. При влизане в изборното помещение СИК информира избирателя/гласоподавателя, че се гласува за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум;
 2. Само когато избирателят е заявил, че ще гласува и в изборите за президент и вицепрезидент, и на референдум, имената му се търсят и проверяват и в двата списъка (избирателен и списък за гласуване) и му се подават и двете бюлетини;
 3. Когато избирателят е заявил, че ще гласува само за едното (президент или референдум), неговите лични данни се вписват само в съответния (един) списък;
 4. Избирателят гласува в ЕДНА кабина за гласуване и в изборите за президент и вицепрезидент, и на референдума;
 5. Кабините за гласуване НЕ се надписват и НЕ се делят по вид избор или друг признак;
 6. Всяка СИК следва: да не откъсват бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент от кочана предварително, а непосредствено пред избирателя; сгъват бюлетината по начин, по който не позволява разгъването й и разкриването на вота на избирателя при пускането на бюлетината в кутията за гласуване; не откъсват предварително отрязъка на бюлетината, който се пуска в кутията за отрязъци, а след като избирателят е отбелязал своя вот и преди пускането й в кутията за гласуване;
 7. По повод процеса на гласуване напомняме, че СИК следва стриктно да спазват Методическите указания на ЦИК, които са им раздадени.
04.11.2016

ОТНОСНО: Брой и вид на откритите избирателни секции в район 23 – София към 22.25 ч. на 04.11.2016 г.

 

В район 23 – София от изборния район за ИПВР, към 22.25 ч. на 04.11.2016 г. (петък), са открити общо 589 (петстотин осемдесет и девет) избирателни секции, в т. ч., както следва:

 1. Брой секции, образувани от кмета на СО, на територията на 8-те административни района от район 23 – София – 563 (петстотин шестдесет и три);
 2. Секции, открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, на територията на район 23 – София – общо 22 (двадесет и два) броя;
 3. ПСИК на територията на район 23 – общо 4 (четири) броя.
03.11.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за четвъртък, 3 ноември 2016 г., от 16.00 часа.

 

02.11.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за сряда, 2 ноември 2016 г., от 16.00 часа.

31.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за вторник, 1 ноември  2016 г., от 16.00 часа.

30.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за понеделник, 31 октомври 2016 г., от 16.30 часа.

28.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите оттук .

28.10.2016

Мерки, позволяващи на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

С Решение № 52-ПВР/НР от 28.10.2016 г. РИК 23 - София определя следните мерки, позволяващи на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 от Изборния кодекс се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 3563-ПВР/НР/21.09.2016 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите/гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудва чрез изграждане на временни рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (съгласно Приложение №2 към Решение № 3563-ПВР/НР/21.09.2016 г. на ЦИК), осигуряващи придвижване на избиратели/гласоподаватели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани. В секциите за гласуване по чл. 10 от Изборния кодекс се поставят подходящи за гласуване кабини и прегради за гласуване с машини в секциите на територията на район 23 – София, в които е предвидено машинно гласуване, с размери не по-малки от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден ще се реализира от дирекция „Транспорт“ в Столична община съгласно Заповед № СОА16-РД09-1292/20.10.2016 г. на кмета на Столична община.

Предварителни заявки към Звеното за специализиран транспорт на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или затруднения в придвижването се подават на телефони 02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите), както следва:

 • в предизборния ден (05.11.2016 г.) – от 7:00 до 20:30 ч.;
 • в деня на изборите (06.11.2016 г.) – от 7:00 до 19:30 ч.

Настоящото решение се прилага съответно и в случай на балотаж на ИПВР на 06.11.2016 г. и последващо изпълнение на разпоредбите на чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България – за провеждане на нов избор за президент на Републиката в седемдневен срок.

27.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 - София е насрочено за петък, 28 октомври 2016 г., от 11.30 часа.

27.10.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия в Двадесет и тртети район - София публикува като приложение сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Образец на бюлетина

24.10.2016

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затрудения в придвижването

РАЙОН СИК МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ
02 Красно село 234602001 Първа частна математическа гимназия, бул. “Ген. Скобелев” № 58
  234602004 Медицински колеж "Йорданка Филаретова", ул. “Йорданка Филаретова” №3
  234602012 19 СОУ "Елин Пелин", ул. Яков Крайков № 16
  234602019 51 СОУ "Елисавета Багряна", ул. “Софийски герой” № 28
  234602030 36 СОУ "Максим Горки", ул. “Пирински проход“ № 35
  234602035 34 ОУ "Стою Шишков", ул. “Родопски извор” № 43
  234602038 Читалище “Средец” – “бул. Цар Борис ІІІ” № 17
  234602043 25 ОУ " д-р Петър Берон", ул. “Балканджи Йово” № 22
  234602051 132 СОУ  "Ваня Войнова", бул. Цар Борис ІІІ” № 128
  234602055 142 ОУ "Веселин Ханчев"  ул. “Пчела” № 21
08 Изгрев 234608004 ИНТЕРПРЕД  СТЦ, бул. "Драган Цанков" №36
  234608007 105 СОУ "Атанас Далчев", ул. "Св. Пимен Зографски" №7
  234608015 11 ОУ "Св. Пимен Зографски", бул. "Никола Габровски" №22
  234608023 119 СОУ "Акад Михаил Арнаудов", ул. "Латинка" №11
  234608024 ПГФК "Княгиня Евдокия", ул. Атанас Далчев № 8
  234608034 СПГЕ "Джон Атанасов", ул."Райко Алексиев" №48
09 Лозенец 234609001 120 ОУ „Г. С. Раковски”, пл. „Папа Йоан Павел ІІ” № 7
  234609005 35 СЕУ, ул. „Добри Войников” № 16
  234609019 107 ОУ „Хан Крум”, ул. „Димитър Димов” № 13
  234609023 122 ОУ „Николай Лилиев”, ул. „Презвитер Козма” № 2
  234609029 139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44
  234609035 21 СОУ „Христо Ботев”, ул. „Люботрън” № 1
  234609041 Национална природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” № 52
  234609055 Шесто помощно училище, ул. „Русалийски проход” № 12
  234609061 ОДЗ 175  ул. „Тодор Чипев” № 1
10 Триадица 234610001 41 ОУ ”Св. Патриарх Евтимий”, ул. “Цар Самуил” 24
  234610013 20 ОУ “ Тодор Минков”, ул. “Княз Борис” 27
  234610023 22 СОУ “Г. С. Раковски”, бул. ”Витоша” 134
  234610029 47 СОУ ”Хр. Г. Данов”, ул. ”Димитър Манов” 18
  234610046 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън”, ул. “Траянови врата “ 26
  234610049 НПГ по Полиграфия и Фотография, ул.”Златишки проход” 5
  234610050 126 ОУ ”П. Ю. Тодоров”, бул.“България” 43
  234610067 104 ОУ “Захари Стоянов”, ул.“Костенски водопад” 60
  234610072 121 СОУ ”Г. Измирлиев”, ул. ”Георги Измирлиев” 24
  234610078 73 СОУ “Вл. Граматик”, ул. “Георги Измирлиев” 2
  234610091 Търговско – Банкова Гимназия, бул. ”Витоша” 91
15 Младост 234615007 118 СОУ - жк Младост-1, до бл. 13
  234615015 125 СОУ - жк Младост-1, до бл. 32
  234615030 10 СОУ - жк Младост-1, до бл. 65
  234615044 145 СОУ - жк Младост-1А, до бл. 525
  234615052 128 СОУ - жк Младост-2, до бл. 219
  234615063 39 СОУ - жк Младост-2, до бл. 205
  234615074 81 СОУ - жк Младост-3, до бл. 318
  234615090 144 СОУ - жк Младост-3, до бл. 307
  234615094 131 СОУ - жк Младост-4, до бл. 415
  234615125 82 ОУ - кв. Горубляне, ул. "Самоковско шосе", № 42
16 Студентски 234616004 Студентски град, блок 4, ет.І
  234616008 Студентски град, блок 8, физкултурен салон
  234616012 55 СУ – стара сграда
  234616015 55 СУ – нова сграда
  234616032 8 СУ
  234616046 Художествена академия, бул. "Г. М. Димитров" №100, ет. 1, стая 5 (лекц. зала)
  234616050 ПГ по телекомуникации, ул. "Акад. Стефан Младенов" №1
17 Витоша 234617006 Стол на осеменителна станция, ул. "Бистришко шосе", № 26
  234617036 26 СОУ, ул. "Кореняците", № 40
  234617057 2 СОУ, ул. "Ген. Суворов", № 36
  234617063 5 ОУ, ул. "Симеон Радев", № 31
23 Панчарево 234623008 с. Лозен, 201 СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17
  234623015 с. Герман, бивша сграда на 84 ОУ "В. Левски", пл. с. Герман
  234623018 с. Панчарево, 83 ОУ "Елин Пелин", ул. "Елин Пелин", № 21
  234623022 с. Кокаляне, Клуб "Кокалянско ханче", ул. "Ведена" № 6
  234623029 с. Бистрица, 192 СОУ "Хр. Ботев", ул. "Просвета", № 11
24.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за сряда, 26 октомври 2016 г., от 17.30 часа.

 

21.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 23 - София е насрочено за Неделя, 23 Октомври  2016г., от 15.00 часа.

18.10.2016

Съобщение

На вниманието на всички партии/коалиции и инициативни комитети, които ще упълномощават свои представители за ИПВР и НР:
 
Подаването на списъците с упълномощени представители се извършва пред съответната Районна избирателна комисия до 4 ноември 2016.
Прилагат се, както следва:
 
 1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;
 
 1. Подписан списък по образец, на хартия и на технически носител в excelформат, като максималният брой на представителите е до броя на избирателните секции в района. Вписват се пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице
       Образец на списъка  - Приложение №1 от Решение № 3769-ПВР/НР от 11.10.2016г. на ЦИК           
 
За полезна информация - Решение № ПВР/НР 3718 от 04.10.2016г. на ЦИК
17.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 – София е насрочено за сряда, 19 октомври 2016 г. от 17.30 часа.

 

16.10.2016

Съобщение

На вниманието на всички партии/коалиции и инициативни комитети, които ще заявяват за регистрация застъпници на регистрираните кандидатски листи за ИПВР:

 

Регистрацията на застъпниците се извършва от съответната Районна избирателна комисия до 3 ноември 2016 чрез заявление за регистрация (Приложение №39-ПВР от изборните книжа), към което се прилагат, както следва:

 

 1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;

 

 1. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител в excel формат;

     Заявителите могат да ползват образец на списъка по точка 2  оттук.                        

 1. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от Изборния кодекс от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение №41-ПВР от изборните книжа).

  

 За полезна информация - Решение № 3493 ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК.

 

12.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 - София е насрочено за петък, 14 октомври 2016 г., от 17.30 часа.

 

11.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК 23 - София е насрочено за вторник, 11.10.2016 г. от 17.00 часа.

09.10.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 23 - София е насрочено за понеделник, 10 октомври 2016г., от 16.00 часа.

24.09.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 - София е насрочено за Неделя, 25 септември  2016г., от 15.00 часа.

19.09.2016

Съобщение

Заседанието на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 - София е насрочено за Понеделник, 19 септември  2016г., от 16.00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения