Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 202-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”   

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 400/02.04.2021г. от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 101 членове в 73 СИК, както следва: от квотата на ПП ГЕРБ - 34 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ – 17 бр. членове, ПП ДПС – 6 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“ – 26 бр. членове, ПП Воля – 18 бр. членове, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им . На основание чл. 51, ал. 2 от ИК  на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615001

Секретар

Иван Стоянов Иванов

 

Георги Костадинов Тодоров

 

234615001

Член

Биляна Стефанова Иванова

 

Янка Иванова Шакева-Църнева

 

234615004

Член

Десислава Владиславова Цанова

 

Спаска Петрова Григорова

 

234615004

Секретар

Спаска Петрова Григорова

 

Елена Чонова Пушкарова

 

234615006

Член

Виолета Петрова Георгиева

 

Лазар Петров Стойчев

 

234615006

Секретар

Лазар Петров Стойчев

 

Стефка Димитрова Чолакис

 

234615007

Член

Даниел Христов Нишков

 

Асен Бориславов Янков

 

234615009

Член

Любка Николова Господинова

 

Виолета Петрова Георгиева

 

234615010

Председател

Стефка Димитрова Чолакис

 

Гергана Красимирова Маринополска

 

234615012

Член

Вержиния Петрова Петрова

 

Траяна Димитрова Бемберска

 

234615014

Член

Калоян Борисов Йолов

 

Вержиния Петрова Петрова

 

234615015

Председател

Христо Сибинов Петков

 

Ванюша Димитрова Ангелова

 

234615017

Член

Петър Петров Генчев

 

Мартина Юлианова Тодорова

 

234615018

Член

Александър Иванова Стамболов

 

Ирина Илиева Папазова

 

234615019

Член

Йордан Свиленов Йорданов

 

Сузана Назим Каракуш

 

234615022

Член

Емилия Стоянова Генчева

 

Снежанка Борисова Илиева

 

234615024

Член

Ивелина Николаева Иванова-Айранова

 

Здравка Найденова Георгиева

 

234615025

Член

Васил Лазаров Василев

 

Димитър Георгиев Илиев

 

234615026

Член

Даниел Александров Айранов

 

Марин Димов Марков

 

234615027

Член

Александра Севдалинова Паковска

 

Даниел Валериев Иванов

 

234615029

Член

Кристин Георгиева Георгиева

 

Стефани Венелинова Панева

 

234615029

Член

Дани Любомиров Георгиев

 

Соня Свиленова Копанова

 

234615030

Председател

Николай Петров Луков

 

Емил Миков Дончев

 

234615031

Член

Йоана Стефанова Котева

 

Петя Миткова Павлова

 

234615032

Председател

Невена Стефанова Благоева

 

Розалина Йорданова Чупетловска

 

234615035

Член

Лора Савова Савова

 

Таня Василева Атмаджова

 

234615036

Председател

Георги Свиленов Стойков

 

Силвана Петрова Банова

 

234615036

Член

Атанас Добрев Атанасов

 

Мартина Миткова Герова

 

234615037

Председател

Антония Иванова Костадинова-Яръмова

 

Кирил Карамфилов Сарафов

 

234615039

Член

Надежда Емилова Минчева

 

Светослав Атанасов Иванов

 

234615040

Зам. председател

Димитрина Васкова Дулева

 

Катя Славчева Михайлова

 

234615040

Председател

Петър Викторов Ангелов

 

Виктор Гаврилов Гогин

 

234615040

Секретар

Георги Христов Зарков

 

Мирослав Петров Реклеов

 

234615041

Зам. председател

Марийка Ангелова Костова

 

Мариана Николова Георгиева

 

234615043

Зам. председател

Светослав Атанасов Иванов

 

Надежда Емилова Минчева

 

234615043

Секретар

Игнат Найденов Игнатов

 

Александър Любомиров Иванов

 

234615044

Член

Росен Емилов Горанов

 

Серафим Тимотеев Футеков

 

234615044

Секретар

Антонио Анжелов Павлов

 

Галина Йорданова Георгиева

 

234615044

Председател

Теолина Антонова Москова

 

Златка Зафирова Борисова

 

234615045

Член

Веселка Цокова Бенчева

 

Ивета Огнянова Иванова

 

234615045

Секретар

Красимир Викентиев Арсов

 

Красимир Георгиев Каракушев

 

234615046

Председател

Красимир Георгиев Каракушев

 

Стефан Иванов Стоянов

 

234615047

Член

Светла Пролетцинова Иванова

 

Адриана Атанасова Недялкова

 

234615050

Член

Валентина Ерменкова Векова

 

Ана Александрова Карабунарова

 

234615051

Секретар

Християн Кирилов Бояджиев

 

Стоян Недялков Пенчев

 

234615052

Зам. председател

Иво Иванов Чергаров

 

Василка Христова Живкова

 

234615052

Член

Борис Метов Райчев

 

Евгени Тошев Алипиев

 

234615053

Секретар

Йоанна Михайлова Попова

 

Теодора Миткова Панагонова

 

234615054

Секретар

Василен Иванов Иванов

 

Иван Евлогиев Зарков

 

234615055

Зам. председател

Димитър Георгиев Костадинов

 

Данаил Тимотеев Футеков

 

234615058

Председател

Любослава Радославова Динева

 

Виолетка Николова Павлова

 

234615060

Секретар

Габриел Стефанов Христов

 

Милка Иванова Тодорова

 

234615060

Председател

Здравко Георгиев Мишков

 

Наташа Димитрова Младенова

 

234615063

Член

Алекс Радославов Евтимов

 

Ралица Георгиева Митева

 

234615064

Член

Мариела Чанева Попчева

 

Гинка Тодорова Митева

 

234615065

Зам. председател

Пенка Цанева Бурнева

 

Николай Александров Милев

 

234615066

Член

Яна Николаева Досева

 

Даниела Данаилова Асенова

 

234615068

Зам. председател

Мартин Кирилов Кирилов

 

Александър Николов Милев

 

234615068

Член

Стойна Василева Христова

 

Паулина Симеонова Георгиева

 

234615068

Член

Вяра Пламенова Маринова

 

Катрин Пламенова Шахова

 

234615069

Председател

Цветана Асенова Каменова

 

Емил Динков Алексиев

 

234615069

Член

Тошо Иванов Тошев

 

Иво Димитров Христов

 

234615070

Секретар

Димитър Иванов Сребрев

 

Милка Димитрова Йотова

 

234615071

Член

Росица Малинова Кирилова

 

Мариела Чанева Попчева

 

234615072

Член

Георги Янев Пиргов

 

Пламен Додев Пойчев

 

234615072

Председател

Даяна  Адан

 

Виктория Иванова Величкова

 

234615074

Член

Нинка Иванова Пиргова

 

Стефка Илиева Пойчева

 

234615077

Секретар

Георги Здравков Мишков

 

Васил Стефанов Зоев

 

234615077

Член

Наталия Николаева Билгеч

 

Илинда Лъчезарова Георгиева

 

234615079

Председател

Антоанета Георгиева Тодорова

 

Лилия Стефанова Славева

 

234615080

Член

Пенка Димитрова Сълинска

 

Мирослава Кирилова Ангелова

 

234615081

Член

Цветан Георгиев Новаков

 

Габриела Даниелова Цветкова

 

234615082

Член

Олег Бойчев Митрев

 

Райка Димитрова Соколова

 

234615082

Секретар

Елена Чонова Пушкарова

 

Мила Людмилова Илкова

 

234615086

Секретар

Иван Стоянов Шутов

 

Александър Георгиев Гешев

 

234615087

Член

Ани Георгиева Димитрова

 

Спаска Василева Панайотова

 

234615087

Член

Даниел Софрониев Атанасов

 

Мартин Борисов Цековски

 

234615089

Член

Мирослава Кирилова Ангелова

 

Денис Ибрахимов Ибрахимов

 

234615092

Секретар

Ирина Маринова Михайлова

 

Симеон Димитров Здравков

 

234615097

Член

Ивайло Цветанов Ризов

 

Гергана Петрова Младенова

 

234615104

Член

Стоян Атанасов Павлов

 

Диана Славчева Дедикова

 

234615105

Член

Господин Йорданов Славев

 

Люба Спасова Грозева

 

234615106

Зам. председател

Иванка Панева Иванова

 

Румяна Кирилова Атанасова

 

234615110

Член

Едуард Тихомиров Илиев

 

Милен Любомиров Станчев

 

234615116

Член

Диана Мирчева Станчева

 

Пенка Димитрова Сълинска

 

234615116

Член

Райка Димитрова Соколова

 

Антония Иванова Костадинова-Яръмова

 

234615117

Председател

Юлия Иванова Василева

 

Александър Илиев Илиевски

 

234615117

Член

Димона Димчева Чилингирова

 

Лина Николаева Статева

 

234615117

Член

Свилен Методиев Марков

 

Емило Емилов Латинов

 

234615120

Член

Цветослава Василева Владимирова

 

Даниела Иванова Димитрова

 

234615120

Член

Александър Венциславов Виденов

 

Йоана Пламенова Ценкова-Славчева

 

234615120

Секретар

Елена Чонова Пушкарова

 

Мила Людмилова Илкова

 

234615121

Член

Силвия Иванова Василева

 

Росица Димитрова Нинова

 

234615121

Член

Иван Костадинов Калоферов

 

Даниел Богданов Бонев

 

234615121

Секретар

Даниел Богданов Бонев

 

Иван Костадинов Калоферов

 

234615122

Член

Цветомир Стефанов Тодоров

 

Цветелина Валериева Петкова

 

234615123

Член

Георги Цветелинов Младжов

 

Илияна Петрова Вълчева

 

234615124

Член

Биляна Йорданова Стефанова

 

Ани Георгиева Димитрова

 

234615125

Член

Лилия Петрова Иванова

 

Светославка Кирилова Димитрова-Христова

 

234615125

Зам. председател

Виолета Дончева Пангарова

 

Николинка Стефанова Станкова

 

234615127

Член

Калоян Йорданов Господинов

 

Теодора Тодорова Колева

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения