Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 173–ЕП/НС
София, 13.06.2024

ОТНОСНО: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

В РИК-23 по електронна поща в 14.24 ч. на 10.06.2024 г., с вх.№ 352/12.06.2024 г., е постъпило подписано с КЕП писмо от Георги Желев Георгиев, в качеството му на Председател на СИК 234609055 с искане РИК-23 да разгледа изготвения от посочената СИК протокол приложение 112-хм и да даде категорично становище дали протоколът съдържа грешки или корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС и дали СИК е включена в списъка на ЦИК за изплащане на допълнително възнаграждение. Излагат се данни, че протоколът съдържа поправки, но те са били извършени в секцията в присъствието на всички членове на комисията. Корекции не били правени в ИП на РИК. Член на РИК на позиция № 6 в Арена “София”, обаче не приела, че поправките са извършени в секцията и заявила, че членовете на СИК нямало да получат допълнителното възнаграждение. В разгара на възникналия бурен спор между представителите на СИК и посочения член на РИК, последната извадила 75 лв. и ги предложила на членовете на СИК, както и ваучери за храна.

След като се запозна с направените твърдения, РИК – 23 намира следното:

С решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г., с което е изменено и допълнено  решение на ЦИК № 3053-ЕП/НС от 9 април 2024 г., е предвидено следното:

Членовете на СИК в страната, които са представили протоколи, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лв., ако са изпълнени следните условия за всеки протокол:

 • ИП към РИК да е издал приемо-предавателна разписка за съответния протокол;
 • Приемо-предавателната разписка да е потвърдена от СИК и РИК;
 • Протоколът да е без корекции и поправки на грешки, извършени в РИК;

РИК-23 извърши оглед на сканирания и публикуван протокол с фабричен №2360267 и установи следното:

 • Поправка е налична в т.9 – общият брой на действителните гласове /сумата от редовете в т.8/ – от 77 броя на 76 броя;
 • Поправка е налична в т. 13 – Разпределение на гласовете по кандидатски листи от бюлетините от машинното гласуване – в т.23 от 14 е поправено на 0, като е очевидно, че числото 14 е погрешно пренесено от долния ред, в който е посочен установен резултат от 14 гласа;
 • Поправка има и в т.6 – Недействителни гласове, намерени в кутията – от 76 е поправено на 1. Очевидно е, че става дума за грешно пренасяне, тъй като 76 общо са действителните гласове от хартиените бюлетини.

Поправките не са заверени с текст или подписи на членовете на СИК. Посочено е на съответното място в края на протокола, че преди полагане подписите на всички членове на СИК, са направени 3 поправки.

Записът от видеоизлъчването при установяване на резултата също бе проверен и в последната част от него 20.22, в участъка от 1.42.00 до 1.43.20, съвсем ясно се вижда къде и защо са направени поправките, а именно в СИК в присъствието и съгласието на всички членове.

Имайки предвид горното, РИК-23 приема, че поправките са извършени от цялата СИК преди той да бъде представен в ИП на РИК, тоест корекциите не са извършени в ИП на РИК.

В ИП на РИК е въведена така видимата вече поправена в СИК числова информация и е издадена приемо-предавателна разписка. За сочения протокол не са сработили контроли и протоколът е верен в този вид и няма необходимост от корекции на очевидни фактически грешки.

Другият протокол на същата СИК, приложение № 113-НС-хм с фабричен номер 2310267 е без никакви поправки.

Имайки предвид изводите от установеното по-горе, РИК-23 не може да даде друго становище освен, че спорният протокол отговаря на изискванията на ЦИК в тяхно решение № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 и членовете на СИК следва да бъдат вписани в списъка на ЦИК за допълнително възнаграждение за представени верни протоколи без корекции в РИК.

РИК – 23 също така намира, че изложените твърдения за поведението на член на РИК при приемане на протокола, изискват проверка и евентуално съответни действия от назначаващия орган – ЦИК. С оглед разпоредбите на чл. 62, ал. 2 ИК, и чл. 148, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 93, т. 1, буква „б“ НК – обида нанесена от длъжностно лице, както и Кодекса за поведение на служителите в администрацията, членовете на РИК дължат определено поведение и действията им следва да отговарят на по-високи стандарти от обичайните. На още по-силно основание това се отнася до ръководството на РИК, част от което е Малина Найденова – заместник-председател на РИК – 23 и която е приела протоколите на конкретната СИК.

Поради изложеното, РИК-23 счита, че извършените действия от страна на заместник-председател на РИК – Малина Найденова (които станаха публично достояние и бяха възприети непосредствено и от други членове на РИК на място), следва да бъдат проверени от ЦИК, особено с оглед причинени уронване престижа на службата и загуба на доверие в изборната администрация като цяло, видно от изложеното в писмото.

Поради горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 ИК, вр. с решение № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София

РЕШИ

ПРИЕМА секционен протокол – образец 112-хм с фабричен номер 2360267, изготвен от СИК № 2346009055 за верен и без корекции в ИП на РИК;

ИЗПРАЩА настоящото решение на ЦИК с оглед включване на СИК 2346009055 в списъка за изплащане на допълнително възнаграждение;

ИЗПРАЩА на ЦИК подаденото в РИК – 23 писмо, за извършване на действия по компетентност съобразно изложеното по-горе.

РЕШЕНИЕТО на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 73 от Изборния кодекс, в тридневен срок от момента на обявяване.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.06.2024 в 18:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 175–ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Постъпил сигнал за несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК.

 • № 174–ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

 • № 173–ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

всички решения