Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 208-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО

 

В РИК 23 е постъпило е заявление с вх. № 409/03.04.2021 г. партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО , представлявана от Георги Веселинов Георгиев,за регистрация на застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Заявлението е трето. по ред, вписано под № 3 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 1 брой застъпник на кандидатската листа за народни представители на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО. Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК- 1 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител. 

Списъкът с предложеният застъпник е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК и  Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, РИК 23

РЕШ

РЕГИСТРИРА 1 Застъпник общо на кандидатската листа за народни представители на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Име

ЕГН

Теодор Мартинов Пейчев

 

 

Регистрираният застъпник се вписва в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На регистрираниият застъпник се издава удостоверение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения