Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 211-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: сигнал от Мария Илийчова Георгиева, пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“, относно груби нарушения на императивните разпоредби и правилата на ИК

 

В РИК 23 София е постъпил сигнал от Мария Илийчова Георгиева, пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“, заведен с вх. № 408/03.04.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 8/03.04.2021 г. от регистъра за жалби на РИК 23, в 12:06 ч.

В сигнала се излагат данни за получени в офиса на сдружение „Изправи се. БГ“ гр. София многобройни сигнали относно свидетелства за груби нарушения на императивните разпоредби и правилата на ИК и специално чл. 181 и чл. 182 от ИК. Посочва се, че на 02.04.2021 г. сутринта Премиера на Република България при посещение в УНСС с формален повод завършване на сградата на „нов корпус“. Посочено е, че е осъществена предизборна агитация, а потвърждение на това обстоятелство е публикувано в личната Фейсбук страница на Бойко Борисов от 02.04.2021 г., както и на други страници на преподаватели в учебното заведение, ведно със снимков материал.

Като разгледа сигнала РИК 23 София установи, че изложеното касае осъществени действия в социалната мрежа Фейсбук. Чл. 181 от ИК регламентира реда за провеждане на предизборна агитация, а в §1, т. 17 от ДР на ИК и т. 6 и т. 7 от посоченото решение на ЦИК съдържа легална дефиниция на „предизборна агитация“. Съгласно т. 8 от Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, „Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.“

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

Оставя без уважение сигнал от Мария Илийчова Георгиева, пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“, относно груби нарушения на императивните разпоредби и правилата на ИК.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения