Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 185-ПВР/НС
София, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

 

В РИК 23 e постъпилo писмo с вх. № 408/18.11.2021 г. и  от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 44членове в 37 СИК, както следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 18 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 7 бр. членове , КП „БСП за България“ – 7 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 0 бр. членове, ПП „ДПС“ – 9 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 3 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610001

Член

Мирослава Мирославова Михайлова

 

Калоян Първанов Мазнев

 

234610005

Член

Божидар Лъчезарев Вълев

 

Борис Найденов Алексиев

 

234610007

Член

Валентина Орлинова Исаева

 

Стефания Тонева Гергова

 

234610009

Член

Диница Тончева Тончева

 

Златина Владимирова Даракова

 

234610010

Член

Нина Йорданова Иванова

 

Анелия Димитрова Раданова

 

234610012

Член

Славчо Петков Миков

 

Десислава Николаева Владимирова

 

234610013

Член

Лора Стефанова Григорова

 

Сергей Любомиров Соколов

 

234610015

Член

Росица Георгиева Чапарова

 

Надежда Георгиева Томанова

 

234610019

Член

Ради Цветков Цветков

 

Христина Николайчева Йорданова

 

234610020

Член

Сандраела Уасеф Хауасли

 

Божидар Атанасов Джуров

 

234610027

Зам. председател

Симеонка Илиева Филовска

 

Десислава Любомирова Корчева

 

234610032

Член

Стела Антонова Тодорова

 

Ралица Недялкова Миленкова

 

234610032

Член

Кристина Кирилова Стоинова

 

Петър Миладинов Мирчев

 

234610035

Член

Христо Илиев Иванов

 

Антоанета Иванова Иванова

 

234610037

Член

Мария Василева Иванова

 

Тереза-Йоанна Людмилова Маринова

 

234610044

Секретар

Елеонора Красимирова Гецева

 

Ангел Милков Благов

 

234610051

Секретар

Даниел Руменов Василев

 

Кристиян Светозаров Кръстев

 

234610056

Зам. председател

Ивайло Илковски Илиев

 

Елеонора Христова Василева

 

234610057

Секретар

Аксения Евелинова Генова

 

Ивайло Иванов Брънчев

 

234610062

Зам. председател

Любомира Николаева Пешева

 

Стоян Цветанов Цветков

 

234610068

Секретар

Илия Кузманов Илиев

 

Любен Тодоров Иванов

 

234610071

Секретар

Светла Кирилова Георгиева

 

Боряна Кирилова Никифорова

 

234610071

Член

Жана Василева Антонова-Иванова

 

Вяра Руменова Маринова

 

234610072

Член

Стефан Валентинов Иванов

 

Камелия Енчева Дановска

 

234610074

Зам. председател

Камелия Енчева Дановска

 

Лазар Георгиев Пенев

 

234610078

Член

Кристина Пламенова Драгова

 

Калина Александрова Савова

 

234610083

Секретар

Мариана Маринова Маринова

 

Николай Дончев Колев

 

234610083

Председател

Ивайло Георгиев Маринов

 

Теодор Рафи Саркисян

 

234610083

Член

Таня Цветанова Пейчева-Стойчева

 

Виктория Петрова Йорданова

 

234610083

Зам. председател

Виктория Петрова Йорданова

 

Елина Лазарова Лакова

 

234610084

Член

Виктор Радославов Харалампиев

 

Деница Пламенова Драгова

 

234610086

Член

Елка Стефанова Русева

 

Искра Страхилова Велинова

 

234610087

Зам. председател

Стефан Димитров Гаджев

 

Кристиян Емилов Станимиров

 

234610088

Член

Пламен Гочев Михайлов

 

Ирен Димитрова Дянкова

 

234610090

Член

Ирена Илиева Йорданова

 

Татяна Стефанова Милчева

 

234610100

Зам. председател

Георги Димитров Димитров

 

Светлозар Иванчев Георгиев

 

234610105

Член

Цветомила Миладинова Вутева

 

Румяна Василева Иванова

 

234610108

Член

Йоанна Момчилова Георгиева

 

Андрей Евгениев Николов

 

234610114

Член

Наташка Петкова Андреевска

 

Милена Рангелова Кръстева

 

234610114

Член

Любомир Любомиров Попов

 

Петър Манолов Донев

 

234610117

Член

Иван Николов Зарков

 

Росен Иванов Тодоров

 

234610120

Секретар

Делян Петков Еврев

 

Диана Василева Асенова

 

234610120

Член

Доброслав Добрев Зарев

 

Стефан Димитров Гаджев

 

234610121

Секретар

Румяна Георгиева Микова

 

Виктор Цанков Везиев

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения