Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 183-ПВР/НС
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 404/18.11.2021г. от секретаря на район „Лозенец” с предложение за освобождаване на общо 39 членове в 35 СИК, както следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 2 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 3 бр. членове , КП „БСП за България“ – 1 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 1 бр. членове, ПП „ДПС“ – 2 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 9 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Лозенец” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234609001

Член

Светла Йорданова Казакова

 

Даниел Венциславов Димитров

 

234609003

Секретар

Даниел Златков Халваджиев

 

Кристиан Евгениев Иванов

 

234609009

Член

Иванка Стоянчева Иванова

 

Илко Димитров Ковачев

 

234609010

Член

Анна-Милена Бисерова Димитрова

 

Стефка Маринова Братанова

 

234609011

Член

Боряна Василева Китова

 

Елена Димитрова Стоянова-Начева

 

234609016

Зам. председател

Кристиана Детелинова Стоянова

 

Ивайло Георгиев Стоименов

 

234609017

Член

Северина Наскова Панева

 

Валентина Цветанова Тодорова

 

234609017

Член

Русислава Стефанова Захариева Георгиева

 

Евелина Емануилова Моравенова

 

234609019

Член

Атанас Василев Георгиев

 

Миглена Методиева Иванова

 

234609025

Член

Габриела Кирилова Захаринова

 

Елора Андреева Дамянова

 

234609026

Зам. председател

Кирил Йоанов Павлов

 

Михаела Симеонова Кехайова

 

234609027

Зам. председател

Георги Росенов Атанасов

 

Красимир Иванов Кехайов

 

234609030

Секретар

Яна Андонова Киндекона

 

Моника Люсиен Иванова

 

234609031

Член

Миглена Миролюбова Вълкова

 

Миглена Петрова Илиева

 

234609032

Член

Силвия Кирилова Гълъбова

 

Петя Мигоелова Георгиева

 

234609034

Секретар

Георги Димитров Манолов

 

Ангелина Иванова Стоичкова

 

234609039

Председател

Михаил Иванов Кръстев

 

Цветан Димитров Пеудов

 

234609041

Член

Юлита Асенова Танова

 

Стефани Бойкова Нинова

 

234609043

Зам. председател

Владимир Владимиров Лютов

 

Светослав Пламенов Иванов

 

234609043

Член

Светла Ангелова Иванова

 

Владимир Владимиров Лютов

 

234609045

Член

Цветелин Мариянов Кирилов

 

Виктория Георгиева Тошева

 

234609046

Член

Ралица Руменова Хайдушка

 

Зорница Славчева Петрова

 

234609046

Член

Божидар Николов Динков

 

Венцислав Кътов Кътов

 

234609055

Зам. председател

Йордан Атанасов Тасев

 

Цеца Петрова Георгиева

 

234609058

Член

Васил Евгениев Янчев

 

Виолета Димитрова Чардакова

 

234609059

Зам. председател

Ангел Николов Ангелов

 

Георги Кирилов Борисов

 

234609059

Член

Евелина Емилова Симеонова

 

Данаил Петров Петров

 

234609060

Секретар

Веселина Георгиева Панайотова

 

Евелина Емилова Симеонова

 

234609064

Председател

Ирен Павлова Колева

 

Велимира Маринова Василева

 

234609067

Член

Венета Стефанова Дончева

 

Йосиф Гаврилов Николов

 

234609068

Член

Гинка Георгиева Ковачевич

 

Владимира Руслан Георгиева

 

234609074

Член

Мирослава Валентинова Тодорова

 

Вилияна Борисова Джакова

 

234609078

Зам. председател

Тодор Атанасов Кънев

 

Борислав Цветанов Йотов

 

234609079

Член

Светла Стоянова Маринова

 

Йорданка Николова Бенчева

 

234609081

Член

Мая Райкова Кочева

 

Алекса Илиев Андонов

 

234609083

Зам. председател

Даниел Георгиев Александров

 

Венцислав Илиев Илиев

 

234609084

Член

Диана Димитрова Терзиева

 

Емил Димитров Георгиев

 

234609085

Председател

Росица Георгиева Георгиева

 

Мартин Томов Андреев

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения