Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
София, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 79/11.10.2021 г. от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Цветан Венциславов Манчев, представляващ коалицията от партии, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 19 (деветнадесет) кандидата. Предложението е заведено под № 18 на 11.10.2021 г. в 16:50 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 19 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено Име

Бащино Име

Фамилно Име

1

 

Венера

Божидарова

Тодорова

2

 

Надка

Иванова

Бояджиева

3

 

Владимир

Владимиров

Христов

4

 

Мартин

Илиев

Дойчев

5

 

Алеко

Стоянов

Томов

6

 

Десислава

Симеонова

Панева

7

 

Стефанка

Сотирова

Шиянкова-Касапска

8

 

Огнян

Чавдаров

Йорданов

9

 

Борислав

Кирилов

Кирчев

10

 

Петър

Христов

Атанасов

11

 

Бистра

Георгиева

Вълчева

12

 

Величко

Иванов

Георгиев

13

 

Александрина

Стефанова

Димитрова

14

 

Любица

Кирилова

Тодорова

15

 

Стела

Йорданова

Сярова

16

 

Чавдар

Георгиев

Тончев

17

 

Иванчо

Вътов

Йотов

18

 

Даниел

Тодоров

Сяров

19

 

Николай

Венков

Николов

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението  подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения