Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 215-ПВР/НС/
София, 30.11.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

В РИК 23 София на 26.11.2021 г. е постъпила преписка с рег. № 230р-44955/2021 г. по описа на 06 РУ - СДВР, съдържаща сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, ЕГН хххххххххх, наблюдател на сдружение „България на гражданите“, изпратена за произнасяне по компетентност. Преписката е заведена с вх. № 463/26.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 12/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В жалбата се излагат данни относно грубо нарушение на изборния процес в СИК 070, район Красно село, 34 ОУ „Стою Шишков“ от лицето Здравко Васков Тонев, ЕГН ххххххххх, наблюдател на сдружение „България на гражданите“. Посочва се, че същият е откраднал два броя приложени протоколи от машинно гласуване за народни представители в 21:20 часа на 14.11.2021 г., бил е агресивен и е отказал да чуе предупрежденията на членовете на СИК. Наблюдателят е бил предупреден от членовете на СИК, че СИК 070 не е приключила работата си и следва да изчака да приключат и да бъдат положенни подписите от членовете на СИК. Посочва се още, че г-н Тонев не е искал да слуша СИК, два пъти е взел протоколите като е заявил, че не го интересува до колко часа ще работят членовете на СИК и не му трябват подписани финални протоколи от машинното гласуване. В 21:38 часа на 14.11.2021 г. жалбоподателката в качеството си на Председател на СИК се е свързала с 6 РУ-СДВР и е подала сигнал за случващото се в СИК. В преписката се съдържат сведения от лицето Здравко Васков Тонев, Удостоверение № 18-27-ПВРНС/12.11.2021 г. на ЦИК в полза на Здравко Васков Тонев, копия от протоколи от машинно гласуване в изборите за народни представители от СУЕМГ 234602070 – 7 стр. и СУЕМГ 234602070-1 – 7 стр., докладна записка № 230р-44955/2021 г. със заключение за липса на достатъчно данни, обосноваващи предложение за наличието на осъществен състав на престъпление от общ характер и изпращане на материалите на РИК 23 София за произнасяне по компетентност.

РИК 23 като разгледа сигнала и преписката в цялост установи, че същият касае изборите за народни представители, произведени на 14.11.2021 г. и като такъв следва да бъде отнесен в регистъра на жалбите и сигналите относно изборите за народни представители.

След разглеждане на сигнала, РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Описаното в сигнала касае процеса по установяване на резултатите от гласуването в СИК 070, район Красно село съгласно чл. 270 и следващите от ИК и МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., изменени с Решение № 929-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Установяването на резултатите от гласуването в СИК приключва с попълването и подписването от членовете на СИК на протокола на СИК, съставен по реда на чл. 273 от ИК. Действително чл. 283 от ИК е уредил ред на получаване на копие от подписания протокол на СИК, включително и на протокола с данните от машинното гласуване. Получаването на такъв обаче е право, а не задължение на лицата по чл. 272 от ИК. Отделно от това протокола с данните от машинното гласуване не е самостоятелен такъв, а е приложение към протокола на СИК /Приложение № 109-НС-м от изборните книжа, утвърдени от ЦИК/.

Следва да се посочи, че на сайта на ЦИК е публикуван сканиран протокол Приложение № 109-НС-м на СИК 234602070, подписан от членовете на СИК в 21.00 часа на 14.11.2021 г. Протоколът е подписан от пълния състав на СИК – 7 члена. В същия е посочено, че СИК е започнал с установяване на резултатите в 20:30 часа, изборите са протекли при нормална обстановка и няма постъпили жалби и възражения до СИК. Посочени са и лицата Христофор Христофоров Начев – представител и Здравко Васков Тонев – наблюдател, участвали при установяване на резултатите от гласуването в СИК.

РИК 23 извърши служебна проверка и на протокола за установяване на резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката в СИК 234602070 Приложение № 101-ПВР-м. Протоколът също е подписан от пълния състав на СИК – 7 члена. Данните относно присъстващите лица и обстановка са същите с разликата, че установяването на резултатите е започнало в 23:03 часа, а подписите са положени в 23:20 часа на 14.11.2021 г.

И в двата протокола на СИК 234602070 няма посочени каквито и да било данни, съответстващи на или препращащи към жалбата на Председателя на СИК, подадена до органите на 06 РУ-СДВР.

Отделно от това липсват и данни относно допуснати нарушения на изборния процес и разпоредбите на ИК от страна на лицето Здравко Васков Тонев, ЕГН ххххххххх, наблюдател на сдружение „България на гражданите“, доколкото протоколите от машинното гласуване не са протоколите, с които се установяват резултатите от гласуването в СИК, а без положени подписи на компетентните лица, членове на СИК, същите нямат и правната стойност на документ.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите“, по постъпила преписка рег. № 230р-44955/2021 г. по описа на 06 РУ – СДВР, заведена с вх. № 463/26.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 12/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.12.2021 в 14:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения