Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 179-ПВР/НС
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село“  

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 399/18.11.2021г. от кмета на район „Красно село“ с предложение за освобождаване на общо 16 членове в 13 СИК, както следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 0 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 9 бр. членове , КП „БСП за България“ –0 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 0 бр. членове, ПП „ДПС“ – 4 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 3 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село“ като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602001

Член

Силвия Пламенова Грозданова

 

Силвия Димитрова Иванова

 

234602002

Зам. председател

Пламен Луканов Луканов

 

Мартин Венциславов Петров

 

234602004

Зам. председател

Георги Димитров Димитров

 

Бетина Бисерова Дурова

 

234602039

Член

Марисабел Атанасова Миткова

 

Георги Димитров Димитров

 

234602039

Председател

Светозар Станиславов Станчев

 

Теодора Янкова Джинова

 

234602045

Член

Ванеса Емилова Стефанова

 

Мартин Емилио Торесиас

 

234602045

Член

Райна Николова Младенова

 

Анна Димитрова Багалева

 

234602061

Член

Силвия Димитрова Иванова

 

Марисабел Атанасова Миткова

 

234602061

Председател

Тихомир Петков Лаков

 

Светозар Станиславов Станчев

 

234602064

Председател

Николинка Тодорова Василева

 

Владислав Иванов Танчев

 

234602069

Зам. председател

Петя Стоилова Добрева

 

Лилия Димитрова Врабчанска

 

234602071

Секретар

Симеон Пламенов Мирчев

 

Аделина Александрова Георгиева

 

234602080

Член

Диляна Борисова Дюлгерова

 

Георги Борисов Величков

 

234602096

Член

Александър Стефков Василев

 

Станислав Лазаров Станев

 

234602097

Член

Атанас Веселинов Атанасов

 

Венцислав Антонов Трифонов

 

234602098

Член

Валентин Стоянов Стоянов

 

Валентин Калинов Лозанов

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения