Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 53-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Изгрев“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев“  с вх. № 108/14.10.2021 г. за назначаване съставите на 45 /четиридесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ – 69 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 66 бр. членове , КП „БСП за България“ – 45 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“– 45 бр. членове, ПП „ДПС“ – 45 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 45 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“  – 36 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 36 бр. членове, , КП „БСП за България“ – 20 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 17 бр. членове, ПП „ДПС“ – 19 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 17 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 45 /четиридесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234608001

Председател

Васил Коцев Василев

 

234608001

Зам. председател

Антония Руменова Тренева

 

234608001

Секретар

Светла Любомирова Ковачева

 

234608001

Член

Ива Василева Стоянова

 

234608001

Член

Силвия Георгиева Иванова

 

234608001

Член

Гюлнар Хилми Соколова

 

234608001

Член

Валя Тодорова Томова-Андреева

 

234608002

Председател

Ангел Валериев Григоров

 

234608002

Зам. председател

Ясен Красимиров Павлов

 

234608002

Секретар

Румен Петров Младенов

 

234608002

Член

Десислава Александрова Пейкова

 

234608002

Член

Елизабет Стойчева Йорданова

 

234608002

Член

Ричард Насков Соколов

 

234608002

Член

Милен Михайлов Петков

 

234608003

Председател

Петя Василева Василева

 

234608003

Зам. председател

Виктор Станиславов Даракчиев

 

234608003

Секретар

Анелия Маринова Канева

 

234608003

Член

Кристиян Любомиров Милошев

 

234608003

Член

Робърт Насков Соколов

 

234608003

Член

Нина Савова Михалкова

 

234608003

Член

Гинка Георгиева Ковачевич

 

234608004

Председател

Вангел Йорданов Стоянов

 

234608004

Зам. председател

Анастасия Николова Петрова

 

234608004

Секретар

Васил Цветанов Василев

 

234608004

Член

Георги Ивайлов Иванов

 

234608004

Член

Петър Иванов Великов

 

234608004

Член

Симеон Радев Йорданов

 

234608004

Член

Теодора Петрова Стефанова

 

234608005

Председател

Стелян Добринов Иванов

 

234608005

Зам. председател

Божидар Стефанов Христов

 

234608005

Секретар

Николай Илиев Чамбов

 

234608005

Член

Стоянка Божинова Великова

 

234608005

Член

Николинка Якимова Илиева

 

234608005

Член

Донка Иванова Николова

 

234608005

Член

Цветан Димитров Цветков

 

234608006

Председател

Диляна Недялкова Недялкова

 

234608006

Зам. председател

Зорница Росенова Златева

 

234608006

Секретар

Денис Басел Бакир

 

234608006

Член

Венцислав Христов Ценов

 

234608006

Член

Николай Иванов Иванов

 

234608006

Член

Стамена Миланова Тасева

 

234608006

Член

Мария Цветкова Димитрова

 

234608007

Председател

Атанас Гоергиев Радев

 

234608007

Зам. председател

Габриела Георгиева Кръстева

 

234608007

Секретар

Даниела Ясенова Тодорова

 

234608007

Член

Росен Георгиев Рачев

 

234608007

Член

Лидия Василева Иванова

 

234608007

Член

Катя Тодорова Дончева

 

234608007

Член

Емилия Йорданова Георгиева

 

234608008

Председател

Диана Николова Кайтазова-Иванова

 

234608008

Зам. председател

Миглена Иванова Маркова-Господинова

 

234608008

Секретар

Дафина Демирева Ставрева

 

234608008

Член

Христо Генчев Генков

 

234608008

Член

Йордан Георгиев Димитров

 

234608008

Член

Петранка Филипова Спасова

 

234608008

Член

Цветанка Николова Станчева

 

234608009

Председател

Светлозар Емилов Славков

 

234608009

Зам. председател

Бойка Петрова Петрова

 

234608009

Секретар

Лилия Любенова Стоименова

 

234608009

Член

Кристина Емилова Димова

 

234608009

Член

Беатрис Светославова Вутова

 

234608009

Член

Савина Павлова Димитрова

 

234608009

Член

Ефросина Велева Велева-Иванова

 

234608010

Председател

Стойчо Кирилов Милев

 

234608010

Зам. председател

Дейна Петрова Петрова

 

234608010

Секретар

Здравка Велкова Добровска

 

234608010

Член

Юлий Юлиев Цветков

 

234608010

Член

Цветелина Андонова Димитрова

 

234608010

Член

Атанас Емилов Димов

 

234608010

Член

Ивана Иванова Андонова

 

234608011

Председател

Иван Иванов Илиев

 

234608011

Зам. председател

Стоян Стоименов Стоименов

 

234608011

Секретар

Александра Александрова Доганджийска

 

234608011

Член

Александър Константинов Русев

 

234608011

Член

Станой Павлов Делев

 

234608011

Член

Даниела Йорданова Мартинова

 

234608011

Член

Илина Стефанова Звезданова

 

234608012

Председател

Панайот Тянков Господинов

 

234608012

Зам. председател

Димитър Йорданов Карпузов

 

234608012

Секретар

Константин Стефанов Русев

 

234608012

Член

Роза Григорова Владимирова

 

234608012

Член

Мария Славчева Илиева

 

234608012

Член

Лора Светославова Караколева

 

234608012

Член

Никола Николов Тодоров

 

234608013

Председател

Йоанна Здравкова Маринова

 

234608013

Зам. председател

Марио Кирилов Ивчев

 

234608013

Секретар

Мариянка Йорданова Великова

 

234608013

Член

Паулин Ивов Иванов

 

234608013

Член

Павлинка Димова Калдерон

 

234608013

Член

Екатерина Свиленова Димитрова-Рашева

 

234608013

Член

Венелин Георгиев Василев

 

234608014

Председател

Благовеста Руменова Николова

 

234608014

Зам. председател

Теодора Георгиева Иванова

 

234608014

Секретар

Юлий Викторов Цветков

 

234608014

Член

Данка Щерева Николова

 

234608014

Член

Йоана Ивова Авуска

 

234608014

Член

Мария Димова Пейкова

 

234608014

Член

Виктория Иванова Димитрова

 

234608015

Председател

Калин Бойков Блажев

 

234608015

Зам. председател

Венетка Владимирова Тодорова

 

234608015

Секретар

Методи Георгиев Савов

 

234608015

Член

Иванка Иванова Радкова

 

234608015

Член

Борислав Петров Петров

 

234608015

Член

Емилия Василева Граматикова

 

234608015

Член

Аделина Кирилова Накова

 

234608016

Председател

Борис Христов Платнаров

 

234608016

Зам. председател

Юлияна Михайлова Христова

 

234608016

Секретар

Невена Георгиева Стефчова

 

234608016

Член

Боян Чавдаров Кроснов

 

234608016

Член

Галина Величкова Савова-Петрова

 

234608016

Член

Божил Станиславов Желев

 

234608016

Член

Константин Емилов Лалковски

 

234608017

Председател

Емилия Петрова Савова

 

234608017

Зам. председател

Тихомир Георгиева Христов

 

234608017

Секретар

Димитринка Йорданова Димитрова

 

234608017

Член

Людмила Григорова Стаменова

 

234608017

Член

Иван Иванов Христов

 

234608017

Член

Васил Константинов Василев

 

234608017

Член

Георги Христов Ганчев

 

234608018

Председател

Венета Тодорова Методиева

 

234608018

Зам. председател

Ганчо Христов Бакалов

 

234608018

Секретар

Габриела Станимирова Костова

 

234608018

Член

Георги Василев Тодоров

 

234608018

Член

Елена Иванова Петрова

 

234608018

Член

Галина Иванова Кинчева-Шверчина

 

234608018

Член

Евелина Димитрова Димитрова

 

234608019

Председател

Таня Любомирова Димиртова

 

234608019

Зам. председател

Доника Венелинова Тодорова

 

234608019

Секретар

Стоянка Николаева Атанасова

 

234608019

Член

Невенка Христова Томова

 

234608019

Член

Белослава Иванова Авджийска

 

234608019

Член

Елка Велева Велева

 

234608019

Член

Емил Георгиев Чардаклиев

 

234608020

Председател

Яна Александрова Кастелиева

 

234608020

Зам. председател

Красимира Димова Начева

 

234608020

Секретар

Александър Владимиров Томов

 

234608020

Член

Елиана Любенова Иванова

 

234608020

Член

Мария Веселинова Вихрийска

 

234608020

Член

Лъчезар Диянов Цветков

 

234608020

Член

Красимира Лазарова Лазарова

 

234608021

Председател

Ивайло Валентинов Дуков

 

234608021

Зам. председател

Снежинка Иванова Кирилова

 

234608021

Секретар

Николай Георгиев Бучков

 

234608021

Член

Ларсен Евгениев Петров

 

234608021

Член

Анелия Цветинова Христова

 

234608021

Член

Цветелина Гаврилова Гаврилова

 

234608021

Член

Симона Стефанова Георгиева

 

234608022

Председател

Анета Георгиева Чапалова

 

234608022

Зам. председател

Йоан Ивов Филев

 

234608022

Секретар

Пламен Велчов Герчев

 

234608022

Член

Ралица Александрова Стрелкова

 

234608022

Член

Йорданка Стоименова Шопова

 

234608022

Член

Камелия Стефанова Николова

 

234608022

Член

Даниела Игнатова Генкова

 

234608023

Председател

Ива Димитрова Бадарова-Малинова

 

234608023

Зам. председател

Данаил Иванов Димитров

 

234608023

Секретар

Валентин Руменов Ковачев

 

234608023

Член

Свилен Младенов Балабанов

 

234608023

Член

Светослава Василева Цветанова

 

234608023

Член

Христо Александров Томов

 

234608023

Член

Андрей Насков Илиев

 

234608024

Председател

Емилия Петрова Недялкова-Господинова

 

234608024

Зам. председател

Димитър Николаев Дуковски

 

234608024

Секретар

Светла Христова Чапалова

 

234608024

Член

Ани Андреева Цветкова

 

234608024

Член

Добриана Красимирова Йорданова

 

234608024

Член

Марио Димитрова Ваклинов

 

234608024

Член

Мирослав Николаев Бучков

 

234608025

Председател

Николай Тенев Драгов

 

234608025

Зам. председател

Надя Георгиева Игнатова

 

234608025

Секретар

Ангел Димитров Дочев

 

234608025

Член

Илиян Николаев Червенски

 

234608025

Член

Тодорка Василева Манолова

 

234608025

Член

Невена Ангелова Пешева

 

234608025

Член

Невена Георгиева Денчева

 

234608026

Председател

Александър Людмилов Първанов

 

234608026

Зам. председател

Николай Стоянов Василев

 

234608026

Секретар

Соня Янакиева Иванова

 

234608026

Член

Георги Николов Николов

 

234608026

Член

Надежда Христова Батинкова

 

234608026

Член

Антоан Иванов Василев

 

234608026

Член

Валерия Василева Василева-Петрова

 

234608027

Председател

Николай Георгиев Гърнев

 

234608027

Зам. председател

Людмила Веселинова Ненова

 

234608027

Секретар

Искра Цветкова Петрова

 

234608027

Член

Вълко Вълков Гочев

 

234608027

Член

Габриела Августинова Митова

 

234608027

Член

Румяна Йорданова Мартинова

 

234608027

Член

Зоя Велкова Мацова

 

234608028

Председател

Рослана Киркова Илиева

 

234608028

Зам. председател

Николай Иванов Николов

 

234608028

Секретар

Аделина Христова Симеонова

 

234608028

Член

Росица Величкова Нешкова

 

234608028

Член

Алекс Дениславов Скорчев

 

234608028

Член

Борислав Петров Тодоров

 

234608028

Член

Красимир Стоянов Стоянов

 

234608029

Председател

Иво Иванов Чергаров

 

234608029

Зам. председател

Елка Стоилова Кръстева

 

234608029

Секретар

Нели Йорданова Куртева

 

234608029

Член

Райна Григорова Димитрова

 

234608029

Член

Иван Георгиев Караиванов

 

234608029

Член

Елена Иванчева Стоянова

 

234608029

Член

Николай Валериев Киров

 

234608030

Председател

Христо Борисов Ангелов

 

234608030

Зам. председател

Габриела Тодорова Добрева

 

234608030

Секретар

Антон Красимиров Панов

 

234608030

Член

Йоана Георгиева Караиванова

 

234608030

Член

Силвия Димитрова Наумова

 

234608030

Член

Ивелина Атанасова Къслева

 

234608030

Член

Силвия Григорова Саздова

 

234608031

Председател

Боян Димитров Наумов

 

234608031

Зам. председател

Петя Георгиева Куманова

 

234608031

Секретар

Румяна Ганчева Стоянова

 

234608031

Член

Елисавета Богомилова Кирова

 

234608031

Член

Димитър Митков Берберов

 

234608031

Член

Мария Игнатова Маловска

 

234608031

Член

Антоанета Илиева Караджилова

 

234608032

Председател

Жечка Димитрова Димитрова

 

234608032

Зам. председател

Орлин Любенов Аврамов

 

234608032

Секретар

Дияна Лазарова Панова

 

234608032

Член

Ралица Евгениева Гроздева

 

234608032

Член

Теодора Пламенова Янкова

 

234608032

Член

Константина Васкова Иванова

 

234608032

Член

Кирил Спасов Кирилов

 

234608033

Председател

Димитър Димитров Петров

 

234608033

Зам. председател

Евгения Златанова Георгиева

 

234608033

Секретар

Антоний Десиславов Петракиев

 

234608033

Член

Райне Боянова Бондикова-Милева

 

234608033

Член

Мария Цанкова Божикова

 

234608033

Член

Мартин Любомиров Серафимов

 

234608033

Член

Огнян Дарин Тенев

 

234608034

Председател

Десислава Горанова Върбанова

 

234608034

Зам. председател

Таня Тодорова Харитонова

 

234608034

Секретар

Мариана Николаева Маркова

 

234608034

Член

Росен Стоянов Андреев

 

234608034

Член

Ана Владимирова Стефанова

 

234608034

Член

Кристина Заркова Стоянова

 

234608034

Член

Михаил Светославов Панайотов

 

234608035

Председател

Диана Миткова Николкова

 

234608035

Зам. председател

Анна Николаева Стамова

 

234608035

Секретар

Мария Красимирова Митева

 

234608035

Член

Стефан Райчев Лютов

 

234608035

Член

Димитър Йорданов Атанасов

 

234608035

Член

Емилия Владимирова Михова

 

234608035

Член

Жулиета Маринова Маринова-Попова

 

234608036

Председател

Оля Атанасова Червендинева

 

234608036

Зам. председател

Антоанета Георгиева Милошева

 

234608036

Секретар

Румяна Стефанова Белдовска

 

234608036

Член

Таньо Тошев Гочев

 

234608036

Член

Петя Стоянова Янкова - Оряшкова

 

234608036

Член

Ралица Димитрова Златева

 

234608036

Член

Десислава Руменова Треновска

 

234608037

Председател

Рени Мирославова Върбанова

 

234608037

Зам. председател

Стелиян Христов Христов

 

234608037

Секретар

Милена Кирилова Владимирова

 

234608037

Член

Елена Георгиева Пенкова-Бойчева

 

234608037

Член

Денка Димова Русева

 

234608037

Член

Дочка Генчева Гинева

 

234608037

Член

Велимира Николаева Делчева-Панайотова

 

234608038

Председател

Веселин Стефанов Димитров

 

234608038

Зам. председател

Боян Иванов Бойчев

 

234608038

Секретар

Мария Владимирова Михова

 

234608038

Член

Наталия Боянова Плугчиева

 

234608038

Член

Иванина Емилова Томова-Ангелова

 

234608038

Член

Детелина Колева Николова

 

234608038

Член

Митко Янков Вълев

 

234608039

Председател

Бойко Николов Пенчев

 

234608039

Зам. председател

Велина Александрова Тодорова

 

234608039

Секретар

Златка Велева Златанова

 

234608039

Член

Златка Трифонова Енева

 

234608039

Член

Гено Стойменов Георгиев

 

234608039

Член

Красимир Тодоров Станилов

 

234608039

Член

Боряна Христова Христова

 

234608040

Председател

Карина Иванова Сапаревска

 

234608040

Зам. председател

Христо Зарков Ждраков

 

234608040

Секретар

Николина Александрова Порожанова

 

234608040

Член

Румяна Сергеева Кирилова

 

234608040

Член

Володя Василев Войски

 

234608040

Член

Борислава Стоянова Христова

 

234608040

Член

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

 

234608041

Председател

Йоанна Михайлова Атанасова

 

234608041

Зам. председател

Рафаела Живкова Христова

 

234608041

Секретар

Ралица Анастасова Нучева

 

234608041

Член

Симеон Атанасов Атанасов

 

234608041

Член

Славян Здравков Георгиев

 

234608041

Член

Богомил Петров Будинов

 

234608041

Член

Калин Валериев Траянски

 

234608042

Председател

Бистра Кирилова Будинова

 

234608042

Зам. председател

Мария Иванова Пидакева

 

234608042

Секретар

Димитър Стефанов Кръстев

 

234608042

Член

Ноел Николаева Желева

 

234608042

Член

Едуард Яни Иванов

 

234608042

Член

Паско Костадинов Щурков

 

234608042

Член

Лидия Даниелова Белколева

 

234608043

Председател

Радка Христова Маринова

 

234608043

Зам. председател

Лили Станиславова Василева

 

234608043

Секретар

Диян Сенков Цветков

 

234608043

Член

Исперих Стефанов Иванов

 

234608043

Член

Елена Петрова Бучкова

 

234608043

Член

Десислава Василева Милева

 

234608043

Член

Стефан Ивайлов Стефанов

 

234608044

Председател

Кирил Андреев Кирилов

 

234608044

Зам. председател

Ева Томи Томова-Грекова

 

234608044

Секретар

Велислава Руменова Черкезова

 

234608044

Член

Велислав Любомиров Кирилов

 

234608044

Член

Огнян Тодоров Раванов

 

234608044

Член

Надя Руменова Стоянова

 

234608044

Член

Никол Бойкова Николова

 

234608045

Председател

Радион Стефанов Стоев

 

234608045

Зам. председател

Симона Владимирова Владимирова

 

234608045

Секретар

Соня Борисова Кереметчиева

 

234608045

Член

Стефка Славянова Мончева

 

234608045

Член

Константин Стефанов Ямалиев

 

234608045

Член

Ива Паскова Костадинова

 

234608045

Член

Ганка Георгиева Златанова

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Изгрев“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения