Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
София, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 88/12.10.2021 г. от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, подписано от Георги Ленков Балчев, в качеството си на пълномощник на Петър Стефанов Москов- представляващ коалицията от партии, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 20 (двадесет) кандидата. Предложението е заведено под № 24 на 12.10.2021 г. в 12:41 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 20 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Мая

Миткова

Маринова

2

 

Росица

Желязкова

Рачева

3

 

Дарин

Цветков

Спасов

4

 

Драгомир

Любомиров

Каменов

5

 

Георги

Костов

Стефанов

6

 

Марио

Стефанов

Сарафов

7

 

Надя

Евтимова

Бонева

8

 

Весела

Миткова

Катрова

9

 

Николай

Руменов

Петров

10

 

Тодор

Борисов

Тодоров

11

 

Диана

Костова

Костова

12

 

Андрея

Георгиев

Щерев

13

 

Мартин

Руменов

Павлов

14

 

Петко

Николаев

Панамски

15

 

Маргарет

Пламенова

Димова

16

 

Андрей

Маринов

Маринов

17

 

Антон

Петков

Димитров

18

 

Иван

Пламенов

Панов

19

 

Белин

Марков

Белев

20

 

Мима

Цанкова

Пандова

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението  подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения