Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 184–ПВР
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждането  на нов /втори тур/ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на  21 ноември 2021 г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 890-НС от 09.11.2021 г. на ЦИК, ., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

РЕШИ

            При постъпване в РИК 23 на уведомление за сгрешен и унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК формуляр на протокол на СИК за установяване на резултати от гласуването - приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм и  № 103-ПВР/кр от изборните книжа, упълномощава Снежана Тодорова Инкова с ЕГН .......... и Васил Василев Кънев ЕГН .........., членове на РИК 23, с правата поотделно да получават и транспортират до РИК 23 сгрешени протоколи от СИК, и да предават нови формуляри на протоколи на място в изборната секция като подписват от името на РИК съставените за целта приемо-предавателни протоколи. 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

  • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

  • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

    относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения