Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 180-ПВР/НС
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Жалба от Иван Петров Димов за допуснати нарушения на изборното законодателство в СИК 26, 51 СУ „Елисавета Багряна“, район Красно село

 

В РИК 23 София по електронната поща е постъпила жалба от Иван Петров Димов, препратена от Централна избирателна комисия /Вх. № ПВРНС-22-358/16.11.2021 г. на ЦИК/. Жалбата е заведена с вх. № 391/17.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 6/17.11.2021 г. в 17:29 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В жалбата се излагат данни, че в СИК 26 в район Красно село, анонимността на вота на гласоподавателят е била нарушена като членове на СИК били стояли в близост до машината, и са извадили от блокиралата машина намачканата разписка от упражнения вот. Навеждат се оплаквания, че машината се ремонтира от неоторизирани лица.

РИК 23 констатира, че се е произнесла по същата жалба, подадена до РИК 23 чрез електронната й поща на 15.11.2021 г. в 18.49 ч., заведена с Вх. № 378/16.11.2021 г. в общия регистър на РИК и с Вх. № 5/16.11.2021 г. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В този смисъл РИК 23 не дължи повторно произнасяне по същата жалба.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Иван Петров Димов, препратена от Централна избирателна комисия /Вх. № ПВРНС-22-358/16.11.2021 г. на ЦИК/, заведена с вх. № 391/17.11.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 6/17.11.2021 г. в 17:29 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения