Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
София 23 ИР, 03.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ

 

Постъпило са заявления с вх. № 405//03.04.2021г,  вх. № 415//03.04.2021г. и вх. № 419//03.04.2021г. на РИК 23 от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез Антонина Минчева Душева и чрез Любомир Петров Георгиев, в качеството им на пълномощници, с коeто e представен списък с 90 (десетдесет) представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР.

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Мартин Илчев Илиев

 

523 от 03.04.2021г.

Лицето е регистрирано за представител от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

2

Евгени Пламенов Момчилов

 

537 от 03.04.2021г.

Лицето е регистрирано за застъпник от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

3

Велислав Светославов Николаев

 

540 от 03.04.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234602095

4

Мирослав Йорданов Маринов

 

543 от 03.04.2021г.

Лицето е регистрирано за представител от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

5

Стоян Жоров Керефейн

 

552 от 03.04.2021г.

Лицето е регистрирано за застъпник от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

6

Анелия Иванова Петровска

 

555 от 03.04.2021г.

Лицето се повтаря в списъка

7

Давит Сурени Карапетян

 

560 от 03.04.2021г.

Лицето е регистрирано за представител от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

8

Ива Иванова Станишева

 

571 от 03.04.2021г.

Лицето се повтаря в списъка

9

Ивайло Евелинов Генов

 

572 от 03.04.2021г.

Лицето се повтаря в списъка

10

Емилия Петрова Недялкова-Господинова

 

585 от 03.04.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

11

Стефан Атанасов Димитров

 

588 от 03.04.2021г.

Лицето изчаква проверка за представител в ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

           

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 79 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с устовени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 79 представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ за изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Чавдар Койчев Панев

 

516 от 03.04.2021г.

2

Виктор Христов Карайотов

 

517 от 03.04.2021г.

3

Илиан Руменов Ибришимов

 

518 от 03.04.2021г.

4

Милен Георгиев Маринов

 

519 от 03.04.2021г.

5

Красимира Станишева Бонева

 

520 от 03.04.2021г.

6

Борислав Йорданов Николов

 

521 от 03.04.2021г.

7

Георги Йорданов Георгиев

 

522 от 03.04.2021г.

8

Емил Боянов Керков

 

524 от 03.04.2021г.

9

Иван Здравков Каменов

 

525 от 03.04.2021г.

10

Павлин Олегов Борисов

 

526 от 03.04.2021г.

11

Славейка Асенова Христова

 

527 от 03.04.2021г.

12

Коста Стоев Костов

 

528 от 03.04.2021г.

13

Стефка Красенова Конова

 

529 от 03.04.2021г.

14

Емилия Василева Тончева

 

530 от 03.04.2021г.

15

Емилия Петрова Недялкова-Господинова

 

531 от 03.04.2021г.

16

Росица Стефанова Градева

 

532 от 03.04.2021г.

17

Александра Добромирова Господинова

 

533 от 03.04.2021г.

18

Мария Иванова Шушарова

 

534 от 03.04.2021г.

19

Евгения Величкова Величкова

 

535 от 03.04.2021г.

20

Росица Лазарова Гюрова

 

536 от 03.04.2021г.

21

Стоян Веселинов Вълев

 

538 от 03.04.2021г.

22

Георги Тодоров Бояджиев

 

539 от 03.04.2021г.

23

Александър Благоев Иванов

 

541 от 03.04.2021г.

24

Елена Милан Крижан-Величкова

 

542 от 03.04.2021г.

25

Евгений Пламенов Христов

 

544 от 03.04.2021г.

26

Ива Иванова Станишева

 

545 от 03.04.2021г.

27

Анелия Иванова Петровска

 

546 от 03.04.2021г.

28

Ивайло Евелинов Генов

 

547 от 03.04.2021г.

29

Ралица Пламенова Топчиева

 

548 от 03.04.2021г.

30

Петър Пламенов Кърджилов

 

549 от 03.04.2021г.

31

Анна Илиева Христова-Кирилова

 

550 от 03.04.2021г.

32

Божидар Валентинов Видинов

 

551 от 03.04.2021г.

33

Александра Делчева Кръстева

 

553 от 03.04.2021г.

34

Андрей Петров Любенов

 

554 от 03.04.2021г.

35

Борис Стефанов Самаринов

 

556 от 03.04.2021г.

36

Георги Валериев Гроздев

 

557 от 03.04.2021г.

37

Георги Венциславов Маринов

 

558 от 03.04.2021г.

38

Георги Георгиев Александров

 

559 от 03.04.2021г.

39

Даниела Илиева Райчева

 

561 от 03.04.2021г.

40

Даяна Христова Мутушева

 

562 от 03.04.2021г.

41

Делян Атанасов Славов

 

563 от 03.04.2021г.

42

Деница Димитрова Димитрова

 

564 от 03.04.2021г.

43

Васил Атанасов Василев

 

565 от 03.04.2021г.

44

Деница Стоилова Стоянова-Смилянова

 

566 от 03.04.2021г.

45

Борис Владимиров Димитров

 

567 от 03.04.2021г.

46

Николай Тенев Драгов

 

568 от 03.04.2021г.

47

Елена Иванова Петрова

 

569 от 03.04.2021г.

48

Здравко Милков Здравков

 

570 от 03.04.2021г.

49

Ивайло Йотов Тодоров

 

573 от 03.04.2021г.

50

Искра Бойкова Николова

 

574 от 03.04.2021г.

51

Йордан Атанасов Атанасов

 

575 от 03.04.2021г.

52

Камелия Митова Антова

 

576 от 03.04.2021г.

53

Катерина Георгиева Новакова

 

577 от 03.04.2021г.

54

Кристина Александрова Цветкова

 

578 от 03.04.2021г.

55

Нина Николова Дочева

 

579 от 03.04.2021г.

56

Петър Милославов Дяков

 

580 от 03.04.2021г.

 

57

Николай  Валентинов Велков

 

1033 от 28.03.2021 г.

58

Надя Николаева Спасова

 

1034 от 28.03.2021 г.

59

Вержиния  Кирилова Велчева

 

1035 от 28.03.2021 г.

60

Боян Николов Николов

 

1036 от 28.03.2021 г.

61

Тодор  Илиев Владимиров

 

1037 от 28.03.2021 г.

62

Александър Маринов Рашков

 

1039 от 28.03.2021 г.

63

Таня Георгиева Кръстева

 

1040 от 28.03.2021 г.

64

Елена Георгиева Спасова

 

1041 от 28.03.2021 г.

65

Невена Асенова Кръстева 

 

1042 от 28.03.2021 г.

66

Калина Христова Христова

 

1043 от 28.03.2021 г.

67

Марин Райнов Маринов

 

1044 от 28.03.2021 г.

68

Борис Георгиев Аврамов

 

1045 от 28.03.2021 г.

69

Христо Георгиев Генчев

 

1047 от 28.03.2021 г.

70

Станой Иванов Ботев

 

1048 от 28.03.2021 г.

71

Александър Боянов Методиев

 

1050 от 28.03.2021 г.

 

72

Щерьо Стоянов Спасов

 

581 от 03.04.2021г.

73

Снежана Максимова Аврамова

 

582 от 03.04.2021г.

74

Радмила Светославова Кръстанова

 

583 от 03.04.2021г.

75

Добрин Стойков Здравков

 

584 от 03.04.2021г.

76

Боян Янков Цанев

 

586 от 03.04.2021г.

77

Десислава Йорданова Димитрова Донкова

 

587 от 03.04.2021г.

78

Катерина Калинова Раковска

 

589 от 03.04.2021г.

79

Михаил Хасан Тума

 

590 от 03.04.2021г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

 • № 222-НС / 06.04.2021

  относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

 • № 221-НС / 06.04.2021

  относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

 • № 220-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения