Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
София, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 83/12.10.2021 г. от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подписано от Виктор Владимиров Йочев, в качеството си на пълномощник на Мария Илийчова Георгиева, упълномощена от Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров Хаджигенов - представляващи коалицията от партии, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидата. Предложението е заведено под № 19 на 12.10.2021 г. в 10:55 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Мая

Божидарова

Манолова - Найденова

2

 

Димитър

Андреев

Делчев

3

 

Георги

Василев

Табаков

4

 

Виктор

Владимиров

Йочев

5

 

Иван

Димитров

Янев

6

 

Никола

Николов

Вапцаров

7

 

Деница

Ивайлова

Димитрова

8

 

Цветелина

Цветанова

Хаджибонева - Ценова

9

 

Васил

Методиев

Манченко

10

 

Христиана

Иванова

Иванова

11

 

Цветанка

Илиева

Цанева

12

 

Емил

Николов

Тарасов

13

 

Борис

Генадиев

Панкин

14

 

Недялка

Христова

Станкова

15

 

Димитър

Илков

Славчев

16

 

Радостина

Савова

Станева - Цекова

17

 

Нора

Анчева

Симеонова

18

 

Миглена

Тодорова

Ганева

19

 

Сузана

Ивайлова

Теофилова

20

 

Пламен

Маринов

Ралчев

21

 

Мартин

Евгениев

Янчев

22

 

Даниела

Петрова

Давидкова

23

 

Ивайло

Пламенов

Велинов

24

 

Анастасия

Славова

Виденова

25

 

Димитър

Симеонов

Костадинов

26

 

Джоана

Василева

Янчева

27

 

Свилен

Атанасов

Михайлов

28

 

Антон

Антонов

Кръстев

29

 

Кристиян

Веселинов

Достинов

30

 

Светослав

Кирилов

Велков

31

 

Минко

Ангелов

Савов

32

 

Минчо

Христов

Куминев

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението  подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения