Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
София, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 71/11.10.2021 г. от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова - представляващ коалицията от партии, чрез Кръстин Кирилов Чепилов, в качеството му на пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидата. Предложението е заведено под № 15 на 11.10.2021 г. в 13:10 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Христо

Танчев

Проданов

2

 

Благовест

Кирилов

Кирилов

3

 

Велизар

 

Пенков

Енчев

4

 

Теодора

Руменова

Овчарова - Драганова

5

 

Александър

Иванов

Кобаков

6

 

Ивона

Петрова

Никова

7

 

Боян

Петров

Златев

8

 

Пламен

Владимиров

Дамянов

9

 

Владислав

Сергеев

Промский

10

 

Николай

Димов

Димов

11

 

Любка

Георгиева

Костова

12

 

Ивайло

Георгиев

Маринов

13

 

Полина

Божилова

Ламбрева

14

 

Таня

Найденова

Митова

15

 

Радослав

Петров

Пешлеевски

16

 

Пламен

Веселинов

Пувков

17

 

Димитър

Георгиев

Вълков

18

 

Валентин

Петков

Заяков

19

 

Кристина

Любомирова

Иванова

20

 

Юлиян

Асенов

Генов

21

 

Владимир

Михайлов

Василев

22

 

Паолина

Димитрова

Желева

23

 

Никола

Димитров

Попстоев

24

 

Александър

Любомиров

Кьосевски

25

 

Георги

Димитров

Николов

26

 

Десислава

Стойчева

Тренева - Георгиева

27

 

Владимир

Георгиев

Карамитев

28

 

Георги

Димитров

Тодоров

29

 

Красимира

Лука

Джартазанова-Котение

30

 

Камен

Ненчев

Илиев

31

 

Стойчо

Стойчев

Иванов

32

 

Александър

Миролюбов

Василев

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения