Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 205-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на коалиция ГЕРБ-СДС

 

Постъпило е заявление с вх. № 406/03.04.2021г. на РИК 23 от коалиция ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез Александър Руменов Ненков, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 8 (осем) представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложения представител е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За общо 8 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 8 представители на коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Димитър Димитров Абрашев

 

182 / 30.03.2021 г.

2

Валентин Маринов Вълев

 

183 / 30.03.2021 г.

3

Николай Александров Стоянов

 

184 / 30.03.2021 г.

4

Юлия Стоянова Александрова

 

185 / 30.03.2021 г.

5

Ангел Георгиев Трайков

 

186 / 30.03.2021 г.

6

Анета Маринова Костова

 

187 / 30.03.2021 г.

7

Николай Любчев Гусев

 

188 / 30.03.2021 г.

8

Ивайло Иванов Стаменов

 

189 / 30.03.2021 г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения