Заседания

Заседание от дата 05.03.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 65-НС / 05.03.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Лозенец, община Столична.

№ 64-НС / 05.03.2021

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Изгрев, община Столична

№ 63-НС / 05.03.2021

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Лозенец“

№ 62-НС / 05.03.2021

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Витоша“

№ 61-НС / 05.03.2021

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на кандидата за народен представител Цветко Борисов Попов и регистриране на негово място на нов предложен кандидат от ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г., регистрирана с решение № 56-НС/02.03.2021г. на РИК.

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения