Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 52-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Красно село“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Красно село“ с вх. № 96/13.10.2021 г. за назначаване съставите на 92 /деветдесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, също като от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ - 140 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 136 бр. членове , КП „БСП за България“ – 92 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“– 92 бр. членове, ПП „ДПС“ – 92 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 92 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“  – 75 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 73 бр. членове, , КП „БСП за България“ – 41 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 39 бр. членове, ПП „ДПС“ – 33 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 15 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 92 /деветдесет и два/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602001

Председател

Валентина Георгиева Тотева

 

234602001

Зам. председател

Йоланта Филипова Попова

 

234602001

Секретар

Петко Петров Петков

 

234602001

Член

Петър Кръстев Начев

 

234602001

Член

Евгения Кирилова Топалова

 

234602001

Член

Силвия Пламенова Грозданова

 

234602001

Член

Мартин Цветанов Мицев

 

234602002

Председател

Майя Кирилова Исаева

 

234602002

Зам. председател

Тони Станиславов Петкучев

 

234602002

Секретар

Веселин Емилов Московски

 

234602002

Член

Антония Петрова Веселинова

 

234602002

Член

Емилия Петрова Михайлова

 

234602002

Член

Никола Николаев Николов

 

234602002

Член

Венета Методиева Георгиева

 

234602003

Председател

Галина Йорданова Господинова

 

234602003

Зам. председател

Хрисимира Димитрова Игнатовска

 

234602003

Секретар

Даниела Теодорова Янева

 

234602003

Член

Теодор Георгиев Янев

 

234602003

Член

Рени Михайлова Гърбева

 

234602003

Член

Анастасия Димитрова Александрова

 

234602003

Член

Павлина Станчева Спасова

 

234602004

Председател

Дияна Павлова Димитрова

 

234602004

Зам. председател

Габриела Калоянова Мирова

 

234602004

Секретар

Иван Стефанов Страхинов

 

234602004

Член

Милена Петрова Виденова

 

234602004

Член

Благовест Стефанов Димитров

 

234602004

Член

Цветомир Момчилов Маринов

 

234602004

Член

Емил Василев Стойканов

 

234602005

Председател

Теменужка Димитрова Тенева

 

234602005

Зам. председател

Адриан Александров Любенов

 

234602005

Секретар

Веска Красимирова Вергиева

 

234602005

Член

Милка Пенева Цветанова

 

234602005

Член

Надя Георгиева Илиева

 

234602005

Член

Мартин Антонов Харалампиев

 

234602005

Член

Анка Дончева Димитрова

 

234602006

Председател

Десислава Каменова Пенчева

 

234602006

Зам. председател

Георгит Георгиева Илиева

 

234602006

Секретар

Десислава Красимирова Арсова

 

234602006

Член

Ралица Ангелова Ангелова

 

234602006

Член

Радослав Снежанов Атанасов

 

234602006

Член

Михаела Светославова Варадинова

 

234602006

Член

Мартин Георгиев Ангелов

 

234602007

Председател

Владислав Влатков Димов

 

234602007

Зам. председател

Стилиян Димитров Илиев

 

234602007

Секретар

Людмила Василева Миланова

 

234602007

Член

Любомира Йорданова Веселинова

 

234602007

Член

Кристина Кристиянова Рачева

 

234602007

Член

Венцислав Никифоров Михайлов

 

234602007

Член

Ивайло Йорданов Захариев

 

234602008

Председател

Анета Савова Андонова

 

234602008

Зам. председател

Кънчо Кирчев Спасов

 

234602008

Секретар

Жак Овед Таджер

 

234602008

Член

Светла Георгиева Георгиева

 

234602008

Член

Костадин Иванов Цеков

 

234602008

Член

Георги Константинов Костов

 

234602008

Член

Юлия Цветанова Стойканова

 

234602009

Председател

Иржина Костова Параскова

 

234602009

Зам. председател

Борислава Пейчева Пройчева

 

234602009

Секретар

Виталия Александровна Дойчинова

 

234602009

Член

Недялко Тихомиров Йосифов

 

234602009

Член

Ванеса Георгиева Василева

 

234602009

Член

Мария Вълчева Митева

 

234602009

Член

Стилиянка Цанева Добрева

 

234602010

Председател

Ярослав Стоянов Стоянов

 

234602010

Зам. председател

Йолита Валентинова Панчева

 

234602010

Секретар

Димитър Кирилов Василев

 

234602010

Член

Полина Божидарова Богданова

 

234602010

Член

Тодор Иванов Армянов

 

234602010

Член

Марияна Василева Николова

 

234602010

Член

Вилиян Петров Ванков

 

234602011

Председател

Лалка Трифонова Цанева

 

234602011

Зам. председател

Лъчезар Бориславов Христов

 

234602011

Секретар

Люба-Мина Димитрова Димитрова

 

234602011

Член

Михаил Каменов Апостолов

 

234602011

Член

Павел Мануелов Георгиев

 

234602011

Член

Йоана Петрова Георгиева

 

234602011

Член

Екатерина Михайлова Паничарова

 

234602012

Председател

Светлана Веселинова Прангова

 

234602012

Зам. председател

Десилава Пенева Вълчева

 

234602012

Секретар

Галина Иванова Николова

 

234602012

Член

Иван Венциславов Дончев

 

234602012

Член

Пресиян Мак Печанов

 

234602012

Член

Марин Георгиев Георгиев

 

234602012

Член

Александър Божидаров Здравков

 

234602013

Председател

Ася Андонова Станоева

 

234602013

Зам. председател

Иванка Илиева Христева

 

234602013

Секретар

Катрин Христова Христова

 

234602013

Член

Николай Димитров Чобаников

 

234602013

Член

Мирела Божидарова Марковска

 

234602013

Член

Георги Димитров Брусийски

 

234602013

Член

Даниела Благоева Захариева

 

234602014

Председател

Благовеста Янкова Джинова

 

234602014

Зам. председател

Александра Пенева Маринова

 

234602014

Секретар

Кирил Георгиев Стоев

 

234602014

Член

Нина Василевна Ушева

 

234602014

Член

Филип Божидаров Митрев

 

234602014

Член

Катя Петрова Василева

 

234602014

Член

Алек Георгиева Благоев

 

234602015

Председател

Минчо Йорданов Александров

 

234602015

Зам. председател

Валентина Захариева Попова

 

234602015

Секретар

Стефан Стефанов Димитров

 

234602015

Член

Лилия Венциславова Дончева

 

234602015

Член

София Теймуразовна Майсурадзе

 

234602015

Член

Петър Валериев Петров

 

234602015

Член

Елизабет Вихренова Атанасова

 

234602016

Председател

Красимира Цекова Миладинова

 

234602016

Зам. председател

Надежда Манолова Манолова

 

234602016

Секретар

Мария Александрова Александрова

 

234602016

Член

Юлиян Асенов Русев

 

234602016

Член

Илко Руменов Димитров

 

234602016

Член

Силвия Иванова Генчева

 

234602016

Член

Георги Бориславов Иванов

 

234602017

Председател

Екатерина Петрова Димитрова

 

234602017

Зам. председател

Красимирка Георгиева Тодорова

 

234602017

Секретар

Мария Симова Апостолова

 

234602017

Член

Иван Емилов Младенов

 

234602017

Член

Емануил Стефанов Димитров

 

234602017

Член

Илиян Богданов Тонев

 

234602017

Член

Петьо Петков Гюдюлев

 

234602018

Председател

Мартина Добринова Маркова

 

234602018

Зам. председател

Александър Иванов Червенков

 

234602018

Секретар

Стоян Жоров Керефейн

 

234602018

Член

Ваня Стефанова Компаниева-Ненова

 

234602018

Член

Сенко Калинов Конжилов

 

234602018

Член

Здравко Николов Митков

 

234602018

Член

Румяна Димитрова Димитрова

 

234602019

Председател

Станислав Лазаров Станев

 

234602019

Зам. председател

Йорданка Несторова Карагьозова

 

234602019

Секретар

Румяна Григорова Григорова

 

234602019

Член

Анка Крумова Славкова

 

234602019

Член

Мадлен Василева Йовева

 

234602019

Член

Катя Димитрова Аначкова

 

234602019

Член

Мирела Стефанова Стефанова

 

234602020

Председател

Милен Димитров Димитров

 

234602020

Зам. председател

Екатерина Христова Чакърова

 

234602020

Секретар

Бистра Славчева Дилова

 

234602020

Член

Анастасия Мирославова Филипова

 

234602020

Член

Димитър Андреев Ерменков

 

234602020

Член

Деница Данаилова Вълчова

 

234602020

Член

Велин Пламенов Каменов

 

234602021

Председател

Венцислав Василев Якимов

 

234602021

Зам. председател

Любомир Божинов Божинов

 

234602021

Секретар

Славея Кирилова Цекова

 

234602021

Член

Блага Петрова Борисова

 

234602021

Член

Борислава Станойкова Величкова

 

234602021

Член

Зоя Венкова Радайска

 

234602021

Член

Станислав Йорданов Пенев

 

234602022

Председател

Теодора Кирилова Личева

 

234602022

Зам. председател

Дениз Невзат Анова

 

234602022

Секретар

Ерина Кирилова Ал-Атаси

 

234602022

Член

Стефка Николова Йорданова

 

234602022

Член

Петя Велянова Христова

 

234602022

Член

Димитър Михайлов Михайлов

 

234602022

Член

Миглена Цветанова Борисова

 

234602023

Председател

Орлин Илиев Колев

 

234602023

Зам. председател

Румен Евгениев Борисов

 

234602023

Секретар

Цветомир Симеонов Иванов

 

234602023

Член

Радослав Иванов Минчев

 

234602023

Член

Роман Руменов Минов

 

234602023

Член

Георги Атанасов Митов

 

234602023

Член

Живка Гълъбова Ангелова

 

234602024

Председател

Полина Николова Петрова

 

234602024

Зам. председател

Симеон Василев Иванов

 

234602024

Секретар

Добринка Георгиева Ненкова - Захариева

 

234602024

Член

Жулиана Цветанова Тодорова

 

234602024

Член

Слав Петков Власаков

 

234602024

Член

Пепа Стоянова Икономова

 

234602024

Член

Мариела Томчова Станева

 

234602025

Председател

Владислава Веселинова Икономова

 

234602025

Зам. председател

Димитър Боянов Димитров

 

234602025

Секретар

Георги Йорданов Георгиев

 

234602025

Член

Сашка Христова Николова

 

234602025

Член

Васил Красимиров Кръстев

 

234602025

Член

Венета Йорданова Сергиева

 

234602025

Член

Ивайло Емилов Тунчовски

 

234602026

Председател

Георги Красимиров Арнаудов

 

234602026

Зам. председател

Боряна Димитрова Димитрова

 

234602026

Секретар

Недялка Славчева Асенова

 

234602026

Член

Пламен Павлов Андонов

 

234602026

Член

Мариус Захариев Захариев

 

234602026

Член

Моника Валентинова Костова

 

234602026

Член

Костадин Руменов Марков

 

234602027

Председател

Валентин Велчев Василев

 

234602027

Зам. председател

Симеон Светославов Чакъров

 

234602027

Секретар

Ясен Тодоров Литовски

 

234602027

Член

Зоя Кирилова Бранкова

 

234602027

Член

Стела Радославова Йорданова

 

234602027

Член

Тодор Славков Славков

 

234602027

Член

Йордан Петрониев Атанасов

 

234602028

Председател

Ива Георгиева Костадинова

 

234602028

Зам. председател

Ася Борисова Назиф

 

234602028

Секретар

Зорница Мирославова Великова

 

234602028

Член

Любен Петров Димитров

 

234602028

Член

Десислава Евелинова Никова

 

234602028

Член

Зорница Руменова Милушева

 

234602028

Член

Велизар Сталинов Лазев

 

234602029

Председател

Владимир Венелинов Марков

 

234602029

Зам. председател

Виолета Иванова Кичева

 

234602029

Секретар

Радослава Иванова Христова

 

234602029

Член

Радослава Славова Белева

 

234602029

Член

Симона Росенова Сергиева

 

234602029

Член

Ванина Огнянова Кондова

 

234602029

Член

Мария Венцеславова Тенчева

 

234602030

Председател

Виктория Методиева Бъчварова

 

234602030

Зам. председател

Мая Харалампиева Бакърджиева

 

234602030

Секретар

Стефка Цонова Късльовска

 

234602030

Член

Георги Димитров Алексиев

 

234602030

Член

Иво Атанасов Байчев

 

234602030

Член

Мирослав Борисов Миладинов

 

234602030

Член

Константин Валериев Игнатов

 

234602031

Председател

Йорданка Кръстева Кръстева

 

234602031

Зам. председател

Йонка Атанасова Димитрова-Добрева

 

234602031

Секретар

Кристина Димитрова Александрова

 

234602031

Член

Петя Тодорова Тошева

 

234602031

Член

Биляна Валентинова Ангелова

 

234602031

Член

Деян Бисеров Големинов

 

234602031

Член

Жоана Емил Табет-Димитрова

 

234602032

Председател

Юксел Расим Мехмед

 

234602032

Зам. председател

Зорница Илиева Стипцарова

 

234602032

Секретар

Николай Марков Николов

 

234602032

Член

Татяна Цонкова Димитрова

 

234602032

Член

Огнян Сашков Стефанов

 

234602032

Член

Николай Райков Петров

 

234602032

Член

Тодор Динков Иванов

 

234602033

Председател

Мариана Добринова Братоева - Аврамова

 

234602033

Зам. председател

Цветан Георгиев Атанасов

 

234602033

Секретар

Тодор Здравков Литовски

 

234602033

Член

Десислава Петрова Янкова

 

234602033

Член

Александър Димчев Андонов

 

234602033

Член

Диана Тодорова Йончева

 

234602033

Член

Димитър Максимов Долев

 

234602034

Председател

Методи Веселинов Бъчваров

 

234602034

Зам. председател

Ния Росенова Янакиева

 

234602034

Секретар

Таня Стаматова Георгиева

 

234602034

Член

Дафинка Димитрова Станчева

 

234602034

Член

Милена Валентинова Големинова

 

234602034

Член

Маруся Димитрова Русева

 

234602034

Член

Виктор Димитров Гюров

 

234602035

Председател

Мартина Василева Гигова

 

234602035

Зам. председател

Живка Кръстева Атанасова

 

234602035

Секретар

Християн Христов Митов

 

234602035

Член

Янчо Христов Христов

 

234602035

Член

Симеон Симеонов Чакъров

 

234602035

Член

Вера Стоянова Гюрова

 

234602035

Член

Марияна Недялкова Лазарова

 

234602036

Председател

Александър Николаев Малински

 

234602036

Зам. председател

Николета Владимирова Танева

 

234602036

Секретар

Диана Иванова Мишева

 

234602036

Член

Теодор Димитров Бъчваров

 

234602036

Член

Елена Витанова Шаламанова

 

234602036

Член

Калина Любомирова Янева-Малинска

 

234602036

Член

Слав Йорданов Георгиев

 

234602037

Председател

Мариела Стоянова Милева

 

234602037

Зам. председател

Любомира Георгиева Божилова

 

234602037

Секретар

Николина Иванова Петрова

 

234602037

Член

Румяна Данкова Мондешка

 

234602037

Член

Петьо Николаев Чурешки

 

234602037

Член

Петя Николаева Казакова

 

234602037

Член

Диана Максимова Йосифова

 

234602038

Председател

Иванка Петрова Иванова

 

234602038

Зам. председател

Ирина Димитрова Раденкова

 

234602038

Секретар

Лилия Александрова Иванова

 

234602038

Член

Теодор Василев Петров

 

234602038

Член

Стефка Русина Казакина

 

234602038

Член

Наско Борисов Раденков

 

234602038

Член

Георги Димитров Пантев

 

234602039

Председател

Теодора Янкова Джинова

 

234602039

Зам. председател

Радина Светославова Стоянова

 

234602039

Секретар

Димитър Иванов Иванов

 

234602039

Член

Георги Димитров Димитров

 

234602039

Член

Снежана Янкова Драгиева-Костова

 

234602039

Член

Василена Юриева Бовянска

 

234602039

Член

Ивета Тодорова Стоянова

 

234602040

Председател

Павлина Петрова Иванова

 

234602040

Зам. председател

Владимир Георгиев Владимиров

 

234602040

Секретар

Радина Петкова Петрова

 

234602040

Член

Камелия Каменова Генева

 

234602040

Член

Теодор Спасов Спасов

 

234602040

Член

Мая Делчова Панчева

 

234602040

Член

Илиана Декарт Цветанова

 

234602041

Председател

Благородка Недкова Тодорова

 

234602041

Зам. председател

Шенол Ахмед Назиф

 

234602041

Секретар

Биляна Славчева Грозданова

 

234602041

Член

Александър Атанасов Маринов

 

234602041

Член

Йорданка Кирилова Ботева

 

234602041

Член

Цветанка Георгиева Ерменкова

 

234602041

Член

София Симеонова Кръстева

 

234602042

Председател

Сергей Любозаров Рохов

 

234602042

Зам. председател

Дора Димитрова Ненчева

 

234602042

Секретар

Елена Йорданова Водева

 

234602042

Член

Мартин Георгиев Николов

 

234602042

Член

Виктория Бориславова Велкова

 

234602042

Член

Иван Илиев Георгиев

 

234602042

Член

Ана Декарт Цветанова

 

234602043

Председател

Мерлин Сайме Мехмед

 

234602043

Зам. председател

Иван Асенов Делчов

 

234602043

Секретар

Гергана Драгомирова Георгиева

 

234602043

Член

Лилия Викторова Несторова-Русева

 

234602043

Член

Адриана Георгиева Славчева

 

234602043

Член

Йорданка Матеева Първанова

 

234602043

Член

Ивет Теодорова Спасова

 

234602044

Председател

Емил Николов Киров

 

234602044

Зам. председател

Светлана Николова Каракушева

 

234602044

Секретар

Силвия Димитрова Попова

 

234602044

Член

Евелина Валентинова Дачева

 

234602044

Член

Стоян Петров Еленков

 

234602044

Член

Ерол Сергеев Шейнов

 

234602044

Член

Иво Владимиров Самарджиев

 

234602045

Председател

Олга Христофорова Иванова

 

234602045

Зам. председател

Тодор Василев Вълчев

 

234602045

Секретар

Светла Тодорова Бонева

 

234602045

Член

Мартин Емилио Торесиас

 

234602045

Член

Ива Димитрова Колева

 

234602045

Член

Анна Димитрова Багалева

 

234602045

Член

Галя Стефанова Каменова

 

234602046

Председател

Деян Георгиев Разсадов

 

234602046

Зам. председател

Антонина Петрова Бъчварова

 

234602046

Секретар

Борислав Петров Първанов

 

234602046

Член

Диана Калчева Калева

 

234602046

Член

Бонка Рахнева Митева

 

234602046

Член

Александра Иванова Бойчева

 

234602046

Член

Мариана Стан Чеке

 

234602047

Председател

Андрей Стефанов Чолаков

 

234602047

Зам. председател

Ремзие Джамал Читак

 

234602047

Секретар

Марин Георгиев Маринов

 

234602047

Член

Даниела Петрова Сакеларева

 

234602047

Член

Стойно Людмилов Гяуров

 

234602047

Член

Мариана Коцева Тошева

 

234602047

Член

Ивелина Пламенова Паничарова

 

234602048

Председател

Елица Григорова Григорова

 

234602048

Зам. председател

Петър Георгиев Фурнаджиев

 

234602048

Секретар

Венцислав Красимиров Раев

 

234602048

Член

Нина Василевна Йовева

 

234602048

Член

Радка Лазарова Водева

 

234602048

Член

Ирена Тодорова Христова

 

234602048

Член

Десислава Христова Малинова-Страхилова

 

234602049

Председател

Изабела Мартинова Хаджиева

 

234602049

Зам. председател

Христо Йорданов Цонев

 

234602049

Секретар

Янко Янков Командов

 

234602049

Член

Веселин Христов Христов

 

234602049

Член

Лиляна Братоева Грудева

 

234602049

Член

Мирослав Методиев Иванов

 

234602049

Член

Велинка Симеонова Манолова

 

234602050

Председател

Живка Костова Чолакова

 

234602050

Зам. председател

Румен Михайлов Лазаров

 

234602050

Секретар

Аделина Иванова Спасова

 

234602050

Член

Габриела Стоянова Денчева

 

234602050

Член

Мариана Божидарова Попова

 

234602050

Член

Мартин Валентинов Донев

 

234602050

Член

Йорданка Крумова Георгиева

 

234602051

Председател

Теодора Иванова Ширкова

 

234602051

Зам. председател

Тодор Милев Милев

 

234602051

Секретар

Светослав Николаев Вълчев

 

234602051

Член

Димитринка Стоянова Тодорова

 

234602051

Член

Соня Тенчева Дакова

 

234602051

Член

Зорка Иванова Атанасова

 

234602051

Член

Владимир Христов Кънчев

 

234602052

Председател

Божидарка Кирилова Хамид

 

234602052

Зам. председател

Боян Маринов Георгиев

 

234602052

Секретар

Ивайло Ангелов Атанасов

 

234602052

Член

Галина Милославова Чомпова

 

234602052

Член

Симеон Ивов Александров

 

234602052

Член

Ангелина Георгиева Грънчарова

 

234602052

Член

Георги Хариев Бекяров

 

234602053

Председател

Костадин Милков Милев

 

234602053

Зам. председател

Йонка Цолова Илиева

 

234602053

Секретар

Венелин Стефков Терзиев

 

234602053

Член

Даниел Пламенов Александров

 

234602053

Член

Елеонора Димитрова Методиева

 

234602053

Член

Валентина Иванова Никова

 

234602053

Член

Ирина Стоянова Тодорова

 

234602054

Председател

Симеон Радославов Нецов

 

234602054

Зам. председател

Айля Росенова Илиева

 

234602054

Секретар

Никомил Никомилов Михайлов

 

234602054

Член

Маргарита Иванова Тасева

 

234602054

Член

Силвия Господинова Минчева

 

234602054

Член

Елеонора Георгиева Илиева

 

234602054

Член

Татяна Марнова Димова

 

234602055

Председател

Николай Любомиров Иванов

 

234602055

Зам. председател

Силвия Христова Никодимова

 

234602055

Секретар

Детелина Михайлова Шопова

 

234602055

Член

Юлияна Тодорова Асенова

 

234602055

Член

Велислав Ивайлов Пилищаров

 

234602055

Член

Веселка Манолова Гълъбова

 

234602055

Член

Александър Димитров Серафимов

 

234602056

Председател

Албена Кръстева Щерева

 

234602056

Зам. председател

Станислав Емануилов Александров

 

234602056

Секретар

Кирил Петров Муков

 

234602056

Член

Елена Милан Величкова

 

234602056

Член

Даниела Венциславова Димитрова

 

234602056

Член

Анелия Райкова Александрова

 

234602056

Член

Атанас Марио Ленков

 

234602057

Председател

Елена Георгиева Хаджиева

 

234602057

Зам. председател

Мартин Георгиев Бостанджиев

 

234602057

Секретар

Стефан Димитров Никодимов

 

234602057

Член

Лили Венелин Велева

 

234602057

Член

Михаела Александрова Ленкова

 

234602057

Член

Никола Георгиев Радионов

 

234602057

Член

Николай Янчев Николов

 

234602058

Председател

Георги Ангелов Стоянов

 

234602058

Зам. председател

Виктория Райчева Костова

 

234602058

Секретар

Пламен Ангелов Денчев

 

234602058

Член

Мария-Йоанна Марио Ленкова

 

234602058

Член

Габриела Светославова Гешева

 

234602058

Член

Деница Стоилова Стоянова-Смилянова

 

234602058

Член

Джихал Мустафов Хюсеинов

 

234602059

Председател

Весела Димитрова Касабова

 

234602059

Зам. председател

Росица Тодорова Христова

 

234602059

Секретар

Красиан Красимиров Митев

 

234602059

Член

Диляна Хинова Илиева

 

234602059

Член

Елизар Георгиев Кръстев

 

234602059

Член

Христина Димитрова Малинова

 

234602059

Член

Иво Пламенов Минчев

 

234602060

Председател

Татяна Бертранова Стефанова

 

234602060

Зам. председател

Екатерина Иванова Ленкова

 

234602060

Секретар

Мариела Тодорова Прошева

 

234602060

Член

Петър Огнянов Петров

 

234602060

Член

Райко Александров Стоянчев

 

234602060

Член

Катя Тодорова Балабанова

 

234602060

Член

Петър Гошев Иванов

 

234602061

Председател

Светозар Станиславов Станчев

 

234602061

Зам. председател

Милен Симеонов Елкин

 

234602061

Секретар

Мария Георгиева Костова

 

234602061

Член

Марисабел Атанасова Миткова

 

234602061

Член

Йоанна Димитрова Цветкова

 

234602061

Член

Евелин Илиев Миндев

 

234602061

Член

Георги Борисов Ангелов

 

234602062

Председател

Катя Драганова Накова

 

234602062

Зам. председател

Галина Димитрова Николова

 

234602062

Секретар

Валентин Цеков Вълчев

 

234602062

Член

Елисавета Симеонова Бачкова

 

234602062

Член

Нели Йорданова Водева-Цветкова

 

234602062

Член

Анелия Йорданова Ненкова

 

234602062

Член

Десислава Ангелова Бояджиева

 

234602063

Председател

Мая Кръстева Берчева

 

234602063

Зам. председател

Татяна Стоянова Тодорова

 

234602063

Секретар

Мариана Иванова Спасова

 

234602063

Член

Любен Иванов Пицов

 

234602063

Член

Николай Мончев Монев

 

234602063

Член

Стоян Стефанов Алексиев

 

234602063

Член

Силвия Симеонова Попова

 

234602064

Председател

Ангел Ангелов Иванов

 

234602064

Зам. председател

Красимир Тонев Георгиев

 

234602064

Секретар

Анастас Богомилов Джидров

 

234602064

Член

Жени Павлова Шуманова

 

234602064

Член

Дафинка Иванова Николова

 

234602064

Член

Цанко Дреков Бъчваров

 

234602064

Член

Нели Иванова Кенанова

 

234602065

Председател

Красимира Дечева Дечева

 

234602065

Зам. председател

Жан Иванов Рангелов

 

234602065

Секретар

Мериън Ядран Белин

 

234602065

Член

Цветелиана Иванова Петкова

 

234602065

Член

Ема Марианова Иванова

 

234602065

Член

Людмила Ангелова Манева

 

234602065

Член

Роси Тодорова Пимпирева

 

234602066

Председател

Виктор Георгиев Колимечков

 

234602066

Зам. председател

Андрей Ивайлов Йосифчев

 

234602066

Секретар

Кристияна Владимирова Колева

 

234602066

Член

Галина Иванова Пешева

 

234602066

Член

Симеон Бойков Огнянов

 

234602066

Член

Йоан Софрониев Йорданов

 

234602066

Член

Александра Руменова Везенкова

 

234602067

Председател

Елеонора Кирилова Гонева

 

234602067

Зам. председател

Цветанка Трифонова Трифонова

 

234602067

Секретар

Ели Христова Илиева

 

234602067

Член

Валентин Николаев Папазов

 

234602067

Член

Иван Начков Петров

 

234602067

Член

Валентина Николайчова Станкова

 

234602067

Член

Мартин Антонов Попов

 

234602068

Председател

Мария Йосифова Рангелова

 

234602068

Зам. председател

Кристина Стоянова Даргова

 

234602068

Секретар

Росица Димитрова Петрова

 

234602068

Член

Андрей Захариев Попов

 

234602068

Член

Вера Павлова Грънчарова

 

234602068

Член

Вероника Георгиева Митрева

 

234602068

Член

Константин Илиев Илиев

 

234602069

Председател

Димитър Тодоров Димитров

 

234602069

Зам. председател

Лилия Димитрова Врабчанска

 

234602069

Секретар

Венцислав Иванов Петров

 

234602069

Член

Мира Харалампиева Бакърджиева

 

234602069

Член

Аделина Иванова Иванова

 

234602069

Член

Християн Руслан Донев

 

234602069

Член

Теодора Филимонова Филимонова

 

234602070

Председател

Петя Николаева Стоевска

 

234602070

Зам. председател

Руслан Руменов Иванов

 

234602070

Секретар

Борис Василев Стойнов

 

234602070

Член

Даниела Асенова Томова

 

234602070

Член

Теодора Иванова Добрева

 

234602070

Член

Мирослав Валериев Тодоров

 

234602070

Член

Бистра Толева Борисова

 

234602071

Председател

Димитър Лъчезаров Динев

 

234602071

Зам. председател

Десислава Венкова Разсадова

 

234602071

Секретар

Антония Василева Георгиева

 

234602071

Член

Катрин Ивайлова Цанова

 

234602071

Член

Петя Сергеева Петкова

 

234602071

Член

Виолин Димитров Борисов

 

234602071

Член

Добрин Стефанов Добрев

 

234602072

Председател

Антони Руменов Николаев

 

234602072

Зам. председател

Анна Йорданова Йорданова

 

234602072

Секретар

Снежана Михайлова Мухарска

 

234602072

Член

Христо Димитров Иванов

 

234602072

Член

Анна Йорданова Стоянова

 

234602072

Член

Адриана Иванова Стоянова

 

234602072

Член

Михаела Евгениева Петрова

 

234602073

Председател

Оля Боянова Антонова

 

234602073

Зам. председател

Ангел Томов Томов

 

234602073

Секретар

Ирина Константинова Якимова

 

234602073

Член

Марияна Петрова Крумова

 

234602073

Член

Велислав Николаев Карадачки

 

234602073

Член

Весела Павлова Райчинова

 

234602073

Член

Янис Милчев Хъмчев

 

234602074

Председател

Александра Ангелова Груева

 

234602074

Зам. председател

Галина Здравкова Йовчева-Дивизиева

 

234602074

Секретар

Йоана Цолова Атанасова

 

234602074

Член

Михаела Пламенова Асенова

 

234602074

Член

Златка Георгиева Величкова

 

234602074

Член

Марина Николова Христова

 

234602074

Член

Ивайло Кирилов Киров

 

234602075

Председател

Васил Димитров Димитров

 

234602075

Зам. председател

Златимир Живков Жечев

 

234602075

Секретар

Надежда Николаева Иванова

 

234602075

Член

Диана Цветанова Налбантова

 

234602075

Член

Михаела Георгиева Генова

 

234602075

Член

Катя Добрева Стоименова

 

234602075

Член

Христослав Лазаров Христов

 

234602076

Председател

Давидко Борисов Николов

 

234602076

Зам. председател

Сашка Йорданова Ангелова

 

234602076

Секретар

Мартина Емилова Маринкова

 

234602076

Член

Методи Красимиров Митков

 

234602076

Член

Милена Василева Гълъбова

 

234602076

Член

Валентина Толева Борисова

 

234602076

Член

Александър Райков Александров

 

234602077

Председател

Румен Василев Васев

 

234602077

Зам. председател

Мариела Веселинова Станулова

 

234602077

Секретар

Елизабета Симеонова Башева

 

234602077

Член

Галина Атанасова Димитрова

 

234602077

Член

Елвира Пепиева Евлогиева-Борисова

 

234602077

Член

Цецо Каменов Попов

 

234602077

Член

Даниела Живкова Колева

 

234602078

Председател

Владислав Орлинов Венков

 

234602078

Зам. председател

Светослав Симеонов Чакъров

 

234602078

Секретар

Лиляна Стойнева Караджова

 

234602078

Член

Марияна Евлогиева Христова

 

234602078

Член

Ивета Огнянова Бандулова

 

234602078

Член

Николай Милчев Златков

 

234602078

Член

Валентина Ангелова Цветкова

 

234602079

Председател

Поля Маркова Цанева

 

234602079

Зам. председател

Манол Петров Станков

 

234602079

Секретар

Даринка Иванова Иванова

 

234602079

Член

Генади Ванков Антов

 

234602079

Член

Генчо Димитров Въртовски

 

234602079

Член

Верка Димитрова Бъчварова

 

234602079

Член

Силвия Христова Стоилова

 

234602080

Председател

Стойна Манолова Станкова

 

234602080

Зам. председател

Джулия Александрова Иванова

 

234602080

Секретар

Марина Петрова Цвятковска

 

234602080

Член

Сандрина Мариус Захариева

 

234602080

Член

Антон Красимиров Кирков

 

234602080

Член

Драгомир Цветомиров Белегански

 

234602080

Член

Даниела Атанасова Димитрова

 

234602081

Председател

Мариана Златкова Николова

 

234602081

Зам. председател

Георги Марио Данаилов

 

234602081

Секретар

Иво Симеонов Георгиев

 

234602081

Член

Лазаринка Върбанова Дакова

 

234602081

Член

Лозинка Петранкова Райкова

 

234602081

Член

Сарайя Емануилова Попова

 

234602081

Член

Маргарита Боянова Войска

 

234602082

Председател

Иван Арсов Иванов

 

234602082

Зам. председател

Калоян Мариов Борисов

 

234602082

Секретар

Росица Михайлова Манолова

 

234602082

Член

Иван Борисов Бъчваров

 

234602082

Член

Богдан Йорданов Власев

 

234602082

Член

Искра Илиева Пиралкова

 

234602082

Член

Стефани Хари Леви

 

234602083

Председател

Таня Николова Николова

 

234602083

Зам. председател

Карина Росенова Николаева

 

234602083

Секретар

Бисер Димитров Лазаров

 

234602083

Член

Севделина Любомирова Дангърска

 

234602083

Член

Далия Георгиева Колова

 

234602083

Член

Ангел Георгиев Караколев

 

234602083

Член

Мария Бориславова Петкова

 

234602084

Председател

Атанас Георгиев Йончев

 

234602084

Зам. председател

Милена Вихрова Янкова

 

234602084

Секретар

Мария Христославова Христова

 

234602084

Член

Лилияна Велчева Василева

 

234602084

Член

Николай Цветомиров Янчев

 

234602084

Член

Евелина Димитрова Ганева-Ел-Хаким

 

234602084

Член

Десислава Марио Пашева

 

234602085

Председател

Радослав Емилов Цеков

 

234602085

Зам. председател

Николай Стефанов Генков

 

234602085

Секретар

Виолета Василева Бошнакова

 

234602085

Член

Денис Чавдаров Димитров

 

234602085

Член

Пенчо Сайев Пенчев

 

234602085

Член

Светла Евстатиева Шаранкова

 

234602085

Член

Красимир Манолов Гълъбов

 

234602086

Председател

Александър Славеев Щерев

 

234602086

Зам. председател

Анна Райчева Димчева

 

234602086

Секретар

Надежда Дмитриевна Атанасова

 

234602086

Член

Деян Данаилов Тотев

 

234602086

Член

Мартин Михайлов Михайлов

 

234602086

Член

Емилия Димитрова Гоголева

 

234602086

Член

Алекс Младенов Миланов

 

234602087

Председател

Лилия Сашова Димитрова

 

234602087

Зам. председател

Алекс Иванов Николов

 

234602087

Секретар

Стефка Георгиева Найденова

 

234602087

Член

Ивайло Даниелов Иванов

 

234602087

Член

Марияна Петрова Антонова

 

234602087

Член

Анелия Кирилова Рангелова

 

234602087

Член

Мария Хистова Владимирова

 

234602088

Председател

Георги Андреев Панайотов

 

234602088

Зам. председател

Ясен Халид Бендера

 

234602088

Секретар

Лили Атанасова Петкова

 

234602088

Член

Ива Венциславова Владимирова

 

234602088

Член

Лора Божанова Михайлова

 

234602088

Член

Детелина Макавеева Георгиева-Тошева

 

234602088

Член

Силвия Василева Спасова

 

234602089

Председател

Мариана Георгиева Илиева

 

234602089

Зам. председател

Иво Ивайлов Йолов

 

234602089

Секретар

Надя Костадинова Костова

 

234602089

Член

Александрина Василева Александрова

 

234602089

Член

Манол Красимиров Гълъбов

 

234602089

Член

Светла Стефанова Младжова

 

234602089

Член

Мая Миткова Младенова

 

234602090

Председател

Антония Боянова Белчева

 

234602090

Зам. председател

Сузана Маринова Костадинова

 

234602090

Секретар

Любомир Викторов Илиев

 

234602090

Член

Николай Стефанов Йоргов

 

234602090

Член

Петър Бисеров Петров

 

234602090

Член

Кристина Симеонова Георгиева

 

234602090

Член

Моника Николаева Аризанова

 

234602091

Председател

Веселин Христов Димитров

 

234602091

Зам. председател

Делян Светлозаров Христов

 

234602091

Секретар

Иван Владимиров Дамяновски

 

234602091

Член

Димчо Димитров Солаков

 

234602091

Член

Румяна Георгиева Пашова

 

234602091

Член

Иван Тачев Тачев

 

234602091

Член

Елизабет Младенова Мечкарска

 

234602092

Председател

Йордан Атанасов Атанасов

 

234602092

Зам. председател

Петър Константинов Керанов

 

234602092

Секретар

Виолета Димитрова Канджева

 

234602092

Член

Никол Николаева Вълчева

 

234602092

Член

Стефани Кръстева Михалкова

 

234602092

Член

Драган Атанасов Митов

 

234602092

Член

Адриан Анатолиев Нанков

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения