Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 213-НС
София 23 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”, район „Студентски“, район „Красно село“, район „Триадица“, район „Изгрев“, район „Витоша“ и район „Лозенец“

 

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”, район „Студентски“, район „Красно село“, район „Триадица“, район „Изгрев“, район „Витоша“ и район „Лозенец“

I. В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 423 /03.04.2021г. и вх. № 457/ 04.04.2021г. от кмета на район „Панчарево” с предложение за освобождаване на общо 17 членове в 14 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 1 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 0 бр. членове, ПП ДПС – 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 10 бр. членове, ПП Воля – 6 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

II. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 413 /03.04.2021г. и вх. № 456/04.04.2021г от кмета на район „Студентски” с предложение за освобождаване на общо 28 членове в 25 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 9 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 2 бр. членове, ПП ДПС – 13 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 3 бр. членове, ПП Воля – 0 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

III. В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 424 /03.04.2021г. и вх. № 450/04.04.2021г. от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 94 членове в 55 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 17 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 28 бр. членове, ПП ДПС – 14 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 19 бр. членове, ПП Воля – 15 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК  на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

IV. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 420 /03.04.2021г. от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 23 членове в 21 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 9 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 11 бр. членове, ПП ДПС – 2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 1 бр. членове, ПП Воля – 0 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

V. В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 425 /03.04.2021г. и вх. № 448 / 04.04.2021 г. от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 17 членове в 13 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 2 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 0 бр. членове, ПП ДПС – 5 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 8 бр. членове, ПП Воля – 2 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

VI. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 438 /04.04.2021г. от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 6 членове в 6 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 1 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 3 бр. членове, ПП ДПС – 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – бр. членове, ПП Воля – 0 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

VII. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 444 /04.04.2021г. от кмета на район „Лозенец” с предложение за освобождаване на общо 5 членове в 5 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ – 1 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 1 бр. членове, ПП ДПС –3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 0 бр. членове, ПП Воля – 0 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им.  На основание чл. 51, ал. 2 от ИК  на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

I.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Панчарево” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234623011

Зам. Председател

Иван Мирославов Илиев

 

Кирил Василев Митов

 

234623003

Член

Елена Александрова Кадийска

 

Райна Петрова Кацарска

 

234623004

Зам. Председател

Лилия Георгиева Иванова

 

Силвия Радкова Николова

 

234623033

Зам. Председател

Мирослава Костадинова Златанова

 

Десислава Георгиева Богоева

 

234623003

Зам. Председател

Алекс Милчев Младенов

 

Емил Райчев Николов

 

234623016

Член

Атанас Иванов Терзиев

 

Красимир Димитров Бачев

 

234623021

Член

Васил Веселинов Василев

 

Николай Иванов Зафиров

 

234623022

Член

Дисислав Желязков Харизанов

 

Ангел Георгиев Зърбов

 

234623030

Член

Моника Василева Вукадинова

 

Мария Симеонова Павлова

 

234623006

Зам. Председател

Мария Георгиева Фатахи

 

Нели Василева Симеонова

 

234623010

Зам. Председател

Ивайло Иванов Милисов

 

Момчил Пламеноввутов

 

234623024

Зам. Председател

Павлина Руменова Бонева

 

Мария Йосифова Тумбева

 

234623028

Зам. Председател

Ваня Славчева Велкова

 

Димитър Михайлов  Иванов

 

234623029

Зам. Председател

Цветанка Славчева Велкова

 

Иван Христов Джоголанов

 

234623031

Зам. Председател

Даниела Сашова Амзина - Недкова

 

Уляна Василева Якимова

 

234623003

Член

Лилия Георгиева Иванова

 

Елена Александрова Кадийска

 

234623004

Зам. Председател

Елена Александрова Кадийска

 

Лилия Георгиева Иванова

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

II.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234616053

Член

Грета Бориславова Попова

 

Мелани Косева Георгиева

 

234616027

Член

Калоян Валентинов Николов

 

Десислава Миланова Стойчева

 

234616058

Секретар

Юлиана Цветанова Милтенова

 

Вурал Танер Мюмюн

 

234616008

Председател

Мая Василева Василева

 

Петя Иванова Янчева

 

234616003

Член

Георги Николаев Георгиев

 

Весела Даринова Василева

 

234616045

Член

Добромир Нинов Димитров

 

Ивелина Трифонова Петкова

 

234616036

Председател

Валентина Стоянова Стоянова

 

Петя Маринова Николова

 

234616031

Зам. председател

Петя Маринова Николова

 

Лили Христофорова Велякова

 

234616011

Член

Юлиан Бориславов Парталев 

 

Стела Йовкова Петкова

 

234616014

Член

Вурал Танер Мюмюн

 

Георги Методиев Марков

 

234616016

Член

Силвия Анкова Спасова

 

Христо Иванов Кулинов

 

234616017

Член

Любомир Стефанов Спасов

 

Жанет Христова Асърджиева

 

234616018

Член

Калинка Василева Иванова

 

Паулина Златанова Танева

 

234616018

Зам. председател

Калинка Василева Иванова (Служебно Преназначаване)

 

Христо Георгиев Сиркатов

 

234616019

Член

Маргарита Илиева Шаибова

 

Александър Сефединов Мутафов

 

234616050

Секретар

Ива Цветанова Цонова

 

Илинка Тодорова Христова

 

234616050

Член

Ангел Кирилов Чакалов

 

Николай Галинов Григоров

 

234616055

Член

Пенчо Митков Пенев

 

Анна Венкова Митева

 

234616002

Секретар

Николета Георгиева Налбантова

 

Виктория Ангелова Ангелова

 

234616046

Секретар

Ивелина Иванова Пенева

 

Мария Цветкова Димитрова

 

234616015

Член

Мария Цветкова Димитрова

 

Росица Кирилова Маркова

 

234616020

Член

Бейзат Албертов Яхов

 

Мартин Николаев Георгиев

 

234616004

Член

Цветелина Ивайлова Иванова

 

Христина Илчова Иванова

 

234616042

Член

Вили Илиянова Кръстева

 

Цветелина Цветанова Лозева

 

234616044

Член

Веселина Димитрова Величкова

 

Костадин Николов Динков

 

234616039

Зам. председател

Селин Динчерова Кърова (Служебно Преназначаване)

 

Зоя Маркова Каишева

 

234616050

Зам. председател

Мерт Сехйан Мехмед (Служебно Преназначаване)

 

Арбен Арбенов Гущеров

 

234616054

Зам. председател

Юзджан Мустафа Ахмед (Служебно Преназначаване)

 

Надка Василева Кралева

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

III.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234602002

Член

Мартин Юлиев Подвързвачов

 

Силвия Симеонова Хадриян

 

234602004

Зам. Председател

Валентина Павлова Илиева

 

Весела Константинова Кирова

 

234602005

Зам. Председател

Атанас Петров Петров

 

Любен Иванов Писов

 

234602007

Член

Митко Митков Пелов

 

Маруся Иванова Зафирова

 

234602009

Зам. Председател

Тихомир Кирилов Тодоров

 

Анка Апостолова Атанасова

 

234602011

Член

Весела Константинова Кирова

 

Милка Пенева Цветанова

 

234602012

Председател

Алекс Мариов Драганов

 

Александрос Ивайлов Йонков

 

234602012

Член

Кунчо Цветанов Цветков

 

Ясен Георгиев Балев

 

234602013

Член

Димитър Петров Боздански

 

Йоланта Николова Николова

 

234602013

Член

Костадин Иванов Цеков

 

Константин Руменов Рангелов

 

234602013

Председател

Симона Росенова Сергиева

 

Георги Станимиров Туджаров

 

234602018

Член

Валентина Иванова Цолова

 

Зоя Димитрова Стоянова

 

234602019

Член

Поля Маркова Цанева

 

Катя Стоянова Велинова

 

234602025

Секретар

Карин Владимирова Топалова

 

Петър Василев Бараков

 

234602028

Член

Десислава Мариова Пашева

 

Вероника Василева Кирилова

 

234602031

Член

Анко Александров Петков

 

Петко Спасов Танчев

 

234602033

Зам. Председател

Димитър Георгиев Алексиев

 

Дометиан Кирилов Антов

 

234602033

Председател

Калин Людмилов Марков

 

Тодор Георгиев Станев

 

234602034

Секретар

Светла Тодорова Бонева

 

Светослав Ненков Беличев

 

234602036

Член

Румяна Филипова Бельова

 

Йоана Ванимирова Дончева

 

234602036

Зам. Председател

Драгомир Руменов Цанев

 

Боян Стефанов Филипов

 

234602036

Член

Милена Любенова Христова

 

Румяна Филипова Бельова

 

234602037

Член

Диана Евтимова Евтимова

 

Красимира Владимирова Гюлева-Събева

 

234602037

Секретар

Христо Здравков Домусчиев

 

Диана Цветанова Налбантова

 

234602037

Член

Теодора Иванова Средкова

 

Диана Евтимова Евтимова

 

234602039

Секретар

Светослава Светозарова Кирова

 

Цветелина Николаева Стоевска

 

234602039

Председател

Божидарка Кирилова Хамид

 

Огнян Пламенов Дудев

 

234602040

Председател

Симеон Георгиев Иванов

 

Боян Георгиев Мечков

 

234602043

Зам. Председател

Виолета Владимирова Балабанова

 

Александър Александров Райчев

 

234602043

Член

Лилия Венциславова Дончева

 

Виолета Борисова Йорданова

 

234602043

Член

Паулина Ефтимова Симова

 

Николай Никифоров Димитров

 

234602043

Член

Любомир Пламенов Велков

 

Веселин Венелинов Николов

 

234602044

Член

Росица Димитрова Димитрова

 

Ренгинар Рейхан Али

 

234602044

Председател

Владимир Доброславов Живодинов

 

Мая Василева Василева

 

234602045

Зам. Председател

Кръстин Илиев Илиев

 

Васил Венциславов Василев

 

234602048

Зам. Председател

Силвия Стоянова Джадарска

 

Ангелина Симеонова Табутова

 

234602048

Член

Тома Костадинов Иванов

 

Лазар Станев Станев

 

234602048

Член

Тони Иванов Томов

 

Тома Костадинов Иванов

 

234602053

Член

Виктория Пламенова Златанова

 

Стефка Димитрова Паскова

 

234602057

Секретар

Петър Василев Бараков

 

Кристина Михайлова Михайлова

 

234602057

Член

Николай Никифоров Димитров

 

Георги Петров Георгиев

 

234602058

Член

Нина Георгиева Алексиева

 

Маруся Пенчева Христова

 

234602061

Зам. Председател

Евелин Илиев Миндев

 

Венко Емилов Капсузов

 

234602062

Председател

Христо Здравков Домусчиев

 

Весела Димитрова Касабова-Арабаджиева

 

234602062

Председател

Весела Димитрова Касабова-Арабаджиева

 

Христо Здравков Домусчиев

 

234602062

Член

Иванка Серьожева Давидова

 

Цветослав Петьов Червеняшки

 

234602062

Секретар

Здравка Петрова Шапкарева

 

Ива Галинова Андонова

 

234602064

Член

Ваня Илиева Илиева

 

Лилия Емилова Ангелова

 

234602065

Зам. Председател

Стефина Йонкова Стаменова

 

Христо Николов Димитров

 

234602067

Член

Маргарета Георгиева Георгиева

 

Снежана Димитрова Томева

 

234602068

Председател

Аделина Иванова Любикова

 

Тереза Георгиева Шопова

 

234602068

Член

Пламен Евлогиев Борисов

 

Александър Тодорова Райковски

 

234602068

Секретар

Венелин Стефанов Терзиев

 

Нели Симеонова Станева

 

234602069

Секретар

Мирослава Иванова Маринова

 

Людмила Ангелова Манева

 

234602074

Член

Иван Иванов Христов

 

Христина Димова Борисова

 

234602076

Член

Данаил Генадиев Узунов

 

Румяна Георгиева Пашова

 

234602077

Член

Миглена Йорданова Йончева

 

Галина Атанасова Димитрова

 

234602077

Секретар

Пламен Връбчев Томов

 

Илиян Николаев Хаджиниколов

 

234602079

Член

Надежда Панайотова Кираджиева

 

Капка Виденова Гогова

 

234602081

Член

Нели Лъчезарова Бухова

 

Анна Миланова Кирилова -Христова

 

234602083

Член

Стефан Георгиев Чолаков

 

Александрина Димитрова Хаджимаргаритова

 

234602083

Председател

Бисер Димитров Лазаров

 

Йорданка Иванова Георгиева

 

234602085

Член

Стефани Кръстева Михалкова

 

Милка Михайлова Николова

 

234602087

Член

Анелия Кирилова Рангелова

 

Антон Красимиров Цветков

 

234602089

Член

Христина Златкова Димитрова

 

Галена Людмилова Захариева

 

234602090

Член

Иван Венциславов Неделчев

 

Димитринка Иванова Димитрова

 

234602090

Член

Александър Арсениев Минев

 

Борислава Петрова Радева

 

234602090

Член

Мария-Магдалена Траянова Димитрова

 

Александър Арсениев Минев

 

234602092

Член

Иванина Калинова Гочева

 

Елена Стоилова Антонова

 

234602094

Член

Владислав Павлов Димитров

 

Красимира Лука Джартазанова

 

234602096

Член

Ростислав Христов Станев

 

Дейвид Красимир Любенов

 

234602099

Член

Денис Росенов Чиев

 

Велислав Светославов Николаев

 

234602099

Секретар

Мария Антоанетова Бойчева

 

Марияна Димитрова Петкова

 

234602031

Председател

Светозар Станиславов Василев

 

Петя Кирилова Киронова

 

234602036

Член

Станимир Василев Тамахкяров

 

Ивайло Атанасов Мечев

 

234602071

Член

Людмила Симеонова Симеонова

 

Зорница Иванова Станчева

 

234602082

Зам. Председател

Радостина Александрова Цонева

 

Бистра Толева Борисова

 

234602100

Зам. Председател

Бистра Толева Борисова

 

Даниела Славкова Войнишка

 

234602006

Член

Калоян Милков Денев

 

Мартин Калинов Бояджиев

 

234602077

Член

Даниел Йорданов Захариев

 

Светослава Евгениева Стоилова

 

234602079

Член

Светослава Евгениева Стоилова

 

Даниела Благоева Захариева

 

234602080

Зам. Председател

Даниела Благоева Захариева

 

Марияна Недялкова Лазарова

 

234602084

Член

Марияна Недялкова Лазарова

 

Маргарита Борисова Йосифова

 

234602086

Зам. Председател

Маргарита Борисова Йосифова

 

Лора Кирилова Пейчева

 

234602057

Секретар

Борислав Орлинов Тодоров

 

Петър Василев Бараков

 

234602066

Член

Димитър Петров Христов

 

Николина Ангелова Николова

 

234602069

Секретар

Катя Димитрова Георгиева

 

Мирослава Иванова Маринова

 

234602092

Член

Велислава Найденова Мусева

 

Иванина Калинова Гочева

 

234602092

Член

Драган Атанасов Митов

 

Росица Христова Христова

 

234602036

Член

Антония Василева Георгиева

 

Божидар Божидар Симеонов

 

234602081

Член

Тома Костадинов Иванов

 

Теодора Валентинова Попекова

 

234602083

Секретар

Симеон Владков Тамарджиев

 

Тодорка Ангелова Младенова

 

234602081

Член

Росица Михайлова Манолова

 

Нели Лъчезарова Бухова

 

234602077

Член

Валентин Стоянов Стоянов

 

Васил Спасов Стоянов

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

IV.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234610008

Председател

Калин Георгиев Уждрин

 

Пламен Генов Генов

 

234610009

Председател

Вивиян Петрова Каменополска

 

Любомир Симеонов Рангелов

 

234610013

Председател

Радослав Венциславов Христов

 

Николай Божидаров Иванов

 

234610015

Член

Камелия Енчева Дановска

 

Александър Иванов Гюргаков

 

234610016

Секретар

Кристиян Йорданов Петров

 

Мария Михайлова Генчева

 

234610031

Председател

Наташа Любиморова Александрова

 

Ангел Валдимиров Ценов

 

234610032

Зам. Председател

Мариана Стефанова Илиева

 

Пламен Огнянов Петков

 

234610034

Член

Лина Наташева Величкова

 

Димитрина Асенова Ненова

 

234610055

Секретар

Анелия Добринова Добрева

 

Калина Димитрова Каменова

 

234610063

Председател

Александра Боянова Ананиева

 

Мария Димитрова Аргирова

 

234610065

Секретар

Анелия Веселинова Тонкова

 

Николай Иванов Ранков

 

234610066

Секретар

Сунчица  Митовска

 

Силвия Спасова Ранкова

 

234610080

Член

Христина Методиева Йорданова

 

Тома Ангелов Здравков

 

234610080

Председател

Емине Халил Мустафа

 

Димитър Господинов Христов

 

234610087

Член

Ангел Георгиев Янков

 

Михаела Красимирова Галчева

 

234610091

Член

Михаела Красимирова Галчева

 

Ангел Георгиев Янков

 

234610093

Председател

Яница Траянова Пашова

 

Цвета Светлинова Дянкова

 

234610098

Секретар

Кристиян Мариов Миленков

 

Емине Халил Мустафа

 

234610098

Секретар

Стефан Петров Друмев

 

Кристиян Мариов Миленков

 

234610100

Секретар

Виктор Крумов Асенов

 

Ангелина Александрова Еленкова

 

234610106

Секретар

Ангелина Александрова Еленкова

 

Ернесто Робертович Цатуров

 

234610113

Председател

Петър Ангелов Велков

 

Ангел Станчев Атанасов

 

234610117

Секретар

Янко Иванов Ламбринов

 

Петър Иванов Тихим

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

V.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234608030

Член

Йоанна Иванова Димитрова

 

Виктор Верен Иванов

 

234608036

Зам. Председател

Юлия Стефанова Тамсаут

 

Илиян Атанасов Иванов

 

234608031

Член

Гергана Петьова Георгиева

 

Стамена Миланова Тасева

 

234608039

Председател

Здравко Жечков Нонев

 

Стойчо Тодоров Томов

 

234608034

Член

Магдалена Славова Попова

 

Радостина Томова Келидис

 

234608038

Член

Боряна Христова Христова

 

Емилия Василева Пейчинова

 

234608019

Зам. Председател

Милчо Илиев Миланов

 

Камелия Пламенова Атанасова

 

234608024

Член

Емил Стефанов Методиев

 

Радослав Красимиров Неделчев

 

234608030

Член

Михаела Симеонова Кехайова

 

Йоанна Иванова Димитрова

 

234608037

Член

Красимир Иванов Кехайов

 

Красимир Господинов Георгиев

 

234608002

Член

Людмила Григорова Стаменова

 

Детелина Колева Николова

 

234608019

Зам. Председател

Иван Бойков Иванов

 

Милчо Илиев Миланов

 

234608033

Член

Боян Евгениев Велев

 

Денис Трайков Бързаков

 

234608030

Член

Румяна Бориславова Славова

 

Михаела Симеонова Кехайова

 

234608037

Член

Беатрис Красимирова Иванова

 

Красимир Иванов Кехайов

 

234608038

Член

Владислав Валериев Гьорчев

 

Ани Миткова Георгиева

 

234608009

Член

Цветан Цветанов Маловски

 

Катя Ангелова Йовчева - Дюлгерска

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

VI.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234617014

член

Екатерина Илиева Лефтерова

 

Бойка Викторова Зарева

 

234617046

секретар

Любомир томов Томов

 

Христо Маринов Христов

 

234617062

зам.председател

Генади Гинов Маринов

 

Валентин Мариев Найденов

 

234617048

член

Антоанета Мицова Костова

 

Цветелина Георгиева Иванова

 

234617009

член

Павел Спасимиров Атанасов

 

Христо Петров Янев

 

234617079

Секретар

Данчо Руменов Асенов

 

Васил Михйлов Христов

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

VII.1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Лозенец” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН На Заместван

234609014

Секретар

Владимир Владимир Пейков

 

Мартин Павлов Тодоров

 

234609023

Зам. Председател

Лиляна Боянова Хаджиева

 

Айлина Йосифова Мехмед

 

234609038

Член

Маргарита Николова Добрева

 

Гергана Павлова Гетова

 

234609075

Член

Георги Тодоров Антонов

 

Яна Станимирова Йотова

 

234609079

Член

Елена Валериева Маринова

 

Емил Григоров Найденов

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

 

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 14:25 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения