Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ВОЛЯ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 73/11.10.2021 г. от ПП ВОЛЯ, подписано от Биляна Василева Маринова, в качеството й на пълмощоник на Веселин Найденов Марешки - представляващ политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 16 (шестнадесет) кандидата. Предложението е заведено под № 16 на 11.10.2021 г. в 14:45 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) -16 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП ВОЛЯ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Пламен

Трифонов

Христов

2

 

Людмила

Стоянова

Ангелова

3

 

Павлина

Славейчева

Младенова

4

 

Пламена

Тодорова

Маречкова

5

 

Исидор

Венелинов

Боянов

6

 

Лили

Стефанова

Риджалска

7

 

Мариела

Божидарова

Ганчева

8

 

Цеца

Бонева

Иванова

9

 

Владимир

Георгиев

Рукмански

10

 

Светозария

Станимирова

Попова

11

 

Мария

Георгиева

Коприварова

12

 

Крум

Иванов

Божков

13

 

Гергана

Илиева

Калайджийска

14

 

Силвия

Христова

Костадинова

15

 

Цветомира

Тодорова

Баровска

16

 

Албена

Владимирова

Найденова

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението  подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 11.10.2021 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения