Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 175–ЕП/НС
София, 13.06.2024

ОТНОСНО: Постъпил сигнал за несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК.

На 13.06.2024 г., в 14:56 ч., на електронната поща на РИК – 23, е постъпил сигнал от Мая Петрова. Сигналът е заведен с вх. № 367 от 13.06.2024 г. в общия регистър на РИК 23 – София и вх. № 10 от 13.06.2024 г., в 14:56 ч., в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 – София.

В сигнала се излагат данни, че в състава на РИК – 23 за провеждане на изборите за членове на ЕП и НС, насрочени за 09.06.2024 г., като заместник-председател от квотата на ПП "Възраждане" е назначено като заместник-председател лицето Малина Маринова Найденова. В кандидатската листа за народни представители, регистрирана в 23-ти МИР, под № 4 в кандидатската листа за народни представители на ПП "Възраждане" РИК – 23 е регистрирал лицето Христо Събев Милев. Подателят твърди, че двете лица Малина Найденова и Христо Милев са във фактическо съжителство от повече от една година, както и понастоящем. Счита, че е налице несъвместимост по отношение на Малина Найденова за заеманата от нея дължност като заместник-председател на РИК – 23. Подателят предоставя снимки от фейсбук за установяване на твърденията от профилите на двете лица, както и решението за назначаване на РИК – 23 и за регистрация на кандидатската листа на ПП "Възраждане" в РИК – 23. Иска се констатиране на несъвместимост по отношение на Малина Найденова и прекратяване предсрочно правомощията й като заместник-председател на комисият, на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК.

След като се запозна с направените в сигнала твърдения, РИК – 23 намира следното:

На първо място, сигналът е подписан от страна на подателя – Мая Петрова, респ. същият подлежи на разглеждане и е процесуално допустим.

С чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК, е въведено ограничение член (каквито са и председателя, заместник-председателя и секретаря) на РИК, да е кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор. В допълнителните разпоредби на ИК няма легално определение кои лица се намират във фактическо съжителство по смисъла на този кодекс, но съгласно чл. 46, ал. 1 ЗНА разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. Понятието "фактическо съжителство" е придобило трайно и непротиворечиво приложение в българския език и се използва единствено в смисъл на фактическо съпружеско съжителство. То е употребено и в редица нормативни актове (ГПК, НПК, КТ, СК, ДОПК, КСО, КЗ, ЗДСл и т.н.), като във всички тях е използвано именно в този си смисъл дефиницията. С оглед на това, РИК – 23 намира, че забраната по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК, член на РИК да не може да бъде лице, което се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител, следва да се разбира за лице, което живее фактически на съпружески начала с лице, кандидат за народен представител. Следователно, при тази законова уредба и видно от приложените доказателства към сигнала може да се направи обосновано предположение, че двете лица са във фактическо съжителство, респ. налице е несъвместимост по отношение на заместник-председателя на РИК – 23 Малина Найденова с вземаната от нея длъжност в комисията. На следващо място, следва да се посочи, че това обстоятелство е морално укоримо, тъй като внася допълнително съмнение в честността на изборния процес, тъй като по своя статут РИК е колегиален административен орган с множество правомощия и отговорности по изборния кодекс, които са подробно изброени в чл. 72 ИК, а не помощен орган като СИК например. Всеки един член на РИК е попълнил по чл. 60, ал. 3, т. 1 ИК декларация – приложение към решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, с което е декларирал, че не е в несъвместимост по чл. 66 ИК.

Доколкото членовете на РИК биват назначавани и освобождавани от ЦИК – арг. от чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК, то следва сигналът, ведно с цялата административна преписка да бъде препратен по компетентност на ЦИК.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София

РЕШИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал, заведен с вх. № 367 от 13.06.2024 г. в общия регистър на РИК – 23 и вх. № 10 от 13.06.2024 г. в регистъра на жалби и сигнали към РИК – 23.

ПРЕПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Централна избирателна комисия подадения сигнал, който орган е компетентен да разгледа сигнала и да се произнесе с решение.

РЕШЕНИЕТО на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 73 от Изборния кодекс, в тридневен срок от момента на обявяване.

ПРЕПИС от решението, ведно с цялата административна препипска, да се изпрати на ЦИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.06.2024 в 18:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 175–ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Постъпил сигнал за несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК.

 • № 174–ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

 • № 173–ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Приемане на секционен протокол без грешки и корекции по смисъла на Решение на ЦИК № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г.

всички решения