Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 54-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Лозенец“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Лозенец“ с вх. № 98/13.10.2021 г. за назначаване съставите на 79 /седемдесет и девет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, също като от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ - 120 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 117 бр. членове , КП „БСП за България“ – 79 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“– 79 бр. членове, ПП „ДПС“ – 79 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 79 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“  – 64 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 62 бр. членове, , КП „БСП за България“ – 35 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 34 бр. членове, ПП „ДПС“ – 29 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 13 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 79 /седемдесет и девет/  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234609001

Председател

Калин Руменов Кюркчийски

 

234609001

Зам. председател

Десислава Живкова Йорданова

 

234609001

Секретар

Елина Иванова Герасимова

 

234609001

Член

Мила Цонкова Георгиева

 

234609001

Член

Цветислав Христов Самарджиев

 

234609001

Член

Димитър Росенов Ангелов

 

234609001

Член

Даниел Венциславов Димитров

 

234609002

Председател

Свилен Йорданов Пенков

 

234609002

Зам. председател

Ивайло Чавдаров Начев

 

234609002

Секретар

Лиляна Атанасова Марина

 

234609002

Член

Ася Красимирова Георгиева

 

234609002

Член

Ирина Георгиева Крумова

 

234609002

Член

Иван Красимиров Божков

 

234609002

Член

Войн Светославов Обретенов

 

234609003

Председател

Радослава Валериева Костадинова- Петрова

 

234609003

Зам. председател

Ирина Христова Божкова

 

234609003

Секретар

Кристиан Евгениев Иванов

 

234609003

Член

Мирослава Валентинова Тодорова

 

234609003

Член

Георги Атанасов Шиваров

 

234609003

Член

Диана Антонова Георгиева

 

234609003

Член

Георги Димитров Вълков

 

234609004

Председател

Ирина Пенчева Даскалова

 

234609004

Зам. председател

Стефан Жорж Минчев

 

234609004

Секретар

Младен Стоев Стоев

 

234609004

Член

Димитрина Спасова Тодорова

 

234609004

Член

Валери Валериев Веселинов

 

234609004

Член

Николай Николаев Николов

 

234609004

Член

Димитър Николов Митков

 

234609005

Председател

Стефан Василев Василев

 

234609005

Зам. председател

Григор Николов Тръпчинов

 

234609005

Секретар

Иван Георгиев Тодоров

 

234609005

Член

Албена Недялкова Кондарева

 

234609005

Член

Радина Василева Миладинова

 

234609005

Член

Иванка Гашева Гашева

 

234609005

Член

Вилинея Димитрова Мишева

 

234609006

Председател

Полина Константинова Христова

 

234609006

Зам. председател

Румен Бориславов Кюркчийски

 

234609006

Секретар

Иво Василев Босаков

 

234609006

Член

Лидия Василева Божилова

 

234609006

Член

Филип Михайлов Михайлов

 

234609006

Член

Татяна Петкова Атанасова

 

234609006

Член

Стефка Йорданова Кавалджиева

 

234609007

Председател

Християн Николов Георгиев

 

234609007

Зам. председател

Йордан Дамянов Попов

 

234609007

Секретар

Мария Пенева Иванова

 

234609007

Член

Светла Костадинова Кюркчийска

 

234609007

Член

Ива Ангелова Божилова

 

234609007

Член

Цецка Христова Цекова

 

234609007

Член

Анита Иванова Кирилова

 

234609008

Председател

Лилия Христова Гунчева

 

234609008

Зам. председател

Гергана Димитрова Георгиева

 

234609008

Секретар

Биляна Стефанова Господинова

 

234609008

Член

Вера Ангелова Стойчева

 

234609008

Член

Славяна Емилова Рикарска

 

234609008

Член

Даниела Валентинова Савова

 

234609008

Член

Емануела Ивайлова Асенова

 

234609009

Председател

Юлиян Бисеров Ташчиев

 

234609009

Зам. председател

Галина Стойнева Мухтийска

 

234609009

Секретар

Иво Маринов Иванов

 

234609009

Член

Десислава Димитрова Панайотова

 

234609009

Член

Стефан Бориславов Радев

 

234609009

Член

Илко Димитров Ковачев

 

234609009

Член

Августа Константинова Кръстева

 

234609010

Председател

Северина Иванова Михайлова

 

234609010

Зам. председател

Любомира Маринова Христова

 

234609010

Секретар

Бистра Кръстева Чорбаджийски

 

234609010

Член

Славомир Василев Градинарски

 

234609010

Член

Лилия Лазарова Станоева

 

234609010

Член

Стефка Маринова Братанова

 

234609010

Член

Виолета Славчева Рикарска

 

234609011

Председател

Росица Бориславова Футекова

 

234609011

Зам. председател

Ивайло Николов Кюров

 

234609011

Секретар

Иван Здравков Кепев

 

234609011

Член

Антоанета Николова Маринива

 

234609011

Член

Аспарух Костадинов Чурилов

 

234609011

Член

Емил Емилов Темелков

 

234609011

Член

Елена Димитрова Стоянова-Начева

 

234609012

Председател

Марияна Николова Томова

 

234609012

Зам. председател

Васко Васков Гигов

 

234609012

Секретар

Петя Кирилова Киронова

 

234609012

Член

Светлана Валериева Цецулникова

 

234609012

Член

Лилия Костова Костова

 

234609012

Член

Димитър Спасов Даков

 

234609012

Член

Елизабет Александрова Латева

 

234609013

Председател

Светослав Пламенов Иванов

 

234609013

Зам. председател

Стела Василева Ганчева

 

234609013

Секретар

Аршалуис Бедрос Ангелова

 

234609013

Член

Весела Димова Димова

 

234609013

Член

Звезда Стефанова Тенева

 

234609013

Член

Цветомира Йорданова Георгиева

 

234609013

Член

Радослава Иванова Урумова

 

234609014

Председател

Велислава Николаева Даганова

 

234609014

Зам. председател

Боряна Николаева Драганова

 

234609014

Секретар

Анна Стефанова Пъневска

 

234609014

Член

Росица Георгиева Ширкова

 

234609014

Член

Пенка Стефанова Донева

 

234609014

Член

Румена Атанасова Кунева

 

234609014

Член

Веселин Пламенов Истатков

 

234609015

Председател

Мартин Ивайлов Дилов

 

234609015

Зам. председател

Станислав Морфей Москов

 

234609015

Секретар

Стоян Илиев Илиев

 

234609015

Член

Живка Манолова Ставрева

 

234609015

Член

Росица Атанасова Кунева

 

234609015

Член

Димитър Митков Иванов

 

234609015

Член

Антоанета Рангелова Димитрова-Генадиева

 

234609016

Председател

Васил Тодоров Чобанов

 

234609016

Зам. председател

Ивайло Георгиев Стоименов

 

234609016

Секретар

Сашка Георгиева Терзийска

 

234609016

Член

Маргарит Йонков Андреев

 

234609016

Член

Снежана Тодорова Христова

 

234609016

Член

Стефан Людмилов Урумов

 

234609016

Член

Борислав Младенов Николов

 

234609017

Председател

Божидар Владимиров Петровски

 

234609017

Зам. председател

Адриан Методиев Методиев

 

234609017

Секретар

Калоян Михайлов Цировски

 

234609017

Член

Илонка Матеева Пенева

 

234609017

Член

Рени Николова Атанасова

 

234609017

Член

Христина Симеонова Петрова

 

234609017

Член

Евелина Емануилова Моравенова

 

234609018

Председател

Цветомир Дамянов Лазаров

 

234609018

Зам. председател

Стефка Костадинова Стоянова

 

234609018

Секретар

Валентин Ивайлов Цветанов

 

234609018

Член

Дамянка Атанасова Атанасова

 

234609018

Член

Елена Иванова Костова

 

234609018

Член

Надежда Емилова Рикарска

 

234609018

Член

Георги Митков Лучански

 

234609019

Председател

Марио Руменов Добрев

 

234609019

Зам. председател

Симона Дамянова Стоянова

 

234609019

Секретар

Красимир Николов Стоянов

 

234609019

Член

Тончо Георгиев Гочев

 

234609019

Член

Кристиана Стефанова Загорова

 

234609019

Член

Сияна Бойкова Георгиева

 

234609019

Член

Драгомир Димитров Карабелов

 

234609020

Председател

Мария Цочева Маринова-Станчева

 

234609020

Зам. председател

Николай Атанасов Савов

 

234609020

Секретар

Жесика Бисерова Дуганова

 

234609020

Член

Йорданка Горчева Петкова

 

234609020

Член

Димитър Василев Василев

 

234609020

Член

Антонина Георгиева Кенова

 

234609020

Член

Румяна Пейчева Стаменова

 

234609021

Председател

Цветелин Минчев Хорозов

 

234609021

Зам. председател

Цветелин Гешев Гешов

 

234609021

Секретар

София Симеонова Василева

 

234609021

Член

Петя Любомирова Петрова

 

234609021

Член

Пламен Божков Божков

 

234609021

Член

Петко Мартинов Мермерски

 

234609021

Член

Венета Лазарова Грозданова

 

234609022

Председател

Цветелин Емилиянов Христов

 

234609022

Зам. председател

Йордан Стоименов Тотков

 

234609022

Секретар

Траян Юлиянов Касабов

 

234609022

Член

Любка Горчева Иванова

 

234609022

Член

Силвия Стефанова Арабова

 

234609022

Член

Диляна Тихомирова Антонова

 

234609022

Член

Асен Петков Петков

 

234609023

Председател

Петър Ивов Гогев

 

234609023

Зам. председател

Камен Красимиров Павлов

 

234609023

Секретар

Християн Станиславов Михайлов

 

234609023

Член

Станислав Йорданова Александров

 

234609023

Член

Катя Ганчева Колева

 

234609023

Член

Ценка Георгиева Мончева

 

234609023

Член

Милица Светозарова Калипацева-Петкова

 

234609024

Председател

Петьо Кирилов Чупатловски

 

234609024

Зам. председател

Васил Христова Гелов

 

234609024

Секретар

Александър Павлов Савелиев

 

234609024

Член

Димитринка Антонова Антонова

 

234609024

Член

Пламен Цветанов Цветков

 

234609024

Член

Павел Сидеров Димов

 

234609024

Член

Ваня Тодорова Иванова

 

234609025

Председател

Василка Костданов Коцев

 

234609025

Зам. председател

Екатерина Николаева Савова

 

234609025

Секретар

Павлина Василева Маринова

 

234609025

Член

Мария Джорджиенова Дзезова

 

234609025

Член

Калоян Йорданов Христов

 

234609025

Член

Константин Христов Наплатаров

 

234609025

Член

Атанас Диянов Червенков

 

234609026

Председател

Богомила Георгиева Даскалова

 

234609026

Зам. председател

Михаела Симеонова Кехайова

 

234609026

Секретар

Мария Кръстева Коларова

 

234609026

Член

Надежда Асенова Енева

 

234609026

Член

Мария Димитрова Разпопова

 

234609026

Член

Йоана Динева Димитрова

 

234609026

Член

Николина Димитрова Недялкова

 

234609027

Председател

Димитър Венциславов Ивков

 

234609027

Зам. председател

Красимир Иванов Кехайов

 

234609027

Секретар

Драгомир Георгиев Качишмиров

 

234609027

Член

Лилия Павлинова Николова

 

234609027

Член

Чавдар Любомиров Георгиев

 

234609027

Член

Деан Пламенов Иванов

 

234609027

Член

Мартин Александров Величков

 

234609028

Председател

Дафинка Цветанова Граховска

 

234609028

Зам. председател

Руслан Иванов Петров

 

234609028

Секретар

Елиана Иванова Емануилова

 

234609028

Член

Корай  Айкън

 

234609028

Член

Галя Тодорова Николова

 

234609028

Член

Ивайло Михайлов Янков

 

234609028

Член

Илияна Бойкова Димчева

 

234609029

Председател

Анатолий Стефанов Дешев

 

234609029

Зам. председател

Момчил Енчев Куцаров

 

234609029

Секретар

Зорница Апостолова Шепкова

 

234609029

Член

Мила Христова Кузова

 

234609029

Член

Лора Димитрова Георгиева

 

234609029

Член

Лидия Цветанова Белнейска-Цветкова

 

234609029

Член

Мария Ценкова Гаргова

 

234609030

Председател

Димчо Симеонов Шолин

 

234609030

Зам. председател

Жулиета Йорданова Михайлова

 

234609030

Секретар

Габриела Ивайлова Георгиева

 

234609030

Член

Диана Иванова Миленова

 

234609030

Член

Андреа Еухенио Баррантес

 

234609030

Член

Александър Димитров Кацарев

 

234609030

Член

Дияна Динева Димитрова

 

234609031

Председател

Елисавета Любомирова Петрушева

 

234609031

Зам. председател

Пламен Георгиев Славилов

 

234609031

Секретар

Александър Василев Костов

 

234609031

Член

Здравко Найчов Негров

 

234609031

Член

Снежа Димитрова Табакова

 

234609031

Член

Лили Емилиева Филипова

 

234609031

Член

Катрин Руменова Йорданова-Сингх

 

234609032

Председател

Ефтима Славчова Борисова

 

234609032

Зам. председател

Жана Георгиева Щъркова

 

234609032

Секретар

Росица Георгиева Шукейна

 

234609032

Член

Златка Василева Сотирова

 

234609032

Член

Никол Георгиева Димитрова

 

234609032

Член

Ваня Николова Колева

 

234609032

Член

Ивайло Радойчев Петков

 

234609033

Председател

Светла Димитрова Тонева

 

234609033

Зам. председател

Сийка Николова Попадийна

 

234609033

Секретар

Веселка Димитрова Германова

 

234609033

Член

Александър Георгиев Асенов

 

234609033

Член

Йордан Георгиев Благоев

 

234609033

Член

Радослав Йорданов Александров

 

234609033

Член

Калоян Радостинов Димитров

 

234609034

Председател

Спаска Славчева Трайкова

 

234609034

Зам. председател

Еми Стоянова Желязкова

 

234609034

Секретар

Ангелина Иванова Стоичкова

 

234609034

Член

Василис Константинос Пезис

 

234609034

Член

Весела Юлиянова Димитрова

 

234609034

Член

Лиляна Владимирова Върбанова

 

234609034

Член

Светлана Николаевна Лукина

 

234609035

Председател

Борис Асенов Трендафилов

 

234609035

Зам. председател

Елисавета Стоименова Иванова

 

234609035

Секретар

Венцислав Антонов Трифонов

 

234609035

Член

Боряна Димитрова Шолинова

 

234609035

Член

Розалина Досева Кралева

 

234609035

Член

Георги Христов Ботев

 

234609035

Член

Евгений Владков Ралчев

 

234609036

Председател

Калина Ангелова Таскова

 

234609036

Зам. председател

Веселин Славейков Любенов

 

234609036

Секретар

Росен Паунов Любенов

 

234609036

Член

Надежда Недкова Драганова

 

234609036

Член

Анна Петрова Шопова

 

234609036

Член

Янка Динева Цекова

 

234609036

Член

Анита Владимирова Йорданова

 

234609037

Председател

Керачка Бедрос Михаел

 

234609037

Зам. председател

Мария Траянова Касабова

 

234609037

Секретар

Юлия Велинова Александрова

 

234609037

Член

Георги Бориславов Христов

 

234609037

Член

Мина Радославова Иванова

 

234609037

Член

Светла Радославова Атанасова

 

234609037

Член

Мариела Николаева Джунева

 

234609038

Председател

Румен Емилов Симеонов

 

234609038

Зам. председател

Момчил Александров Тошев

 

234609038

Секретар

Любка Георгиева Василева

 

234609038

Член

Мариана Димитрова Дундова

 

234609038

Член

Александър Иванов Наумов

 

234609038

Член

Силвия Пантелеева Павлова

 

234609038

Член

Десислав Стойков Стойков

 

234609039

Председател

Емил Радославов Бисков

 

234609039

Зам. председател

Иван Петков Кожухаров

 

234609039

Секретар

Бойка Николова Яначкова

 

234609039

Член

Симеон Васков Василев

 

234609039

Член

Гергана Николова Хаджиминева

 

234609039

Член

Женя Веселинова Григорова

 

234609039

Член

Виляна Петрова Ангова

 

234609040

Председател

Ивайла Велиславова Атанасова

 

234609040

Зам. председател

Павел Александров Попов

 

234609040

Секретар

Богомила Георгиева Петрова

 

234609040

Член

Роси Валентинова Дирекова

 

234609040

Член

Любослава Владимирова Костова

 

234609040

Член

Катя Атанасова Червенкова

 

234609040

Член

Анна Ангелова Тодорова

 

234609041

Председател

Миглена Боева Папаринова

 

234609041

Зам. председател

Иво Живков Тачев

 

234609041

Секретар

Ана Делева Цанкова

 

234609041

Член

Руси Кирилов Русев

 

234609041

Член

Изабелла Русланова Хлусова

 

234609041

Член

Мария Георгиева Димитрова

 

234609041

Член

Стефани Бойкова Нинова

 

234609042

Председател

Боян  Маринковски

 

234609042

Зам. председател

Валери Георгиев Коцев

 

234609042

Секретар

Стефан Искренов Павлов

 

234609042

Член

Николай Пламенов Петков

 

234609042

Член

Ани Златкова Вучкова-Гюрова

 

234609042

Член

Мариета Георгиева Цекова- Димитрова

 

234609042

Член

Аделина Ара Македонска

 

234609043

Председател

Борислав Александров Дачев

 

234609043

Зам. председател

Михаил Иванов Кръстев

 

234609043

Секретар

Николина Атанасова Червенкова

 

234609043

Член

Исус Генчев Стоянов

 

234609043

Член

Велика Георгиева Хаджикостова

 

234609043

Член

Катя Цветанова Захариева

 

234609043

Член

Ралица Георгиева Стоичкова

 

234609044

Председател

Калоян Владков Павлов

 

234609044

Зам. председател

Димитър Бориславов Барбуков

 

234609044

Секретар

Тодор Колев Иванов

 

234609044

Член

Ивана Георгиева Карагеоргиева

 

234609044

Член

Сийка Николова Димитрова

 

234609044

Член

Николай Боянов Искренов

 

234609044

Член

Мая Захариева Крумова

 

234609045

Председател

Васил Стоянов Василев

 

234609045

Зам. председател

Цветана Димитрова Вълкова

 

234609045

Секретар

Владимира Методиева Накова

 

234609045

Член

Мариета Красимирова Царева

 

234609045

Член

Стефан Атанасов Фурнаджиев

 

234609045

Член

Михаил Миленов Балтов

 

234609045

Член

Петър Димитров Ингилизов

 

234609046

Председател

Иван Стоянчов Цвеов

 

234609046

Зам. председател

Юлиян Дъглас Макгрегър

 

234609046

Секретар

Елена Стоилова Славова

 

234609046

Член

Добромир Георгиев Иванов

 

234609046

Член

Венцислав Кътов Кътов

 

234609046

Член

Пламен Николов Трайков

 

234609046

Член

Цветелина Ивайлова Цветкова

 

234609047

Председател

Иванина Бориславова Якимова

 

234609047

Зам. председател

Валентина Йорданова Живкова

 

234609047

Секретар

Росен Емилов Александров

 

234609047

Член

Георги Иванов Карагеоргиев

 

234609047

Член

Росен Христов Бонев

 

234609047

Член

Милена Стефанова Дедова

 

234609047

Член

Мелина-Вали Светославова Савова

 

234609048

Председател

Антоанета Атанасова Тасева

 

234609048

Зам. председател

Аделина Пламенова Колева

 

234609048

Секретар

Паулина Иванова Иванова

 

234609048

Член

София Василева Панайотова

 

234609048

Член

Десислава Петкова Петкова

 

234609048

Член

Лилия Трендафилова Цицелкова

 

234609048

Член

Васка Димитрова Костадинова

 

234609049

Председател

Веселина Ангелова Таскова

 

234609049

Зам. председател

Десислава Пламенова Василева

 

234609049

Секретар

Александър Радич Банев

 

234609049

Член

Павел Борисов Митрев

 

234609049

Член

Десислава Лъчезарова Лазарова-Тодорова

 

234609049

Член

Николай Валериев Казълов

 

234609049

Член

Мария Борисова Минчева

 

234609050

Председател

Йордан Георгиев Пракарски

 

234609050

Зам. председател

Красимир Мартинов Грудев

 

234609050

Секретар

Марко Иванов Джунева

 

234609050

Член

Мила Тонева Георгиева

 

234609050

Член

Светлозара Станимирова Смилкова

 

234609050

Член

Михаил Лъчезаров Ангелов

 

234609050

Член

Инна Христова Михова

 

234609051

Председател

Димитър Георгиев Вълков

 

234609051

Зам. председател

Веселин Юлиянов Новков

 

234609051

Секретар

Екатерина Руменова Високалийска

 

234609051

Член

Евелина Господинова Гребенарова

 

234609051

Член

Анна Атанасова Чолакова

 

234609051

Член

Явор Бориславов Тинков

 

234609051

Член

Маринела Веселинова Пейчева

 

234609052

Председател

Николай Михайлов Атанасов

 

234609052

Зам. председател

Емил Иванов Живков

 

234609052

Секретар

Боян Стаменков Ангелков

 

234609052

Член

Божидар Панайотов Панайотов

 

234609052

Член

Кристина Огнянова Горчева

 

234609052

Член

Александър Цветанов Николов

 

234609052

Член

Тодорка Александрова Георгиева

 

234609053

Председател

Филип  Велковски

 

234609053

Зам. председател

Младен Веселинов Полеганов

 

234609053

Секретар

Елисавета Николаева Чолакова

 

234609053

Член

Григор Григоров Григоров

 

234609053

Член

Милена Бойчева Милушева

 

234609053

Член

Цветозар Каменов Цветков

 

234609053

Член

Валентина Делчева Байчева

 

234609054

Председател

Раяна Юриева Асенова

 

234609054

Зам. председател

Ивелин Радославов Куленски

 

234609054

Секретар

Василка Крумова Митева

 

234609054

Член

Венцислав Маринов Владимиров

 

234609054

Член

Красимира Василева Петрова

 

234609054

Член

Диана Емилова Георгиева

 

234609054

Член

Николай Радославов Йорданов

 

234609055

Председател

Николай Неделчев Василев

 

234609055

Зам. председател

Цеца Петрова Георгиева

 

234609055

Секретар

Айбенис Адемова Мехмедова

 

234609055

Член

Галина Иванова Чапанова

 

234609055

Член

Мариела Андриянова Петрова

 

234609055

Член

Николай Ненков Готев

 

234609055

Член

Драгомира Стоянова Миланова

 

234609056

Председател

Ивайло Димитров Маджов

 

234609056

Зам. председател

Ивелина Ганчева Ганчева

 

234609056

Секретар

Юлия Ангелова Алексиева

 

234609056

Член

Костадин Александров Николов

 

234609056

Член

Мартин Радославов Иванов

 

234609056

Член

Давид Димитров Станчев

 

234609056

Член

Силвия Станиславова Станева

 

234609057

Председател

Веселина Атанасова Гайдарджиева

 

234609057

Зам. председател

Мерал Махмуд Мохамед Али

 

234609057

Секретар

Борислав Славчев Борисов

 

234609057

Член

Милена Калинова Гемеджиева

 

234609057

Член

Десислава Севдалинова Григорова

 

234609057

Член

Цветелина Ангелова Дончева

 

234609057

Член

Николай Красимиров Кръстев

 

234609058

Председател

Евангелина Димитрова Коцева

 

234609058

Зам. председател

Петър Георгиев Чергаров

 

234609058

Секретар

Георги Венциславов Трифонов

 

234609058

Член

Стоица Чавдарова Трендафилова

 

234609058

Член

Стоил Тодоров Георгиев

 

234609058

Член

Виолета Димитрова Чардакова

 

234609058

Член

Гергана Милчева Василева

 

234609059

Председател

Борислав Лазаров Иванов

 

234609059

Зам. председател

Ася Спасова Каменова

 

234609059

Секретар

Мартин Живков Ризаков

 

234609059

Член

Милен Радославов Милев

 

234609059

Член

Веселина Георгиева Панайотова

 

234609059

Член

Силвия Стоянова Христова

 

234609059

Член

Жаклина Петрова Димитрова

 

234609060

Председател

Йорданка Иванова Ризакова

 

234609060

Зам. председател

Маргарита Неделчева Василева

 

234609060

Секретар

Евелина Емилова Симеонова

 

234609060

Член

Петър Венциславов Михалев

 

234609060

Член

Антоанета Валентинова Тончева

 

234609060

Член

Еленка Русанова Тошкова

 

234609060

Член

Стефани Данаилова Благоева

 

234609061

Председател

Александър Георгиев Райков

 

234609061

Зам. председател

Никол Димитрова Христова

 

234609061

Секретар

Флорина Траянова Георгиева

 

234609061

Член

Калбие Осман Асан

 

234609061

Член

Мартин Любомиров Ангелов

 

234609061

Член

Добромир Георгиев Иванов

 

234609061

Член

Надя Панайотова Лозева

 

234609062

Председател

Никол Красимирова Николова

 

234609062

Зам. председател

Евгения Богданова Селвелиева

 

234609062

Секретар

Виличка Николаева Тончева

 

234609062

Член

Борислав Руменов Миланов

 

234609062

Член

Гергана Емануилова Цветкова

 

234609062

Член

Мустафа Османов Уланов

 

234609062

Член

Христо Борисов Бързанов

 

234609063

Председател

Стоян Василев Василев

 

234609063

Зам. председател

Елена Николова Добрева

 

234609063

Секретар

Александър Николаев Младенов

 

234609063

Член

Петя Кирилова Трендафилова

 

234609063

Член

Павлина Петкова Костадинова

 

234609063

Член

Тодор Димитров Бойчев

 

234609063

Член

Мария Николова Николова

 

234609064

Председател

Наташа Викторова Маринова

 

234609064

Зам. председател

Йоанна Илиянова Миленова

 

234609064

Секретар

Кольо Ганев Йоновски

 

234609064

Член

Гинка Александрова Тодорова

 

234609064

Член

Петрин Емилов Минев

 

234609064

Член

Траян Добринов Милушев

 

234609064

Член

Цветанка Иванова Колева

 

234609065

Председател

Силвияна Русева Неделчева

 

234609065

Зам. председател

Симеон Бабуров Луканов

 

234609065

Секретар

Явор Спасов Драганов

 

234609065

Член

Стела Цветанова Попова

 

234609065

Член

Георги Радев Николов

 

234609065

Член

Севдалин Златков Огнянов

 

234609065

Член

Жасмина Траянова Радева

 

234609066

Председател

Димитър Веженов Неделчев

 

234609066

Зам. председател

Йоана Валентинова Неделчева

 

234609066

Секретар

Наташа Григорова Аврамова

 

234609066

Член

Юлиян Бориславов Тошков

 

234609066

Член

Кръстьо Бориславов Кабов

 

234609066

Член

Милена Костадинова Кръстева

 

234609066

Член

Красимира Янакиева Янакиева

 

234609067

Председател

Мартин Любомиров Любенов

 

234609067

Зам. председател

Серафим Христов Кузов

 

234609067

Секретар

Катрин Димитрова Василева

 

234609067

Член

Галина Кръстанова Райчева

 

234609067

Член

Невенка Христова Тодорова

 

234609067

Член

Мартин Росенов Недев

 

234609067

Член

Йосиф Гамврилов Николов

 

234609068

Председател

Лиляна Кирилова Сотирова

 

234609068

Зам. председател

Милчо Стоилов Илиев

 

234609068

Секретар

Мариана Генадиева Любенова

 

234609068

Член

Владимира Руслан Георгиева

 

234609068

Член

Светослав Иванов Филипов

 

234609068

Член

Стоян Светославов Гаров

 

234609068

Член

Емил Милчев Василев

 

234609069

Председател

Борислав Радославов Иванов

 

234609069

Зам. председател

Анелия Каменова Димитрова

 

234609069

Секретар

Снежана Господинова Дочева

 

234609069

Член

Мартин Емилов Костадинов

 

234609069

Член

Емилия Димитрова Тонева

 

234609069

Член

Юлиян Борисов Иванов

 

234609069

Член

Евгени Стоянов Йорданов

 

234609070

Председател

Кирил Страхилов Ангелков

 

234609070

Зам. председател

Александар  Ивановски

 

234609070

Секретар

Джанет Веселинова Тодорова

 

234609070

Член

Мариан Любомиров Димов

 

234609070

Член

Сава Валериев Георгиев

 

234609070

Член

Ирен Милошева Такева

 

234609070

Член

Емил Михайлов Кирилов

 

234609071

Председател

Андрей Евтимов Джамбазов

 

234609071

Зам. председател

Елисавета Юриева Юрчиева

 

234609071

Секретар

Диляна Гошева Димитрова

 

234609071

Член

Маргарита Ангелова Попова

 

234609071

Член

Тони Димитров Танев

 

234609071

Член

Калина Генкова Дойчинова

 

234609071

Член

Надежда Андреева Андрова

 

234609072

Председател

Десислава Георгиева Михалева

 

234609072

Зам. председател

Юри Георгиев Сапонджиев

 

234609072

Секретар

Ани Йорданова Пильова

 

234609072

Член

Марусия Маринова Скилева

 

234609072

Член

Стела Петрова Чапкънова

 

234609072

Член

Мирослав Олегов Джоканов

 

234609072

Член

Йовка Ченкова Митова

 

234609073

Председател

Венцислав Петков Петков

 

234609073

Зам. председател

Димитър Емилов Дедиков

 

234609073

Секретар

Станислав Димитров Великов

 

234609073

Член

Силвияна Русинова Иванова

 

234609073

Член

Иван Виталиев Иванов

 

234609073

Член

Венета Любенова Иванова

 

234609073

Член

Николай Кирилов Коцев

 

234609074

Председател

Ели Йоцова Върбанова-Цонева

 

234609074

Зам. председател

Георги Кирилов Борисов

 

234609074

Секретар

Симеон Маринов Митев

 

234609074

Член

Йордан Иванов Генов

 

234609074

Член

Георги Маринов Турлаков

 

234609074

Член

Роберт Стоянов Василев

 

234609074

Член

Иванна Тодорова Милешка

 

234609075

Председател

Калоян Божидаров Божков

 

234609075

Зам. председател

Мадлена Радославова Радева

 

234609075

Секретар

Татяна Галинова Ганчева

 

234609075

Член

Янита Пеньова Вълчева

 

234609075

Член

Людмил Цветанов Ангелов

 

234609075

Член

Калин Венциславов Попов

 

234609075

Член

Елена Любенова Тофраджийска

 

234609076

Председател

Николай Димитров Иванов

 

234609076

Зам. председател

Иван Панайотов Панайотов

 

234609076

Секретар

Таня Станиславова Станева

 

234609076

Член

Дафинка Антонова Нанкова

 

234609076

Член

Невена Асенова Кръстева

 

234609076

Член

Владимир Руменов Димитров

 

234609076

Член

Йордан Стоянов Таушанов

 

234609077

Председател

Красимир Иванов Новаков

 

234609077

Зам. председател

Цветелина Илиянова Цветкова

 

234609077

Секретар

Радослав Тодоров Радев

 

234609077

Член

Елица Христова Симеонова

 

234609077

Член

Румен Янков Георгиев

 

234609077

Член

Пенко Красимиров Пенев

 

234609077

Член

Николай Красимиров Кръстанов

 

234609078

Председател

Яна Найчева Петкова

 

234609078

Зам. председател

Борислав Цветанов Йотов

 

234609078

Секретар

Виктория Сашева Мирчева

 

234609078

Член

Никола Кирилов Данаилов

 

234609078

Член

Гергана Петева Боева

 

234609078

Член

Георги Иванов Георгиева

 

234609078

Член

Явор Кирилов Петров

 

234609079

Председател

Гергана Димитрова Кирилова

 

234609079

Зам. председател

Александър Барух Лазаров

 

234609079

Секретар

Милка Атанасова Кръстева

 

234609079

Член

Йорданка Николова Бенчева

 

234609079

Член

Стефан Росенов Русинов

 

234609079

Член

Бисер Димитров Тасков

 

234609079

Член

Борислава Кристиянова Христова

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Красно село“.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения