Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
София 23 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден 04.04.2021 г., до 13.00 ч.

 

 

Председателят на РИК 23 София представи доклад по сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 04.04.2020 г., до 19:00 ч. и предприетите по тях действия и мерки от страна на РИК 23 София:

 1. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Едуард Йоханес Енгибаров, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 8.17 ч. Същият е заведен с Вх. № 426/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за допуснати нарушения на изборния процес в СИК 09, намираща се в 105 СОУ „Атанас Далчев“. Сигналът касае начина на организацията на изборния процес относно допускане на гласоподаватели до гласуване, установяване на самоличността на гласоподавателите и дезинфекциране на химикалите в тъмната стаичка като по отношение на последното се излагат притеснение за евентуална възможност за довеждане до недействителност на бюлетините. РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 09 в район Изгрев да организира изборния процес по начин, че да не затруднява гласуването в СИК, а по отношение на дезинфекцията на химикалите в тъмната стаичка да бъде правено така, че върху същите да не остават следи от дезинфекционна течност.
 2. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Надежда Йорданова получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 8.41 ч. Същият е заведен с Вх. № 427/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Излагат се данни за допуснато нарушение на изборния проце в СИК 234610002 в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ на ул. Цар Самуил № 24 за непоставяне на втори печат на бюлетината. РИК 23 София е извършила проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК за спазване на изборното законодателство.
 3. В РИК 23 София е постъпил сигнал от адв. Надежда Йорданова получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 8.47 ч. Същият е заведен с Вх. № 428/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. Сигналът касае организация на изборния процес в СИК 254611043. Като разгледа същия РИК 23 София установи, че СИК 254611043 е на територията на РИК 25 София и следва да бъде препратен на нея по компетентност.
 4. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Мария Павлова, Асоциация „Прозрачност без граници“, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 8.48 ч. Същият е заведен с Вх. № 429/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 9 в 118 СОУ „Академик Людмил Стоянов“ в район Младост относно забавено стартиране на изборния процес и неспазване на противоепидемичните мерки в СИК. РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 09 в район Младост за стриктно спазване на противоепидемичните мерки и организация на изборния процес по начин, който да не затруднява гласоподавателите.
 5. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Георгиев Тодоров, кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 8.59 ч. Същата е заведена с Вх. № 430/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за нарушения на изборния процес в СИК 51 в Професионална гимназия по телекомуникация в Студентски град, изразяващо се в поставяне на печат върху разписката от машинното гласуване. РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 51 в район Студентски за спазване на изборното законодателство.
 6. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Георгиев Тодоров, кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.27 ч. Същата е заведена с Вх. № 431/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за нарушения на изборния процес в СИК 7 в 23 ИР, изразяващо се в пускане на разпечатките от машинното гласуване при хартиените бюлетини, а не в отделна непрозрачна кутия. В 9.39 ч. Член на РИК 23 София е провел разговор с подателя на сигнала като е установено, че СИК 7 се намира в границите на район Триадица. РИК 23 София извърши проверка като установи, че в урната има пусната само една разписка от машинното гласуване и в 9.45 ч. е дала указания  по телефона на Председателя на СИК 7 в район Триадица за спазване на изборното законодателство.
 7. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.27 ч. Същата е заведена с Вх. № 432/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес относно недопускане на упълномощен представител на коалицията в СИК 16 в 11-то училище. РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 16 в район Изгрев за спазване на изборното законодателство и допускане на упълномощения представител на коалицията.
 8. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.34 ч. Същата е заведена с Вх. № 433/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес относно недопускане на упълномощен представител на коалицията в СИК 025 в 192-ро училище в с. Бистрица. РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 025 в район Панчарево за спазване на изборното законодателство и допускане на упълномощения представител на коалицията.
 9. В РИК 23 София е постъпила жалба от адвокат Борислав Георгиев Ганчев, пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.38 ч. Същата е заведена с Вх. № 434/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес в СИК 22 в 51 СУ в ж.к. Хиподрума относно допуснато смесване на контролните разписки от машинното гласуване чрез пускането им в непрозрачната кутия за хартиено гласуване, както и в кутията за разписките от машинното гласуване. Като разгледа подадената жалба, РИК 23 София установи, че в същата е посочено приложение /пълномощно/, което не е приложено. Разгледана по същество РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 51 в район Красно село за спазване на изборното законодателство.
 10. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Даниела Котева, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.38 ч. Същият е заведен с Вх. № 435/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за допуснато нарушение на изборния процес в СИК 254613073 и СИК 254613074 на територията на район Надежда, бул. „Ломско шосе“ 122. Като разгледа същия РИК 23 София установи, че СИК 254613073 и СИК 254613074 е на територията на РИК 25 София и следва да бъде препратен на нея по компетентност.
 11. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Илич Савов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.47 ч. Същата е заведена с Вх. № 436/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес в СИК 7 в район Студентски като разпечатките от машинното гласуване се пускат в общата урна заедно с хартиените бюлетини. Като разгледа подадената жалба, РИК 23 София установи, че подадената жалба не е подписана от страна на жалбоподателя и като такава следва да бъде оставена без уважение. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 7 в район Студентски за спазване на изборното законодателство.
 12. В РИК 23 София е постъпила жалба от Теодора Пенева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.54 ч. Същата е заведена с Вх. № 437/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес в СИК 50 в кв. Лозенец, ул. Драгалевска бл. 30 като при машинно гласуване в избирателния списък не е отбелязано, че е гласувано машинно. Като разгледа подадената жалба, РИК 23 София установи, че подадената жалба не е подписана от страна на жалбоподателя и като такава следва да бъде оставена без уважение. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 50 в район Лозенец за спазване на изборното законодателство.
 13. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Теньо Тенев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.57 ч. Същият е заведен с Вх. № 440/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че през последните 10 години лицето гласува в СИК 61 в район Младост в 39 СУ „П. Динеков“, пред която обикновено има по-голям брой гласуващи в сравнение с другите секции в същото училище. От своя страна това води до невъзможност за спазване на противоепидемичните мерки. Като разгледа подаденият сигнал, РИК 23 София установи, че подаденият сигнал не е подписан и като такъв няма характер на документ. Като такъв следва да бъде оставена без уважение. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София извърши проверка като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 61 в район Младост за организиране на изборния процес с оглед спазване на противоепидемичните мерки.
 14. В РИК 23 София е постъпила жалба от Войслав Георгиев Тодоров, кандидат за народен представител за изборите за народни представители от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 10.33 ч. Същата е заведена с Вх. № 441/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за нарушения на изборния процес в СИК 13 в 23 ИР, 19 СОУ  в район Красно село, изразяващо се в наличие на покритие върху бюлетините, което не позволява да се отрази вот с предоставения химикал със син цвят в мястото за гласуване. РИК 23 София извърши проверка като установи, че в СИК 13 в район Красно село са получени бюлетини, съответстващи на утвърдените в т. 1 от Решение № 2134-НС/25.02.2021 г. на Централната избирателна комисия вид на бюлетините, отпечатвани за гласуване за насрочените на 04.04.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание. Предвид на гореизложеното и подадената жалба следва да бъде оставена без уважение.
 15. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Даниел Кабаков, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 10.41 ч. Същият е заведен с Вх. № 442/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че от 10 години лицето гласува в СИК 82 в 144-то СОУ, район Младост. При гласуването му на тези избори обаче е имало голяма струпване на хора и вероятно в тази СИК има много записани адреси на живущите в 10 блок. РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че същият касае приложетнието на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ИК, което е в компетентността на кмета на общината. Предвид на което и сигналът следва да бъде оставен без разглеждане. За пълнота следва да се отбележи, че същият не е подписан и не притежана характерът на сигнал, документ, подлежащ на разглеждане от РИК 23 София.
 16. В РИК 23 София е постъпила жалба от Теодора Пенева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 10.44 ч. Същата е заведена с Вх. № 443/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес в СИК 50 в кв. Лозенец, ул. Драгалевска бл. 30 като при машинно гласуване в избирателния списък не е отбелязано, че е гласувано машинно. РИК 23 София като разгледа жалбата установи, че същата е идентична с жалба от Теодора Пенева, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 9.54 ч., заведена с Вх. № 437/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. По същата РИК 23 София се е поизнесла в т. 12 по-горе в настоящия доклад и не подлежи на повторно разглеждане.
 17. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Калина Калева, общински координатор на ПП „Има такъв народ“ за р-н Триадица, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 10.44 ч. Същият е заведен с Вх. № 445/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се излагат данни за анонимно подаден сигнал в 9.53 ч. За допуснати нарушения на изборното законодателство в 33 СИК в Търговско банкова гимназия. Като разгледа сигнала РИК 23 София установи, че се касае за неподписан сигнал, в който се излагат опосредствани данни, събрани от лице, което е с неустановена самоличност и като такъв подаденият до РИК 23 София сигнал не подлежи на разглеждане.
 18. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Кирил Парушев, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 10.51 ч. Същият е заведен с Вх. № 446/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че в СИК 82 в 144-то СОУ, район Младост има голямо струпване на гласуващи, а това може да бъде преодоляно със софтуер преди изборния ден, за да се достигне до нормално разпределение на гласуващите в секцията. Рик 23 София установи, че настоящия сигнал съдържа идентична информация с постъпил сигнал от Даниел Кабаков, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 10.41 ч., заведен с Вх. № 442/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. По същата РИК 23 София се е поизнесла в т. 15 по-горе в настоящия доклад и не подлежи на повторно разглеждане.
 19. В РИК 23 София е постъпила жалба от Венцислав Бенов, от САК, упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. В 11.37 ч. Същата е заведена с Вх. № 449/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес относно отваряне на изборна секция в с. Кривина в нарушение на ИК. В 12.00 ч. по електронната поща на РИК 23 София повторно е получена същата жалба с частични изменения относно името на лице от РИК, уведомено за изборното нарушение /Даниел Стоянов вместо Велин Пеев/. Разгледана по същество жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна доколкото още в 7.30 ч. РИК 23 София е получила информация от СИК и от районната администрация на район Панчарево, че изборният процес е стартирал съгласно ИК и всички СИК на територията на района са започнали своята работа.
 20. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Силвия Жекова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 11.40 ч. Същият е заведен с Вх. № 451/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че в СИК 49 в ОУ „Д-р Петър Берон“, район Красно село при гласуване по настоящ адрес, гласоподавателят е накаран повторно да попълва декларация за гласуване по настоящ адрес. Допълнително се сочи, че машината за гласуване не работи и същата няма да бъде поправена или заменена. Като разгледа сигнала по същество РИК 23 София установи, че същият не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане. За пълнота следва да се отбележи, че РИК 23 София е дала указания по телефона на Председателя за спазване на изборното законодателство, а по отношение на специализираното устройство за машинно гласуване – техническият проблем на същото не може да бъде отстранен в рамките на изборния ден, предвид на което и е съставен и подписан констативен протокол /Приложение № 12/ към Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК, и гласуването следва да продължи с хартиени бюлетини на основание чл. 269 от ИК.
 21. В РИК 23 София е постъпила жалба от адвокат Николай Христов - САК, пълномощник на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, получена по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 11.44 ч. Същата е заведена с Вх. № 452/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същата се излагат данни за нарушение на изборния процес в СИК 234610054 в 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“, бул. България 43, изразяващи се в поставяне на печати върху разписката от машинното гласуване преди пускането й в урната, предварително откъсване на бюлетина от кочана и подпечатване на същата и неприканване на гласоподавателите да свалят маските си с оглед проверка на самоличността им спрямо личната карта. Разгледана по същество, РИК 23 София извърши проверка  като е дала указания по телефона на Председателя на СИК 234610054 в район Триадица за стриктно спазване на изборното законодателство и въведените противоепидемични мерки по начин, че да не се допуска гласуването на лица извън избирателния списък за съответната СИК.
 22. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Искрен Арабаджиев, кандидат за народен представител в РИК 23 София, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 11.48 ч. Същият е заведен с Вх. № 453/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че на упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в СИК 234616042 е отказано да бъде вписан в списъка на лицата, заявили желание да получат копие от протокола в края на изборния ден. Разгледан по същество сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане, защото не притежава характер на документ. За пълнота следва да се посочи, че списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК, се изготвя именно в края на изборния ден и в него се посочват лицата, присъствали в СИК при преброяването на гласовете и установяване на резултатите. Предвид на това и членовете на СИК са спазили точно разпоредбита на ИК и не са допуснали нарушение на същите.
 23. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Стефан Иванов, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 11.41 ч. Същият е заведен с Вх. № 454/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че лицето гласува в Младост 4 /училище Темирязев/, където няма организация на гласуването и спазване на противоепидемичните мерки. Разгледан по същество сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане, защото не притежава характер на документ. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София е указал на районната администрация на район Младост, Столична община да организира гласуването на територията на района при спазване на противоепидемичните мерки и недопускане на струпване на гласоподаватели.
 24. В РИК 23 София е постъпил сигнал от Наталия Иванова, получен по електронната поща на РИК 23 София на 04.04.2021 г. в 12.32 ч., препратен от район Студентски. Същият е заведен с Вх. № 455/04.04.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 10/04.04.2021 г. в регистър жалби и сигнали на РИК 23 София. В същия се посочва, че в 55то училище има струпване на хора, няма организация на изборния процес, а опашката за СИК 21 традиционно не мърда. Разгледан по същество сигналът не е подписан и като такъв не подлежи на разглеждане, защото не притежава характер на документ. За пълнота следва да се посочи, че РИК 23 София е указал на районната администрация на район Студентски, Столична община да организира гласуването на територията на района при спазване на противоепидемичните мерки и недопускане на струпване на гласоподаватели.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 14:26 часа

Календар

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения