Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 49-ПВР/НС
София, 13.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК.

 

На основание чл. 63 ИК и решение № 542-ПВР/НС/16.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ

 1. Назначава Кристиан Сиаманд Тофик, ЕГН ......... за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 2. Назначава Алиса Атанасова Константинова, ЕГН ......... за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 3. Назначава Азизе Айдънова Мустафова, ЕГН ......... за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 560 лв, месечно.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, лицата посочени по-горе, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по настоящото решение.

Назначените по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 /четиринадесет дни/  от  произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. - 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г.

Препис от решението да се изпрати на Областния управител на София-град  за сключване на договори с назначените лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.10.2021 в 13:38 часа

Календар

Решения

 • № 66-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

 • № 65-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

 • № 64-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

всички решения