№ 80-НС / 24.03.2023

ОТНОСНО : Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

№ 79–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

№ 78–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

№ 77–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Младост“

№ 76–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Триадица“

№ 75–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Лозенец“

№ 74–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Изгрев“

№ 73–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Красно село“

№ 72–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

№ 71–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

№  70–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 69–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 68–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 67–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район “Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 66–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 65–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Назначаване на състава на 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

№ 64–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Постъпил сигнал по електронна поща с вх. № 154/21.03.2023 год. на РИК 23 - София

№ 63–НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

№ 62-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/

№ 61-НС / 18.03.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 80-НС / 24.03.2023

    относно: Указания към районните администрации при предаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 година.

  • № 79–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Витоша“

  • № 78–НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район „Студентски“

всички решения