Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 218-НС
София 23 ИР, 04.04.2021

ОТНОСНО: Обявяване на край на изборния ден на 04.04.2021 г.

На основание чл. 72, ал.1, т. 1,  във връзка с чл. 220, ал.1 и 2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И

Обявява край на изборния ден на територията на Двадесет и трети район - София в 20.00 часа на 04.04.2021 г., при условията на чл. 220, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.04.2021 в 12:36 часа

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения