Заседания

Заседание от дата 11.02.2023 от 11:30 часа.

Решения

№ 10-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Представителство в случай на отсъствие на председателя на комисията

№ 9-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

№ 8-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове, имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия 23– София град

№ 7-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК-23

№ 6-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределяне членовете на РИК-23 в работните групи

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

№ 4-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 2-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София и начин на обявяване

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения