Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
София, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 92/12.10.2021 г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ подписано от Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов,  представляващи коалицията от партии, чрез Антонина Минчева Душева в качеството й на пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидата. Предложението е заведено под № 27 на 12.10.2021 г. в 15:00 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 73-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Атанас

Петров

Атанасов

2

 

Антоанета

Димитрова

Цонева

3

 

Петър

Ясенов

Маринов

4

 

Надежда

Георгиева

Йорданова

5

 

Георги

Йорданов

Ганев

6

 

Васил

Костадинов

Гюров

7

 

Кристина

Николаева

Петкова

8

 

Теодор

Стойчев

Михайлов

9

 

Михаил

Детелинов

Паргов

10

 

Божидар

Пламенов

Божанов

11

 

Виолета

Любомирова

Донева-Янкулова

12

 

Росица

Димитрова

Арнаудова

13

 

Марина

Иванова

Иванова-Корел

14

 

Силвия

Димитрова

Гиздова

15

 

Венцислав

Весков

Бенов

16

 

Димитър

Стойчев

Филипов

17

 

Христо

Христов

Петков

18

 

Елка

Димитрова

Божкова

19

 

Андрей

Младенов

Дамянов

20

 

Деян

Георгиев

Разсадов

21

 

Красимир

Неделчев

Джамбазов

22

 

Борислав

Иванов

Пелов

23

 

Лили

Тодорова

Михайлова

24

 

Светозар

Иванов

Маджов

25

 

Полина

Антонова

Велчева

26

 

Кристина

Николаева

Касабова

27

 

Светлан

Симеонов

Георгиев

28

 

Калоян

Красимиров

Жилов

29

 

Делчо

Лазаров

Камарски

30

 

Николина

Георгиева

Арнаудова

31

 

Павлина

Илиева

Кушалиева

32

 

Стоян

Димитров

Йотов

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението  подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения