Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 206–ПВР
София, 20.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК

 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК и Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

РЕШИ:

 1. Приетите от районните администрации, за съответния административен район, екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 102-ПВР/ХМ и Приложение № 103-ПВР/КР в изборите за нов /втори тур/ за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. се оставят на съхранение в съответната районна администрация.
 2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-председателят или секретарят, уведомява РИК по телефон за съответните обстоятелства и предоставя, заверено от председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, копие от решението на СИК за преустановяване на машинното гласуване на представителя на районната администрация, отговарящ за съответната СИК.
 3. Представителят на районната администрация, отговарящ за съответната СИК, уведомява РИК по телефон за получения препис от решение, а при наличие на техническа възможност го изпраща незабавно на РИК по електронен път.
 4. По телефон и по електронен път, чрез официалните адреси на електронна поща, предоставени от районните администрации за комуникация, РИК уведомява кмета на съответния район или определено от него със заповед длъжностно лице за необходимостта от предоставяне на екземпляр/и от формулярите по т. 1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен номер на СИК, пълно наименование и необходимо количество от съответния формуляр (в секции с две СУЕМГ е възможно да е необходимо предоставяне на два формуляра Приложение № 103-ПВР/КР и Приложение № 111-НС/КР), както и, когато е приложимо, необходимостта от връщане на предоставен на СИК формуляр от секционен протокол Приложение № 101-ПВР/М.
 5. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 4, кметът на съответната районна администрация или изрично определено от него лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 4, за което се подписва приемо-предавателен протокол в три екземпляра – Приложение 1 към настоящето решение.
 6. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставения ѝ формуляр от секционен протокол Приложение № 101-ПВР/М, което се удостоверява в протокола по т. 5.
 7. Незабавно след извършване на приемо-предаването, районната администрация предоставя на РИК преписа от решението на СИК по т. 2 и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички екземпляри на решения на СИК и приемо-предавателни протоколи, предназначени за РИК, както и върнатия от СИК формуляр (Приложение № 101-ПВР/М) се предават в РИК на хартиен носител най-късно до 21:30 ч. (в МФСЗ "Арена Армеец София").

 

Приложение 1 – Приемо-предавателен протокол

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения