Заседания

Заседание от дата 04.03.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 60-НС / 04.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на технически грешки в Решение №51-НС/02.03.2021г. на РИК 23

№ 59-НС / 04.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение №55-НС/02.03.2021г. на РИК 23

Календар

Решения

  • № 222-НС / 06.04.2021

    относно: възпрепятстване работата на СИК 234602052 от представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • № 221-НС / 06.04.2021

    относно: допуснато нарушение на изборното законодателство от Ивайло Гаврилов – техник на „Сиела норма“

  • № 220-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране, промяна и заличаване на приемо-предавателни разписки.

всички решения