Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
София, 12.10.2021

ОТНОСНО: Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

С Решение № 716-НС от 11 октомври  2021 г. на ЦИК е регламентирана процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. В посоченото решение Централната избирателна комисия е определила РИК 23 да проведе жребий за определяне на реда за диспутите по Радио София.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, чл. 196, ал. 3 от ИК, и № 716-НС от 11 октомври  2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София,

РЕШИ

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 13.10.2021 г. от 13.00 часа, в заседателна зала на, район „Триадица”, ул. „Алабин„ № 54, гр. София, жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

  • № 60-НС / 19.10.2021

    относно: Одобряване на графичния файл с предпечатния образец на бюлетината и тираж на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

  • № 59-ПВР/НС / 18.10.2021

    относно: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

всички решения