№ 100–НС / 31.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 99–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК на територията на Столична община, р-н "Красно село".

№ 98–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

№ 97–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски”

№ 96–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

№ 95–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването и оповестяване мерките, позволяващи на тези избиратели да гласуват в деня за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г. 

№ 94–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : изменение на решение № 9-НС/11.02.2023 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК 23/

№ 93–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3/три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в  район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 92–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК на територията на СО, р-н "Красно село".

№ 91–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№ 90–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

№ 89–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

№ 88–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 87–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1/един/ брой служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 86–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3/три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски” и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 85–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 1/един/ брой служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 84–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 11 /единадесет/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 83–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 2 /две/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 82–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 3/три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 81–НС / 27.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – технически сътрудници към РИК 23

Календар

Решения

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба от Цветелина Пенева

  • № 140-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615037

  • № 139-НС / 02.04.2023

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по реда на чл. 269 ИК в СИК № 234615035

всички решения