Заседания

Заседание от дата 17.03.2023 от 17:30 часа.

Решения

№ 60-НС / 17.03.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на план-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. от ИК на 02 април 2023 г.

№ 59–НС / 17.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост ”

№ 58–НС / 17.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша ”

№ 57-НС / 17.03.2023

ОТНОСНО : Категории лица и длъжностни лица съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК 23 – София и до Изчислителния пункт към РИК 23 – София, включително и реда на допускане или отстраняване.

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения