Архив избори:
28.10.2021

График за провеждане на демонстрационни пробни гласувания със СУЕМГ за избиратели в 23 РИК - София

 
     

Административен район

Място за провеждане

Дата и времеви интервал на демонстрационно гласуване

Красно село

сградата на район "Красно село", бул. "Цар Борис ІІІ" № 124, ет. 1

02.11.2021 (10:00-15:00) 03.11.2021 (10:00-15:00)

Лозенец

Клуб на пенсионера, ул. Развигор 1-3 (до 4 РПУ)

28.10.2021 (10:00-13:00)

Младост

25-то ДКЦ, ж.к. Младост-3, ул. "Свето Преображение" 20

27.10.2021 (10:00-16:00), 28.10.2021 (10:00-16:00), 29.10.2021 (10:00-16:00)

Студентски

Читалище "Елин Пелин" - ж.к. Мусагеница, ул. Методи Андонов, до бл. 82А

27.10.2021 (14:00-16:00)

 

Читалище "Възраждане" - ж.к. Дървеница, ул. "Иван Боримечката" 6

29.10.2021 (14:00-16:00)

 

Районна администрация, Студентски град, бл. 5, ет. 1 - фоайе

01.11.2021 (14:00-16:00)

Витоша

Кметство "Владая" - ул. "Войнишко възстание" 61

от 26.10. до 29.10.2021
 от 10:00 ч. -16:00 ч.

 

Кметство Мърчаево - ул. "Черешова градина" 1

от 01.11. до 05.11.2021
от 10:00 ч. -16:00 ч.

 

Район Витоша - ул. "Слънце" 2

от 08.11. до 12.11.2021  
от 10:00  ч. -16:00 ч.

Панчарево

Панчарево, Кокаляне, Пасарел

27.10.2021 (14:00-17:00)

 

Казичене, Кривина

28.10.2021 (10:00-16:00)

 

Бистрица и Железница

29.10.2021 (10:00-16:00)

 

Герман

01.11.2021 (10:00-16:00)

 

Лозен

01.11.2021 (14:00-16:00)

Триадица

Районна администрация, ул. Алабин 54

03.11.2021 (09:00-15:00)

 

41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", ул. "Цар Самуил" 24

06.11.2021 (10:00-14:00)

 

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън", ул. "Траянови врата" 26

30.10.2021 (10:00-14:00)

Изгрев

ул.А.П.Чехов, №16А, партерен етаж

03.11.2021 от 10:00

16.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 16.10.2021г. от 13:00 часа.

15.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 18.10.2021г. от 16:30 часа.

13.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 13.10.2021г. от 13:00 часа.

12.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 12.10.2021г. от 17:00 часа.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 11.10.2021г. от 17:00 часа.

08.10.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 3 ОТ ИК

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети избирателен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на  административни райони на територията на РИК 23 - София, както следва:

 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО - виж тук

РАЙОН ИЗГРЕВ - виж тук

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ - виж тук

РАЙОН ТРИАДИЦА - виж тук

РАЙОН МЛАДОСТ - виж тук

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - виж тук

РАЙОН ВИТОША - виж тук

РАЙОН ПАНЧАРЕВО - виж тук

07.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.10.2021г. от 16:00 часа.

06.10.2021

Информационен портал за избирателите

Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. чрез Информационния си портал.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят електронните услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Всяка информация се активира в информационния портал поетапно, съобразно законоустановените срокове по Изборния кодекс.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

Също така на интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

06.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) уведомява всички избиратели, че имат възможност за подаване по електронен път на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
01.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 01.10.2021г. от 16:00 часа.

30.09.2021

Регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:

Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат

ЗАБЕЛЕЖКА: Изборните книжа са образци одобрени с решение на ЦИК и не се преправят или изтриват части от тях. 

26.09.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 23

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 27 септември 2021 г., 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 04 октомври 2021 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 04 октомври 2021 г.

Регистрацията се извършва съгласно Решение № 571-НС/21.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

24.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 25.09.2021г. от 10:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 66-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

 • № 65-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

 • № 64-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

всички решения