Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 55-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 103 /сто и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Триадица“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица“ с вх. № 112/14.10.2021 г. за назначаване съставите на 103 /сто и три/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, също като определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ – 157 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 152 бр. членове , КП „БСП за България“ – 103 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“– 103 бр. членове, ПП „ДПС“ – 103 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 103 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“ – 84 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 81 бр. членове, , КП „БСП за България“ – 46 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 44 бр. членове, ПП „ДПС“ – 37 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 17 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 103 /сто и три/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234610001

Председател

Мартин Борисов Русев

 

234610001

Зам. председател

Николай Иванов Солаков

 

234610001

Секретар

Марин Пламенов Дилов

 

234610001

Член

София Костадинова Георгиева

 

234610001

Член

Калоян Първанов Мазнев

 

234610001

Член

Янка Петрова Балчева

 

234610001

Член

Филип Даниелов Аврамов

 

234610002

Председател

Васил Иванов Тенев

 

234610002

Зам. председател

Силвия Валентинова Черганска

 

234610002

Секретар

Антоанета Александрова Георгиева

 

234610002

Член

Тодорка Стоянова Миланова

 

234610002

Член

Марин Трайков Антонов

 

234610002

Член

Диана Пенкова Тотева

 

234610002

Член

Владимир Василев Кинов

 

234610003

Председател

Мирослав Тодоров Минков

 

234610003

Зам. председател

Юрий Борисов Върбовски

 

234610003

Секретар

Елена Илиева Каменова

 

234610003

Член

Политими Христова Паунова

 

234610003

Член

Невена Цветанова Маринска

 

234610003

Член

Йонка Николова Иванова

 

234610003

Член

Славейка Велкова Векилска

 

234610004

Председател

Божидар Юриев Върбовски

 

234610004

Зам. председател

Мариян Пламенов Павлов

 

234610004

Секретар

Лиляна Цветанова Маринска

 

234610004

Член

Димитринка Георгиева Живкова

 

234610004

Член

Александър Христов Паунов

 

234610004

Член

Мария Константинова Кочева

 

234610004

Член

Емилиян Венциславов Динов

 

234610005

Председател

Теодора Дончева Георгиева

 

234610005

Зам. председател

Виктория Богданова Пешева

 

234610005

Секретар

Кристина Нейчева Кърпачева

 

234610005

Член

Станиш Христов Рангелов

 

234610005

Член

Борис Найденов Алексиев

 

234610005

Член

Йоана Яворова Димитрова

 

234610005

Член

Лили Петрова Ставрева

 

234610006

Председател

Радостина Маринова Христова

 

234610006

Зам. председател

Владимир Мирчев Наков

 

234610006

Секретар

Петър Димитров Петров

 

234610006

Член

Росица Костадинова Владимирова-Вангелова

 

234610006

Член

Бояна Росенова Дросева

 

234610006

Член

Пламен Красимиров Пандалиев

 

234610006

Член

Пламен Емилов Сотиров

 

234610007

Председател

Дориана Ангелова Дойчева

 

234610007

Зам. председател

Надка Петкова Минкова

 

234610007

Секретар

Маргарита Петрова Панова

 

234610007

Член

Михаил Михайлов Петков

 

234610007

Член

Стефания Тонева Гергова

 

234610007

Член

Милена Ангелова Джиджева

 

234610007

Член

Бойка Рускова Алексиева

 

234610008

Председател

Мартин Бойков Митков

 

234610008

Зам. председател

Десислава Стоянова Страхилова

 

234610008

Секретар

Марий Борисов Алексиев

 

234610008

Член

Пламен Николов Радков

 

234610008

Член

Емил Борисов Сотиров

 

234610008

Член

Силвия Василева Стоянова

 

234610008

Член

Лилия Йорданова Врачовска

 

234610009

Председател

Мартин Сашев Алексиев

 

234610009

Зам. председател

Ива Вълова Петрова

 

234610009

Секретар

Юлияна Миткова Искренова

 

234610009

Член

Калоян Стаменков Стаменков

 

234610009

Член

Венцислав Петров Асенов

 

234610009

Член

Златина Владимирова Даракова

 

234610009

Член

Ирина Стефанова Стоянова

 

234610010

Председател

Бисерка Георгиева Борисова

 

234610010

Зам. председател

Цветелина Илиева Гергова

 

234610010

Секретар

Мария Мирославова Ценова

 

234610010

Член

Надежда Тотева Стефанова

 

234610010

Член

Стела Антонова Тодорова

 

234610010

Член

Николай Иванов Аргиров

 

234610010

Член

Анелия Димитрова Раданова

 

234610011

Председател

Боян Ерхан Чаушев

 

234610011

Зам. председател

Румен Христов Асърджиев

 

234610011

Секретар

Ванеса Нейчева Кърпачева

 

234610011

Член

Нонка Николова Йорданова

 

234610011

Член

Йоана Димитрова Иванова

 

234610011

Член

Антоанета Златкова Тодорова

 

234610011

Член

Нели Христова Цанева

 

234610012

Председател

Ирина Христова Пискулийска

 

234610012

Зам. председател

Надя Илиева Ковачева

 

234610012

Секретар

Руско Борисов Алексиев

 

234610012

Член

Розита Василева Стоянова

 

234610012

Член

Росица Любенова Гъдева-Колева

 

234610012

Член

Десислава Николаева Владимирова

 

234610012

Член

Асен Любомиров Тошев

 

234610013

Председател

Владислав Валериев Стоянов

 

234610013

Зам. председател

Павлина Цанкова Иванова

 

234610013

Секретар

Венцислав Емилов Иванов

 

234610013

Член

Микаела Димитрова Матвеева

 

234610013

Член

Искра Иванова Илкова

 

234610013

Член

Мариана Георгиева Скорчева

 

234610013

Член

Сергей Любомиров Соколов

 

234610014

Председател

Николай Бориславов Василев

 

234610014

Зам. председател

Мартин Огнянов Георгиев

 

234610014

Секретар

Валерия Емилова Тодорова

 

234610014

Член

Гошко Петров Цеков

 

234610014

Член

Теодор Тодоров Тодоров

 

234610014

Член

Румяна Крумова Ангелова

 

234610014

Член

Красимир Вълков Генов

 

234610015

Председател

Емил Иванов Вряшков

 

234610015

Зам. председател

Милена Величкова Величкова

 

234610015

Секретар

Райна Красимирова Бобилова

 

234610015

Член

Анелия Йошкова Монева

 

234610015

Член

Виолета Димитрова Петрова

 

234610015

Член

Надежда Георгиева Томанова

 

234610015

Член

Соня Димитрова Карталска

 

234610016

Председател

Нели Стоянова Минчева

 

234610016

Зам. председател

Петя Анастасова Тутева

 

234610016

Секретар

Пламен Красимиров Тошев

 

234610016

Член

Беата Емилова Вряшкова

 

234610016

Член

Емилия Кирилова Лазарова-Павлова

 

234610016

Член

Адриан Петров Димитров

 

234610016

Член

Теодора Здравкова Герушина

 

234610017

Председател

Мила Божилова Божилова

 

234610017

Зам. председател

Жоржета Димитрова Матвеева

 

234610017

Секретар

Маринела Емилиянова Петкова

 

234610017

Член

Габриела Петрова Минева

 

234610017

Член

Цветан Денчев Христов

 

234610017

Член

Росица Иванова Мутафова

 

234610017

Член

Радослав Гошков Цеков

 

234610018

Председател

Росица Григорова Неофитова

 

234610018

Зам. председател

Славейко Евгениев Диков

 

234610018

Секретар

Красимир Кирилов Вангелов

 

234610018

Член

Ернесто Йосифов Савов

 

234610018

Член

Иван Петров Илиев

 

234610018

Член

Памела Пламенова Петрова

 

234610018

Член

Стефан Иванов Иванов

 

234610019

Председател

Елена Венцеславова Антонова

 

234610019

Зам. председател

Анна Петрова Николова

 

234610019

Секретар

Ваня Божидарова Любенова

 

234610019

Член

Христина Николайчева Йорданова

 

234610019

Член

Дарина Стефанова Цацова

 

234610019

Член

Мартин Людмилов Кирилов

 

234610019

Член

Яник Георгиев Минев

 

234610020

Председател

Георги Зашев Панов

 

234610020

Зам. председател

Денислав Бисеров Георгиев

 

234610020

Секретар

Веселина Крумова Раденкова

 

234610020

Член

Николай Марио Маринов

 

234610020

Член

Божидар Атанасов Джуров

 

234610020

Член

Любомир Любомиров Трайков

 

234610020

Член

Константин Христов Касъров

 

234610021

Председател

Ивайло Георгиев Илиев

 

234610021

Зам. председател

Антоанета Антонова Саръмова

 

234610021

Секретар

Денислава Йорданова Цветкова

 

234610021

Член

Светла Николова Петрова

 

234610021

Член

Виктория Йорданова Йорданова

 

234610021

Член

Красимира Иванова Кръстева

 

234610021

Член

Ангел Илков Ромеев

 

234610022

Председател

Светлана Василева Раденкова

 

234610022

Зам. председател

Маринела Георгиева Витекова

 

234610022

Секретар

Константин Георгиев Петров

 

234610022

Член

Роза Веселинова Тризлова

 

234610022

Член

Ана Мирчева Велкова

 

234610022

Член

Аделина Николаева Саръмова

 

234610022

Член

Иван Кирилов Кирилов

 

234610023

Председател

Спаска Георгиева Генчева

 

234610023

Зам. председател

Калин Петров Василев

 

234610023

Секретар

Силвия Трифонова Диманова

 

234610023

Член

Красимир Николов Иванов

 

234610023

Член

Иван Валентинов Кадийски

 

234610023

Член

Николай Росенов Николов

 

234610023

Член

Иван Николаев Николов

 

234610024

Председател

Росен Иванов Иванов

 

234610024

Зам. председател

Мила Христова Караджова

 

234610024

Секретар

Янка Петрова Петкова

 

234610024

Член

Иван Петров Василев

 

234610024

Член

Милена Стоянова Манолова

 

234610024

Член

Илонка Николова Петрова

 

234610024

Член

Михаела Михайлова Коларова

 

234610025

Председател

Симеонка Илиева Филовска

 

234610025

Зам. председател

Десислава Александрова Тракийска

 

234610025

Секретар

Анелия Георгиева Георгиева

 

234610025

Член

Надежда Стефанова Даскалова-Владимирова

 

234610025

Член

Николай Йорданов Диков

 

234610025

Член

Благой Владимиров Гълъбов

 

234610025

Член

Николай Благоев Благоев

 

234610026

Председател

Десислава Божидарова Тодорова

 

234610026

Зам. председател

Марсел  Фатер

 

234610026

Секретар

Яна Петрова Влахова

 

234610026

Член

Райна Кирилова Панова

 

234610026

Член

Маргарита Георгиева Джурова

 

234610026

Член

Дарина Ангелова Чапанова

 

234610026

Член

Христо Христов Бозуков

 

234610027

Председател

Людмила Иванова Атанасова

 

234610027

Зам. председател

Десислава Любомирова Корчева

 

234610027

Секретар

Кристина Велкова Горчилова

 

234610027

Член

Милена Димитрова Димитрова

 

234610027

Член

Антоанета Антонова Христова

 

234610027

Член

Красимир Динев Копринков

 

234610027

Член

Валентин Веселинов Величков

 

234610028

Председател

Тодор Иванов Петров

 

234610028

Зам. председател

Ирена Иванова Додева

 

234610028

Секретар

Марияна Маринова Маринова

 

234610028

Член

Николай Йорданов Иванов

 

234610028

Член

Антоанета Иванова Иванова

 

234610028

Член

Мартин Венков Агонцев

 

234610028

Член

Росен Димов Хитов

 

234610029

Председател

Вихрен Георгиев Георгиев

 

234610029

Зам. председател

Пламен Димитров Будинов

 

234610029

Секретар

Жана Спасова Джеджева

 

234610029

Член

Надежда Александрова Сандова

 

234610029

Член

Венко Венков Агонцев

 

234610029

Член

Наталия Христова Идакиева

 

234610029

Член

Снежанка Александрова Тодорова

 

234610030

Председател

Андрей Веселинов Васев

 

234610030

Зам. председател

Любо Винченцо Поптодоров

 

234610030

Секретар

Боян Валентинов Донев

 

234610030

Член

Янчо Илиев Стоянов

 

234610030

Член

Сия Иванова Делибалтова

 

234610030

Член

Елена Борисова Николова

 

234610030

Член

Димитър Александров Димитров

 

234610031

Председател

Стефан Иванов Василев

 

234610031

Зам. председател

Майя Иванова Пачникова - Риминчан

 

234610031

Секретар

Красимир Иванов Новаков

 

234610031

Член

Петър Кирилов Петров

 

234610031

Член

Денислав Костадинов Иринков

 

234610031

Член

Георги Михайлов Бончев

 

234610031

Член

Александра Радостинова Славова

 

234610032

Председател

Михаил Димитров Проданов

 

234610032

Зам. председател

Моника Пламенова Христова

 

234610032

Секретар

Марио Иванов Миленков

 

234610032

Член

Петър Миладинов Мирчев

 

234610032

Член

Ирен Звездомирова Стоичкова

 

234610032

Член

Христина Венциславова Георгиева

 

234610032

Член

Елиза Владимирова Борисова

 

234610033

Председател

Мария Иванчева Кисова

 

234610033

Зам. председател

Мартин Димитров Стоянов

 

234610033

Секретар

Цветанка Трендафилова Иванова-Миленова

 

234610033

Член

Стоил Цонов Гайдарски

 

234610033

Член

Пенка Петкова Тороманова-Кирова

 

234610033

Член

Алекс Мартинов Александров

 

234610033

Член

Бисер Буденов Тодоров

 

234610034

Председател

Елка Димитрова Иванова

 

234610034

Зам. председател

Рени Богоева Стоименова

 

234610034

Секретар

Христина Димитрова Цветкова

 

234610034

Член

Мартин Валериев Илиев

 

234610034

Член

Димитрина Асенова Ненова

 

234610034

Член

Паулина Руменова Банова

 

234610034

Член

Григор Георгиев Давидов

 

234610035

Председател

Габриела Георгиева Додева

 

234610035

Зам. председател

Андрей Ангелчов Груев

 

234610035

Секретар

Антоанета Цветанова Враголомска

 

234610035

Член

Александър Атанасов Венчев

 

234610035

Член

Калин Илиев Кузманов

 

234610035

Член

Емилия Емануилова Сиракова

 

234610035

Член

Алексей Ганчев Сандов

 

234610036

Председател

Венцислав Николаев Мишев

 

234610036

Зам. председател

Антония Любомилова Лачева

 

234610036

Секретар

Кевин Божидаров Тимов

 

234610036

Член

Ана Костова Червенкова

 

234610036

Член

Валентина Сергеевна Симченкова

 

234610036

Член

Цветелина Бисерова Иванова

 

234610036

Член

Кирил Божидаров Борисов

 

234610037

Председател

Маргарита Миткова Димитрова

 

234610037

Зам. председател

Габриела Георгиева Пападопова-Чомова

 

234610037

Секретар

Илияна Борисова Стоичкова

 

234610037

Член

Стефка Кръстанова Николова

 

234610037

Член

Владислава Борисова Владиславова

 

234610037

Член

Тереза-Йоанна Людмилова Маринова

 

234610037

Член

Людмила Кръстева Кръстева - Маврикова

 

234610038

Председател

Милена Дамянова Конова

 

234610038

Зам. председател

Милен Иванов Бояджиев

 

234610038

Секретар

Иван Костадинов Зашев

 

234610038

Член

Мирослав Димитров Димитров

 

234610038

Член

Иванка Кирилова Асенова

 

234610038

Член

Даниела Любенова Иванова

 

234610038

Член

Катя Илианова Георгиева-Вълова

 

234610039

Председател

Пламен Огнянов Петков

 

234610039

Зам. председател

Снежанка Петрова Лачева

 

234610039

Секретар

Иван Бориславов Михайлов

 

234610039

Член

Веселин Йорданов Бузин

 

234610039

Член

Антон Василев Антонов

 

234610039

Член

Любка Атанасова Фиркова

 

234610039

Член

Стефани Стефанова Георгиева

 

234610040

Председател

Силвия Атанасова Антонова

 

234610040

Зам. председател

Ваня Михайлова Додунекова

 

234610040

Секретар

Ралица Евгениева Янева

 

234610040

Член

Емил Здравков Паскалев

 

234610040

Член

Румяна Иванова Николова

 

234610040

Член

Силвия Петрова Иванова

 

234610040

Член

Стоил Ангелов Божилов

 

234610041

Председател

Росица Стойчева Михайлова

 

234610041

Зам. председател

Мария Стоядинова Ангелова-Георгиева

 

234610041

Секретар

Ани Петрова Ангелова

 

234610041

Член

Велислава Петрова Паскалева

 

234610041

Член

Йорданка Николова Божилова

 

234610041

Член

Рени Стоянова Алексиева

 

234610041

Член

Кирил Кръстев Кацаров

 

234610042

Председател

Чавдар Генчев Стойков

 

234610042

Зам. председател

Любен Павлов Владимиров

 

234610042

Секретар

Анна Георгиева Димова

 

234610042

Член

Петър Илиев Димитров

 

234610042

Член

Елена Панайотова Монева

 

234610042

Член

Миглена Светославова Ангелова

 

234610042

Член

Юлия Валериева Михайлова

 

234610043

Председател

Юлиян Димитров Будинов

 

234610043

Зам. председател

Мария Атанасова Лечева

 

234610043

Секретар

Румена Димитрова Станчева

 

234610043

Член

Румяна Петрова Стайкова- Шишкова

 

234610043

Член

Петя Любенова Бабукова

 

234610043

Член

Костадин Кръстев Томов

 

234610043

Член

Нели Георгиева Арабаджиева

 

234610044

Председател

Румен Гатев Минчев

 

234610044

Зам. председател

Цветелин Веселинов Иванов

 

234610044

Секретар

Станко Костадинов Томов

 

234610044

Член

Петя Христова Добрева

 

234610044

Член

Цветанка Костадинова Бончева

 

234610044

Член

Ерика Гошкова Цекова

 

234610044

Член

Боян Петров Ничков

 

234610045

Председател

Даниел Петков Николов

 

234610045

Зам. председател

Боряна Станкова Янакиева

 

234610045

Секретар

Емил Любомилов Лачев

 

234610045

Член

Стефан Иванов Бабуков

 

234610045

Член

Любомир Любомиров Дашков

 

234610045

Член

Северина Максимова Мелникова

 

234610045

Член

Милена Харалампиева Цветанова

 

234610046

Председател

Моника Люсиен Иванова

 

234610046

Зам. председател

Нина Христова Митева

 

234610046

Секретар

Димитър Славчев Радонов

 

234610046

Член

Елза Кирилова Тодорова

 

234610046

Член

Райчо Славов Любенов

 

234610046

Член

Райна Милкова Тасева

 

234610046

Член

Кристиана Христова Ангелова

 

234610047

Председател

Владислава Владимирова Владова

 

234610047

Зам. председател

Стелиян Христов Събев

 

234610047

Секретар

Вяра Владимирова Илчева

 

234610047

Член

Михаил Хасан Тума

 

234610047

Член

Ивка Петрова Манчовска

 

234610047

Член

Красимир Василев Скорчев

 

234610047

Член

Христо Йорданов Станков

 

234610048

Председател

Христо Борисов Христов

 

234610048

Зам. председател

Петър Манолов Донев

 

234610048

Секретар

Добринка Асенова Миленкова

 

234610048

Член

Пламен Костадинов Арсов

 

234610048

Член

Георги Атанасов Кръстев

 

234610048

Член

Антоанета Георгиева Петрова

 

234610048

Член

Жени Михайлова Манева

 

234610049

Председател

Росица Михайлова Христова

 

234610049

Зам. председател

Ива Петрова Николова

 

234610049

Секретар

Лъчезар Радев Радев

 

234610049

Член

Лалка Димитрова Костадинова

 

234610049

Член

Богомил Чавдаров Коларов

 

234610049

Член

Габриела Александрова Тончева

 

234610049

Член

Цветослав Пешов Стоев

 

234610050

Председател

Антоанета Иванова Кехайова

 

234610050

Зам. председател

Милен Маринов Кутински

 

234610050

Секретар

Пенка Кирилова Недялкова

 

234610050

Член

Анелия Веселинова Тонкова

 

234610050

Член

Снежанка Димитрова Горицова

 

234610050

Член

Василка Павлова Стоименова

 

234610050

Член

Борислава Борисова Николова

 

234610051

Председател

Борислав Михайлов Владов

 

234610051

Зам. председател

Асен Петков Иванов

 

234610051

Секретар

Станислава Георгиева Багелийска

 

234610051

Член

Вая Петрова Мицева

 

234610051

Член

Соня Георгиева Димитрова

 

234610051

Член

Гергана Атанасова Петрова

 

234610051

Член

Димитринка Кръстанова Коцева

 

234610052

Председател

Кристиян Светозаров Кръстев

 

234610052

Зам. председател

Боряна Андреева Георгиева

 

234610052

Секретар

Петранка Иванова Трифонова

 

234610052

Член

Соня Йорданова Данова

 

234610052

Член

Йорданка Иванова Иванова

 

234610052

Член

Милена Миткова Кръстева

 

234610052

Член

Борислав Бориславов Брански

 

234610053

Председател

Владимир Михайлов Владов

 

234610053

Зам. председател

Елка Минчева Мишонова

 

234610053

Секретар

Димо Росенов Хитов

 

234610053

Член

Ина Методиева Мазнева

 

234610053

Член

Светозар Петров Петров

 

234610053

Член

Мариета Ценкова Петрова

 

234610053

Член

Димитър Пламенов Димитров

 

234610054

Председател

Кирил Георгиев Борисов

 

234610054

Зам. председател

Златина Георгиева Колчакова-Костова

 

234610054

Секретар

Калоян Атанасов Койчев

 

234610054

Член

Анна-Мария Станкова Танева

 

234610054

Член

Йоана Стефчова Кочовска

 

234610054

Член

Цветанка Саздова Василева

 

234610054

Член

Георги Спасов Спасов

 

234610055

Председател

Анелия Добринова Добрева

 

234610055

Зам. председател

Александър Ивов Бързашки

 

234610055

Секретар

Виолета Николова Цветкова-Георгиева

 

234610055

Член

Димитринка Иванова Рибарска

 

234610055

Член

Владимир Симеонов Николов

 

234610055

Член

Малин Алеков Кельов

 

234610055

Член

Анна-Мария Величкова Ангелова

 

234610056

Председател

Станислава Живкова Джисова

 

234610056

Зам. председател

Венцислав Мирославов Кръстев

 

234610056

Секретар

Ганка Вутова Демирова

 

234610056

Член

Анелия Людмилова Недялкова

 

234610056

Член

Лазаринка Тодорова Гелева

 

234610056

Член

Силвия Мирчова Цветина

 

234610056

Член

Марио Димитров Георгиев

 

234610057

Председател

Елена Костантинова Недялкова

 

234610057

Зам. председател

Любомир Стаменов Арсов

 

234610057

Секретар

Ивайло Иванов Брънчев

 

234610057

Член

Изабел Пламен Тодорова

 

234610057

Член

Азис Екрем Азис

 

234610057

Член

Веселина Пенчева Георгиева-Стоянова

 

234610057

Член

Денислав Николов Димитров

 

234610058

Председател

Елена Георгиева Касапинова

 

234610058

Зам. председател

Велика Найденова Джисова

 

234610058

Секретар

Мадлена Цветанова Фикова

 

234610058

Член

Петър Божилов Димитров

 

234610058

Член

Надежда Пламенова Карапетрова

 

234610058

Член

Мария Христова Стоянова

 

234610058

Член

Даниела Николаева Панайотова

 

234610059

Председател

Мустафа Сали Мустафа

 

234610059

Зам. председател

Ясен Севдалинов Петков

 

234610059

Секретар

Александър Фиков Фиков

 

234610059

Член

Йоан Красимиров Стоянов

 

234610059

Член

Васил Петров Василев

 

234610059

Член

Хелена Пламен Тодорова

 

234610059

Член

Людмила Христова Калева

 

234610060

Председател

Димитър Димов Димов

 

234610060

Зам. председател

Радосвета Денева Николова-Иванова

 

234610060

Секретар

Виолета Петрова Христова

 

234610060

Член

Янка Любомирова Георгиева

 

234610060

Член

Лукреция Михайлова Михайлова

 

234610060

Член

Иво Николов Димитров

 

234610060

Член

Мюжгян Мохамед Азис

 

234610061

Председател

Маргарита Николова Франсъзова

 

234610061

Зам. председател

Климент Яворов Григоров

 

234610061

Секретар

Ивайло Евелинов Генов

 

234610061

Член

Величка Илиева Терзийска

 

234610061

Член

Велина Димитрова Райновска

 

234610061

Член

Андрей Владимирович Чижиков

 

234610061

Член

Маргарита Панева Манчева

 

234610062

Председател

Боян Веселинов Панайотов

 

234610062

Зам. председател

Стоян Цветанов Цветков

 

234610062

Секретар

Захари Асенов Ваклинов

 

234610062

Член

Славка Петрова Дамянова

 

234610062

Член

Виктория Симеонова Микова

 

234610062

Член

Пенка Ангелова Джонгова

 

234610062

Член

Виктория Теодорова Лазарова

 

234610063

Председател

Станислава Николова Георгиева

 

234610063

Зам. председател

Йовка Стоянова Арсова

 

234610063

Секретар

Даниела Николова Некова

 

234610063

Член

Ганка Тодорова Мяховска

 

234610063

Член

Васил Найденов Бичев

 

234610063

Член

Иванина Иванова Иванова

 

234610063

Член

Атанас Петров Терзиев

 

234610064

Председател

Любомир Кирилов Трифонов

 

234610064

Зам. председател

Габриела Георгиева Ивчева

 

234610064

Секретар

Йоан Петров Пецов

 

234610064

Член

Михаил Методиев Михайлов

 

234610064

Член

Елена Стелкова Манева

 

234610064

Член

Елена Кирилова Джигова

 

234610064

Член

Иво Мирославов Рударски

 

234610065

Председател

Аглика Петкова Икономова

 

234610065

Зам. председател

Милен Митков Янчев

 

234610065

Секретар

Антоанета Иванова Алексиева

 

234610065

Член

Вилислава Славова Дачева

 

234610065

Член

Анка Маринова Ивчева

 

234610065

Член

Албена Емилова Мечкарска

 

234610065

Член

Кристофър Руди Йенер Фон Фергуц

 

234610066

Председател

Стефан Асенов Крумов

 

234610066

Зам. председател

Кристин Христова Райкова

 

234610066

Секретар

Юлия Асенова Граматикова

 

234610066

Член

Костадин Тодоров Джигов

 

234610066

Член

Преслава Йонкова Рударска

 

234610066

Член

Вела Атанасова Антонова

 

234610066

Член

Павел Любомиров Иванов

 

234610067

Председател

Васил Никифоров Танчев

 

234610067

Зам. председател

Божидар Евгениев Йоловски

 

234610067

Секретар

Рени Борисова Петрунова

 

234610067

Член

Александрос Ивайлов Йонков

 

234610067

Член

Виолета Павлова Янева

 

234610067

Член

Боян Георгиев Стоилов

 

234610067

Член

Юлиян Петков Нейчев

 

234610068

Председател

Явор Вергилиев Топкаров

 

234610068

Зам. председател

Мария Николова Асими

 

234610068

Секретар

Любен Тодоров Иванов

 

234610068

Член

Николай Екимов Екимов

 

234610068

Член

Борислав Иванов Бонев

 

234610068

Член

Борислава Ивалинова Стоилова

 

234610068

Член

Никола Атанасов Босев

 

234610069

Председател

Валентина Михайлова Андонова

 

234610069

Зам. председател

Калоян Евгениев Стефанов

 

234610069

Секретар

Виолетка Петрова Димитрова

 

234610069

Член

Красимира Аглинова Икономова

 

234610069

Член

Петя Александрова Петрова

 

234610069

Член

Мирослав Иванов Петров

 

234610069

Член

Екатерина Викторова Тархова

 

234610070

Председател

Весела Боянова Котева

 

234610070

Зам. председател

Лили Христова Райкова

 

234610070

Секретар

Любов Димитрова Мишева

 

234610070

Член

Силвия Стефанова Сариева

 

234610070

Член

Светлозар Николов Гълъбов

 

234610070

Член

Румен Николаев Попов

 

234610070

Член

Стоянка Илиева Стоянова

 

234610071

Председател

Кирил Крумов Пенов

 

234610071

Зам. председател

Борислав Николов Божилов

 

234610071

Секретар

Боряна Кирилова Никифорова

 

234610071

Член

Ивайло Михалев Братанов

 

234610071

Член

Тервел Илиянов Зинов

 

234610071

Член

Вяра Руменова Маринова

 

234610071

Член

Васил Панайотов Безов

 

234610072

Председател

Валери Василев Славчов

 

234610072

Зам. председател

Андрей Евгениев Николов

 

234610072

Секретар

Вергиния Георгиева Бонзова

 

234610072

Член

София Смиленова Погачова

 

234610072

Член

Ирена Захариева Ленева

 

234610072

Член

Неда Николаева Николова

 

234610072

Член

Камелия Енчева Дановска

 

234610073

Председател

Антоанета Милчова Георгиева

 

234610073

Зам. председател

Димитър Николаев Манев

 

234610073

Секретар

Румяна Благоева Йончева

 

234610073

Член

Росен Кирилов Кралев

 

234610073

Член

Мирослава Добринова Тодорова

 

234610073

Член

Катрин Иванова Костева

 

234610073

Член

Габриела Бисерова Караджинова

 

234610074

Председател

Мариана Иванова Ангелова

 

234610074

Зам. председател

Лазар Георгиев Пенев

 

234610074

Секретар

Николай Стоянов Николов

 

234610074

Член

Диляна Веселинова Иванова

 

234610074

Член

Цветомира Валериева Антова

 

234610074

Член

Станьо Нинов Йончов

 

234610074

Член

Калофер Калоферов Михов

 

234610075

Председател

Биляна Александрова Божич

 

234610075

Зам. председател

Ивайло Божидаров Божинов

 

234610075

Секретар

Аня Александрова Генина

 

234610075

Член

Тодор Рафаилов Григоров

 

234610075

Член

Петя Данчова Цветкова

 

234610075

Член

Диана Рангелова Симеонова

 

234610075

Член

Вяра Анжелова Кирилова

 

234610076

Председател

Лили Петромилова Сотирова

 

234610076

Зам. председател

Виктория Николаева Иванова

 

234610076

Секретар

Алекс Николай Нинов

 

234610076

Член

Стефан Маринов Маринов

 

234610076

Член

Йордан Асенов Георгиев

 

234610076

Член

Кристина Филипова Русинова

 

234610076

Член

Десислава Георгиева Божкова

 

234610077

Председател

Николина Александрова Христова

 

234610077

Зам. председател

Биляна Георгиева Георгиева

 

234610077

Секретар

Мария Иванова Виденова

 

234610077

Член

Диана Валентинова Божинова

 

234610077

Член

Даниела Атанасова Андонова

 

234610077

Член

Донка Йотова Братанова

 

234610077

Член

Соня Николова Маринова

 

234610078

Председател

Ивайло Венциславов Иванов

 

234610078

Зам. председател

Пламен Георгиев Христов

 

234610078

Секретар

Невена Иванчева Кисова

 

234610078

Член

Кристиян Йорданов Петров

 

234610078

Член

Анелия Георгиева Будинова

 

234610078

Член

Александър Евгениев Платов

 

234610078

Член

Теодора Гечова Георгиева

 

234610079

Председател

Цанка Ботева Александрова

 

234610079

Зам. председател

Камен Ангелов Попов

 

234610079

Секретар

Цветелина Красимирова Вълкова

 

234610079

Член

Диана Динкова Сивинова

 

234610079

Член

Павлина Илиева Милич

 

234610079

Член

Мария Иванова Карджиева

 

234610079

Член

Йоан Николаев Марков

 

234610080

Председател

Ивайло Славчев Димитров

 

234610080

Зам. председател

Борис Сашков Петров

 

234610080

Секретар

Кристина Светославова Антонова

 

234610080

Член

Антония Георгиева Георгиева

 

234610080

Член

Соня Трифонова Величкова

 

234610080

Член

Иван Йорданов Папукчиев

 

234610080

Член

Жулиета Иванова Димитрова

 

234610081

Председател

Христина Тодорова Василева

 

234610081

Зам. председател

Тихомир Георгиев Христов

 

234610081

Секретар

Начко Цветков Найденов

 

234610081

Член

Васил Веселинов Дачев

 

234610081

Член

Константин Росенов Василев

 

234610081

Член

Николай Атанасов Сивинов

 

234610081

Член

Иван Петров Долев

 

234610082

Председател

Карина Николова Колева

 

234610082

Зам. председател

Веска Иванова Иванова

 

234610082

Секретар

Анелия Александрова Йотова

 

234610082

Член

Цветелина Антонова Филипова

 

234610082

Член

Звезделина Божинова Кралева

 

234610082

Член

Екатерина Николова Рашева

 

234610082

Член

Виктор Огнянов Арнаудов

 

234610083

Председател

Теодор Рафи Саркисян

 

234610083

Зам. председател

Елина Лазарова Лакова

 

234610083

Секретар

Николай Дончев Колев

 

234610083

Член

Марияна Емилова Гълъбова

 

234610083

Член

Борис Богомилов Йончев

 

234610083

Член

Антони Николов Ваканов

 

234610083

Член

Давид Василев Ашиков

 

234610084

Председател

Митко Милчев Методиев

 

234610084

Зам. председател

Добрин Динков Стефкин

 

234610084

Секретар

Аделина Кирилова Зафирова

 

234610084

Член

Виктор Ангелов Дачев

 

234610084

Член

Пресиян Иванов Михов

 

234610084

Член

Йоанна Тихомирова Вълчева

 

234610084

Член

Тодора Атанасова Георгиева

 

234610085

Председател

Евгени Пламенов Томов

 

234610085

Зам. председател

Ивайло Александров Ангелов

 

234610085

Секретар

Иван Крумов Бармов

 

234610085

Член

Таня Младенова Младенова

 

234610085

Член

Цветомир Анатолиев Русев

 

234610085

Член

Цветелина Петрова Петрова

 

234610085

Член

Христо Стоянов Христов

 

234610086

Председател

Десислава Славчева Каменова

 

234610086

Зам. председател

Евгения Евгениева Щерева

 

234610086

Секретар

Ирен Евгениева Томова

 

234610086

Член

Стоянка Гечева Георгиева-Христова

 

234610086

Член

Венелин Станчев Лазаров

 

234610086

Член

Искра Страхилова Велинова

 

234610086

Член

Адриана Илиянова Ботушарова

 

234610087

Председател

Румяна Иванова Бойчева

 

234610087

Зам. председател

Стефан Димитров Гаджев

 

234610087

Секретар

Марчела Цветкова Кръстева

 

234610087

Член

Росен Петков Минков

 

234610087

Член

Светлослав Мариетов Иванов

 

234610087

Член

Дара Емилова Иванова

 

234610087

Член

Найда Атанасова Мацева

 

234610088

Председател

Димитър Иванов Коцев

 

234610088

Зам. председател

Евгения Пантелеева Димова

 

234610088

Секретар

Асен Атанасов Станчев

 

234610088

Член

Димитър Стоянов Димитров

 

234610088

Член

Ирен Димитрова Дянкова

 

234610088

Член

Генади Калоферов Михов

 

234610088

Член

Красимира Павлова Александрова

 

234610089

Председател

Милена Миленова Миленкова

 

234610089

Зам. председател

Веселина Момчилова Георгиева

 

234610089

Секретар

Здравка Борисова Добрева

 

234610089

Член

Боряна Ангелова Муташка

 

234610089

Член

София Петрова Димитрова

 

234610089

Член

Вероника Михалова Борисова

 

234610089

Член

Даниела Димитрова Анчева

 

234610090

Председател

Илия Кирилов Пенов

 

234610090

Зам. председател

Димитър Николаев Бутански

 

234610090

Секретар

Емилия Руменова Стоилова-Павлова

 

234610090

Член

Минка Пенева Георгиева-Христова

 

234610090

Член

Петя Дончева Георгиева

 

234610090

Член

Димитър Пламенов Тютюнджиев

 

234610090

Член

Татяна Стефанова Милчева

 

234610091

Председател

Тихомир Христов Тодоров

 

234610091

Зам. председател

Николай Цветанов Цветков

 

234610091

Секретар

Ренета Кръстева Стайкова

 

234610091

Член

Калоян Весков Ленев

 

234610091

Член

Стоилка Венкова Ташенова

 

234610091

Член

Виктор Ангелов Харалампиев

 

234610091

Член

Венцислав Крумов Низамски

 

234610092

Председател

Анна Нейкова Нейкова

 

234610092

Зам. председател

Марио Тодоров Димитров

 

234610092

Секретар

Антоанета Любенова Чешмеджиева

 

234610092

Член

Георги Георгиев Добрев

 

234610092

Член

Албина Вадимовна Опасенко

 

234610092

Член

Теодор Христов Автански

 

234610092

Член

Кристина Кирилова Запрянова

 

234610093

Председател

Анита Ангелова Ангелова

 

234610093

Зам. председател

Кети Драгомирова Иванова

 

234610093

Секретар

Минчо Кирилов Христов

 

234610093

Член

Красимира Петрова Христова

 

234610093

Член

Анелия Николова Дошева

 

234610093

Член

Цветелина Симеонова Скодрани

 

234610093

Член

Мирослава Георгиева Попангелова

 

234610094

Председател

Велислав Димитров Пилитов

 

234610094

Зам. председател

Ванеса Валериева Георгиева

 

234610094

Секретар

Илиян Василев Ботушаров

 

234610094

Член

Натали Веселинова Христова

 

234610094

Член

Ангел Георгеив Янков

 

234610094

Член

Натали Асенова Николова

 

234610094

Член

Емилиян Маринов Антонов

 

234610095

Председател

Цветомир Любомиров Арсов

 

234610095

Зам. председател

Беатрис Бойкова Велинова

 

234610095

Секретар

Деница Пламенова Драгова

 

234610095

Член

Антони Бориславов Чолаков

 

234610095

Член

Тихомир Георгиев Борисов

 

234610095

Член

Наташа Димитрова Трендафилова

 

234610095

Член

Албена Николова Кенарова

 

234610096

Председател

Костадин Иванов Шиколарев

 

234610096

Зам. председател

Мартин Юлиянов Будинов

 

234610096

Секретар

Елеонора Здравкова Минчева

 

234610096

Член

Мая Недялкова Александрова

 

234610096

Член

Валерий Георгиев Петров

 

234610096

Член

Славяна Атанасова Тасева

 

234610096

Член

Албена Манева Христова

 

234610097

Председател

Лилия Асенова Костова

 

234610097

Зам. председател

Десислава Петрова Цачева

 

234610097

Секретар

Даниел Красимиров Георгиев

 

234610097

Член

Зорница Валентинова Николаева

 

234610097

Член

Теодор Емилов Тодоров

 

234610097

Член

Христиана Димитрова Христова

 

234610097

Член

Кристияна Атанасова Тасева

 

234610098

Председател

Кристиян Мариов Миленков

 

234610098

Зам. председател

Вадим Бойков Калчунков

 

234610098

Секретар

Михаил Нарцисов Христов

 

234610098

Член

Младенка Ивова Алексова

 

234610098

Член

Ивайло Валентинов Събчев

 

234610098

Член

Божидар Здравков Дилгеров

 

234610098

Член

Румяна Петрова Попова

 

234610099

Председател

Валентина Атанасова Чонгарова

 

234610099

Зам. председател

Жанета Стоянова Бабулкова

 

234610099

Секретар

Емил Руменов Вучков

 

234610099

Член

Методи Ангелакиев Гоцев

 

234610099

Член

Славена Илиянова Колева

 

234610099

Член

Магдалена Иванова Вълчева

 

234610099

Член

Симона Андреева Йорданова

 

234610100

Председател

Милена Рангелова Кръстева

 

234610100

Зам. председател

Светлозар Иванчев Георгиев

 

234610100

Секретар

Симона Николаева Василева

 

234610100

Член

Емилия Атанасова Кринчева

 

234610100

Член

Александра Иванова Иванова

 

234610100

Член

Огняна Малинова Панайотова

 

234610100

Член

Илияна Илиева Добринова

 

234610101

Председател

Данко Йонков Данков

 

234610101

Зам. председател

Олга Николова Владова

 

234610101

Секретар

Владимир Стефанов Иванов

 

234610101

Член

Биляна Величкова Александрова

 

234610101

Член

Илияна Пламенова Димитрова

 

234610101

Член

Елена Ивайлова Иванова

 

234610101

Член

Теодор Владимиров Младенов

 

234610102

Председател

Захари Рангелов Захариев

 

234610102

Зам. председател

Ивайло Георгиев Георгиев

 

234610102

Секретар

Дамян Крумов Гелев

 

234610102

Член

Юлита Емилиянова Петкова

 

234610102

Член

Стефан Борисов Дянков

 

234610102

Член

Мария Иванова Груйчева

 

234610102

Член

Събина Яниславова Попова

 

234610103

Председател

Виктория Петрова Йорданова

 

234610103

Зам. председател

Иван Кръстанов Младенов

 

234610103

Секретар

Мариета Светославова Антонова

 

234610103

Член

Александър Кирилов Даскалов

 

234610103

Член

Юлий Ангелов Антов

 

234610103

Член

Йоана Антонова Димитрова

 

234610103

Член

Александра Иванова Петрова

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Триадица“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения