Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/

Постъпило е заявление с вх. № 412/03.04.2021г. на РИК 23 от партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/, представлявана от Петър Стефанов Москов, чрез Георги Ленков Балчев в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 21 (двадесет и един) представители на партията в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР.

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Стилян Руменов Андреев

 

23062/31.03.2021г.

Стилян Руменов Андреев (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТИЛИЯН РУМЕНОВ АНДРЕЕВ)

2

Любка Димитрова Богданова

 

23063/31.03.2021г.

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

3

Николай Борисов Славчев

 

23070/31.03.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 18 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

 1. Отказва да публикува списък с представители за следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Стилян Руменов Андреев

 

23062/31.03.2021г.

2

Любка Димитрова Богданова

 

23063/31.03.2021г.

3

Николай Борисов Славчев

 

23070/31.03.2021г.

 

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 18 представители на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ за изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

 

Име

ЕГН

Пълномощно

1

Биляна Марио Никифорова

 

23060/31.03.2021г.

2

Богдан Йорданов Трачев

 

23061/31.03.2021г.

3

Александър Александров Панков

 

23064/31.03.2021г.

4

Елизабета Иванова Кънева

 

23065/31.03.2021г.

5

Анета Иванова Кънева

 

23066/31.03.2021г.

6

Тодор Томов Томов

 

23067/31.03.2021г.

7

Петър Жанноел Иванов

 

23068/31.03.2021г.

8

Иван Жанноел Иванов

 

23069/31.03.2021г.

9

Мария Йорданова Ефтимова

 

23009/31.03.2021г.

10

Лилия Цакова Маринова

 

23010/31.03.2021г.

11

Еленос Теодорос Махлузаридис

 

23013/31.03.2021г.

12

Елефтериос Махлузаридис

 

23014/31.03.2021г.

13

Виктор Марианов Цанев

 

23018/31.03.2021г.

14

Кристиан Николаев Манолов

 

23025/31.03.2021г.

15

Калоян Викторов Поляков

 

23030/31.03.2021г.

16

Кристиан Данаилов Делков

 

23033/31.03.2021г.

17

Мирослав Димитров Димитров

 

23047/31.03.2021г.

18

Георги Бориславов Александров

 

23071/31.03.2021г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения