Заседания

Заседание от дата 20.04.2024 от 11:00 часа.

Решения

№ 11-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на РИК-23

№ 10-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Представителство в случай на отсъствие на председателя на комисията

№ 9-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Двадесет и трети изборен район – София за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 8-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на членове, имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 7-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Създаване на работни групи за специалисти и назначаване на специалисти за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година

№ 6-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределяне членовете на РИК – 23 в работните групи

№ 5-НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

№ 4-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 3-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

№ 2-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на правила относно номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София и начин на обявяване

№ 1-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения