Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
София, 13.10.2021

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и преподреждане на кандидатската листа за народни представители

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,е постъпило заявление с вх. № 93/12.10.2021 г. с което от кандидата Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда, издигната от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“,заявява че не желае да бъде кандидат за народен представител и иска да бъде заличена от кандидатската листа.

С оглед горното, на основание чл. 258, ал. 5, предложение последно от ИК, регистрацията на Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда с ЕГН XXXXXXXXXX, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., следва да бъде заличен.

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“,са уведомени за постъпилото заявление от предложения кандидат Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда като с Вх. № 95/13.10.2021 г. са подали ново Предложение Приложение № 73-НС като са пренаредили кандидатската листа без да предложат нов кандидат на мястото на отказалия се.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.9, във вр. чл. 258, ал. 5от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда с ЕГН XXXXXXXXXX, издигната ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“,за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. и регистрирана с Решение № 34-НС/11.10.2021 г. на РИК-23./

Анулира издаденото удостоверение.

Преномерира регистрираната с решение № 34-НС/11.10.2021 г. кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ спрямо предложението на партията.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.10.2021 в 13:38 часа

Календар

Решения

  • № 66-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

  • № 65-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

  • № 64-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

всички решения