Заседания

Заседание от дата 23.03.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 106-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23  при упражняване на правомощията на РИК 23  по чл. 287 и сл. ИК на  04.04.2021 г.  

№ 105-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

№ 104-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Панчарево“

№ 103-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Альоша Илиев относно място за поставяне на списък за гласуване на живеещите в бл. 30 и бл. 30А, район Младост, Столична община и граници на избирателните секции

№ 102-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Красно село“

№ 101-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Витоша“

№ 100-НС / 23.03.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Изгрев“

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения