Архив избори:
15.10.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия 23 - София осъществява своята дейност и функции до 16.10.2022 г., съгласно чл. 62, ал. 1 от Изобрния кодекс.

10.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 10.10.2022 г. от 17:00 часа.

02.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 02.10.2022 г. от 13:00 часа и 17:00 часа.

01.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 01.10.2022 г. от 17:00 часа.

30.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 30.09.2022 г. от 17:00 часа.

29.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 29.09.2022 г. от 17:00 часа.

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 28.09.2022 г. от 17:00 часа.

21.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 21.09.2022 г. от 16:30 часа.

19.09.2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 23, ГРАД СОФИЯ

Район Дати  и часове за демонстрация Място
Красно село На 20.09.2022 г. от 13:30ч. до 16:30ч.
На 21.09.2022 г. от 13:30 ч. до 16:30ч.
На 23.09.2022 г. от 13:30 ч. до 16:30 ч. 
пред фронт-офиса на район „Красно село“,
първи етаж в сградата на район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 124;
Изгрев 23, 26, 27 и 28 септември 2022 г. от 10:00 часа до 12:00 часа. В сградата на районната администрация с адрес: ул. „Атанас Далчев“ №12, ет.1
Лозенец 27.09 и 28.09 от 09.00 до 16:30 ч Клуба на пенсионера – ул. "Развигор" № 1-3.
Триадица 15 септ. 14:00 - 17:00 ч.
16 септ. 09:30 - 13:00 ч.
20 септ. 14:00 - 17:00 ч.
23 септ. 14:00 - 17:00 ч.
27 септ. 14:00 - 17:00 ч.
В сградата на районната администрация с адрес:  ул. "Алабин" № 54
Младост 26, 27 и 28 септември, от 09:00 до 16:00 ч ж.к. Младост-3, ул. "Свето Преображение", № 20, във фоайето на 2-рия етаж на 25-ти ДКЦ
Студентски 23.09.2022г. – петък -14:00ч. – 16:00ч.
26.09.2022 г.– понеделник 14:00ч.– 16:00ч.  28.09.2022 г. – сряда 14:00ч. – 16:00ч.  
Читалище „Елин Пелин“ – ж.к. Мусагеница, ул. "Методи Андонов", до бл. 82А
Читалище „Възраждане“ – ж.к. Дървеница, ул. „Иван Боримечката“ № 6 
Витоша От 15.09.2022г. до 20.09.2022г.  кметство „Мърчаево“
Ул. „Черешова градина“ № 1
От 21.09.2022г. до 27.09.2022г.  кметство „Владая“
Ул. „Войнишко въстание“ № 61
От 28.09.2022г. до 30.09.2022г.  район „Витоша“
Ул. „Слънце“ № 2
Панчарево 13.09.2022г. - 14.09.2022г.
15.09.2022г. - 16.09.2022г.
19.09.2022г. - 20.09.2022г.
20.09.2022г. - 21.09.2022г.
21.09.2022г. - 23.09.2022г.
23.09.2022г. - 26.09.2022г.
27.09.2022г. - 29.09.2022г.
с. Железница, с. Лозен - сградата на кметството    с.Бистрица, с.Герман - сградата на кметството
с.Пасарел  - сградата на кметството    
с.Казичине - сградата на кметството              
с.Кокаляне    - сградата на кметството
с.Кривина - сградата на кметството
с.Панчарево - сградата на район "Панчарево"
19.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 19.09.2022 г. от 16:30 часа.

16.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 16.09.2022 г. от 17:00 часа.

13.09.2022

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ,

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 2 октомври 2022 година, Районна избирателна комисия (РИК) 23 - София, Ви уведомява, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии ще се проведе, както следва:

 1. Район "Лозенец" на 28.09.2022 г. от 18:30 ч. в гр. София, ул. "Добри Войников" № 16 в Актовата зала на 35 СЕУ "Добри Войников";

 2. Район "Студентски" на 29.09.2022 г. от 18:00 ч. в гр. София, в зала 400 "Аула Максима" на "Минно-геоложки университет", ул. "проф. Боян Каменов";

 3. Район "Младост" в 145 ОУ "Симеон Радев" в ж.к. "Младост - 1", ул. "Ресен" (до бл. 525) от 18:30 ч., в дните както следва:
  3.1. На 26.09.2022 г. - за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на СИК № 001 до № 040 (вкл.);
  3.2. На 27.09.2022 г. - за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на СИК № 041 до № 080 (вкл.);
  3.3. На 28.09.2022 г. - за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на СИК № 081 до № 125 (вкл.), както и евентуално служебни и подвижни СИК;

 4. Район "Триадица" на 27.09.2022 г. от 18:00 ч. в Аула на "Майчин дом", ул. "Здраве" № 2, ет. 2;

 5. Район "Красно село" на 25.09.2022 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. в ритуална зала и от 16:00 ч. в зала № 3, ет. 1 и двете в Общински културен институт, с адрес: бул. "Цари Борис III" № 41;

 6. Район "Витоша" на 27.09.2022 г. от 18:30 ч. в Общински културен институт, с адрес: бул. "Цари Борис III" № 41;

 7. Район "Панчaрево" на 28.09.2022 г. от 17:00 ч. в салона на читалище "Виделина", с. Панчaрево;

 8. Район "Изгрев" на 25.09.2022 г. и 26.09.2022 г. от 18:00 ч. на ул. "Чехов" № 16А в зала (местни данъци и такси) - район "Изгрев". 
12.09.2022

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.10.2022 Г.

08.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.09.2022 г. от 17:00 часа.

06.09.2022

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен телефон: Избира се 0800 / 1 4726безплатен за цялата страна.

Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 / 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден

03.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 05.09.2022 г. от 17:00 часа.

02.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 02.09.2022 г. от 13:00 часа.

31.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 31.08.2022 г. от 13:00 часа.

28.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 30.08.2022г. от 17:30 часа.

27.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 29.08.2022г. от 17:30 часа.

24.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 24.08.2022г. от 16:30 часа.

19.08.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/ информира,че политическите партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители  на 2 октомври 2022 г., /съгласно Решение 14-НС/18.08.2022 г./ следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма - Приложение 1 към Решение 14-НС от 18.08.2022 г.

Прилаганите към Предложението декларации (Приложение № 61-НС от изборните книжа) от всеки от кандидатите се попълват в утвърдения от ЦИК образец на изборна книга, без в същия да се изтриват и/или допълват текстове.

При подаване на документи, подписани с електронен подпис:

 1. Подписаният документ се прилага към преписката, разпечатан на хартия.
 2. Подписаният електронно документ се прилага и в оригинал /като файл/, записан на технически носител, който запис да позволява проверката на автентичността и валидността на използвания електронен подпис.
17.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 18.08.2022г. от 16:30 часа.

16.08.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/ информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г, е 18 август 2022 г., 09:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 30 август 2022 г.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от от 9:00 до 17:00 часа., като крайният срок е 17.00 ч. на 30.08.2022 г.

14.08.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/ информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., е 14 август 2022 г., 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч., на 22 август 2022 г.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от от 9:00 до 17:00 часа., като крайният срок е 17.00 ч. на 22.08.2022 г.

БАНКОВАТА СМЕТКА НА ЦИК, по която се внасят депизити за регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

13.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 13.08.2022г. от 12:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения