Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
София, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 87/12.10.2021 г. от ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), подписано от Валери Василев Венков, в качеството му на пълномощник на Георги Стефанов Неделчев - представляващ политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 12 (дванадесет) кандидата. Предложението е заведено под № 23 на 12.10.2021 г. в 12:40 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) - 12 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Силвия

Иванова

Чалъкова

2

 

Даниел

Кирилов

Божилов

3

 

Кристиана

Красимирова

Солакова

4

 

Тони

Тонев

Баждаров

5

 

Десислава

Георгиева

Георгиева

6

 

Тодор

Живков

Станков

7

 

Хриска

Георгиева

Маркова

8

 

Емил

Цветанов

Йотовски

9

 

Мариана

Асенова

Дражева

10

 

Елена

Петрова

Породинска

11

 

Рачко

Богданов

Пеев

12

 

Божанка

Георгиева

Неделчева

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението  подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения