Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 19-ПВР/НС
София, 08.10.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Димитър Стоянов Ралев относно билбордове с надписи на Демократична България обединение – ВРЕМЕ Е, БЪЛГАРИЯ.

 

В РИК 23 София по електронната поща е постъпил сигнал от Димитър Стоянов Ралев. Сигналът е заведен с вх. № 54/08.10.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 1/08.10.2021 г. в 12:45 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В сигнала се излагат данни за поставени агитационни материали, тип билборд от двете страни по протежението на бул. Цариградско шосе, с надписи на Демократична България обединение – ВРЕМЕ Е, БЪЛГАРИЯ. Посочва се, че предизборната агитация все още не е започнала и партиите нямат право да агитират да се гласува за тях. Моли се РИК да вземе отношение, защото това е нарушение на правилата на закона. Към сигнала е приложен снимков материал – 2 бр. снимки.

РИК 23 София като разгледа сигнала установи, че в същия не касае конкретен вид избор, насрочен за произвеждане на 14 ноември 2021 г., и като такъв следва да бъде отнесен, както към изборите за президент и вицепрезидент на републиката, така и към тези за народни представители.

От приложения снимков материал се вижда, че билбордите са разположени от страна на район Изгрев, Столична община, който попада в района на РИК 23 София и като такъв подлежи на разглеждане с оглед компетентността на комисията съгласно правилата на Изборния кодекс.

Трайно установена практика е, че никъде в ИК не е разписано нормативно задължение на РИК да прави проверки на място /за каквито принципно се съставят констативни протоколи от лица, натоварени нормативно с тези правомощия-в случая такива лица няма определени нормативно/ относно изложеното в жалбите и сигналите за незаконна агитационна дейност, респ. да прави оглед на конкретните места, за които се твърди наличието на незаконно поставяне на агитационни материали. Липсата на нормативно задължение на РИК за проверки на място е оправдано с оглед бързия характер на производствата по ИК. Предвид на това и РИК следва да се произнесе на база материалите, съдържащи се в преписката.

След разглеждане на сигнала, РИК 23 – София град направи следните правни изводи:

Съгласно НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, тези рекламни съоръжения не са собственост на СО, а разрешения за поставянето им се издава на лица и фирми, заявили искане и изпълнили процедурата по чл. 24-26а от Наредбата. Видно от представения със сигнала снимков материал собственик на билбордите е търговско дружество, чийто предмет на дейност е предоставянето на услуги по външна реклама. В този смисъл, налице са търговски отношения по наемане на рекламни площи - частна собственост, които не са предмет на регулация от изборното законодателство, в частност ИК.

На следващо място съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК РИК се произнася по всички жалби и сигнали в хода на предизборната кампания и в изборния ден. Със свои Решения № 537-ПВР/НС от 16.09.2021 г. и Решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021 г. ЦИК е приела Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и е определила условията и реда за провеждането на предизборната кампания. И в двете решения изрично е посочено, че предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители  на 14 ноември 2021 г. се открива на 15 октомври 2021 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 12 ноември 2021 г. При провеждане на нов избор предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката приключва на 19 ноември 2021 г. в 24,00 часа. С оглед на това и към настоящия момент РИК 23 се намира извън определения с решение на ЦИК срок на компетентност за произнасяне по реда на чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК.

За пълнота следва да се посочи, че изборният процес е формален и като такъв всички срокове са законово уредени в Изборния кодекс. Глава дванадесета от ИК е с наименование „ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ“, а в чл. 175 изрично е посочено, че предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Не случайно законодателят е определил ясно и конкретно сроковете в изборния процес. Целта е да не се създава предимство на един политически субект или на кандидатите на един политически субект спрямо друг политически субект или неговите кандидати, а всички кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, както и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, да имат право на еднакъв достъп до медиите и средствата за предизборна агитация.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и Решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал вх. № 54/08.10.2021 г. в общия регистър на РИК 23 София и вх. № 1/08.10.2021 г. в 12:45 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подаден от Димитър Стоянов Ралев относно билбордове с надписи на Демократична България обединение – ВРЕМЕ Е, БЪЛГАРИЯ.

ВЗЕМА РЕШЕНИЕ материалите по преписката да бъдат изпратени на кмета на район Изгрев съгласно чл. 185, ал. 2 от ИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.10.2021 в 16:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения