Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 203-ПВР
София, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село“  

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 347/20.11.2021г. от кмета на район „Красно село“ с предложение за освобождаване на общо 12 членове в 12 СИК, както следва: от квотата на ПП „Има такъв народ“ – 6 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 4 бр. членове , КП „БСП за България“ – 0 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 0 бр. членове, ПП „ДПС“ – 1 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 1 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село“ като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602014

Член

Петя Атанасова Андреева

 

Филип Божидаров Митрев

 

234602031

Зам. председател

Филип Божидаров Митрев

 

Йонка Атанасова Димитрова-Добрева

 

234602034

Председател

Благовест Димитров Христовски

 

Васил Ивов Костомберов

 

234602035

Член

Кармен Господинова Петрова

 

Янчо Христов Христов

 

234602039

Член

Георги Валентинов Васев

 

Ивета Тодорова Стоянова

 

234602048

Секретар

Красимир Красимиров Бонев

 

Венцислав Красимиров Раев

 

234602072

Член

Милена Георгиева Луканова

 

Христо Димитров Иванов

 

234602079

Член

Момчил Маринов Неделчев

 

Верка Димитрова Бъчварова

 

234602089

Зам. председател

Радослав Даринов Ранчев

 

Иво Ивайлов Йолов

 

234602097

Зам. председател

Сергей Цветанов Цанков

 

Слави Оханес Гюмюшян

 

234602099

Секретар

Мариам Хусейн Цанкова

 

Лилия Николова Чукова

 

234602102

Секретар

Иринка Стефанова Димитрова

 

Ванеса Асенова Любомирова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения