Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 216-ПВР/НС/
София, 30.11.2021

ОТНОСНО: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

В РИК 23 София на 26.11.2021 г. е постъпила преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ - СДВР, съдържаща жалба на Александър Боянов Кожухаров от гр. София, с посочен адрес: бул. Н. Петков 142, изпратена за произнасяне по компетентност. Преписката е заведена с вх. № 464/26.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 13/26.11.2021 г. в 9:00 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

В жалбата се излагат данни относно допуснато гласуване от името на жалбоподателя в СИК 040 в кв. Горна Баня. РИК 23 като прегледа преписката и извърши служебна проверка установи, че СИК 040 в кв. Горна Баня, 53 ОУ се намира на територията на район Овча купел, попадащ в териториалната компетентност на 25 РИК София. Предвид на това и преписката следва да се изпрати на РИК 25 София за произнасяне по компетентност.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 03.12.2021 в 14:32 часа

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения