Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 217-НС
София 23 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: назначаване на специалист – технически сътрудник към РИК 23 София

В РИК 23 София е постъпило искане от районната администрация на район Лозенец, Столична община, за замяна на назначен с Решение № 172-НС/01.04.2021 г. на РИК 23 София специалист-технически сътрудник към РИК поради невъзможността му за участие в процеса  и  подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1 т. 1 във връзка с чл. 63 ИК и решение № 1991-НС София, 5 февруари 2021 на ЦИК , Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

Освобождава като специалист-технически сътрудник към РИК  Вера Николаева Николова, ЕГН ............

Назначава като специалист-технически сътрудник към РИК Момчил Красимиров Старидолски, ЕГН ............. за участие в процеса  и  подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.04.2021 в 14:11 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения