Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 206-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

Постъпило е заявление с вх. № 407/03.04.2021г. на РИК 23 от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димиитров Хаджигенов, чрез Мария Илийчова Георгиева в качеството й на пълномощник, с коeто e представен списък с 12 (дванадесет) представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложения представител е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За общо 12 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 12 представители на на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

Име

ЕГН

Пълномощно

1

Александър Олегов Ненов

 

23042/03.04.2021

2

Стоянка Илиева Стоянова

 

23043/03.04.2021

3

Светлана Йорданова Димитрова

 

23044/03.04.2021

4

Албена Григорова Петрова

 

23045/03.04.2021

5

Кристиана Кирилова Запрянова

 

23046/03.04.2021

6

Мирослав Петков Йорданов

 

23047/03.04.2021

7

Димитър Стоянов Спасов

 

23048/03.04.2021

8

Васил Николов Василев

 

23049/03.04.2021

9

Благовест Трайчов Ангелов

 

23050/03.04.2021

10

Антоанета Златкова Тодорова

 

23051/03.04.2021

11

Мария Филипова Никифорова-Иванова

 

23052/03.04.2021

12

Екатерина Викторова Тархова

 

23053/03.04.2021

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения