Заседания

Заседание от дата 17.02.2023 от 13:30 часа.

Решения

№ 18-НС/ / 17.02.2023

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на РИК-23

№ 17-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК-23

№ 16-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители  на 2 април 2023 г.

№ 15-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Подаване на писмените предложения от кметовете на райони за назначаване съставите на СИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 14-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители  на 2 април 2023 г.

№ 13-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ (без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за членове и местата в ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 12-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 11-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения